תוכנית ויסקונסין

27.12.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, אני קודם כל רוצה להעריך את דבריך, אני חושב שדבריך מעידים שכאדם שיש לו לב אתה לא יכול, כשאתה לומד את פרטי התוכנית הזאת, שאפשר לקרוא לה "תוכנית בלי לב", אלא להזדעזע מהתמונה שמתגלה לעיניך.

עם זאת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר כמה דברים בעניין הזה. "תוכנית בלי לב" היא רכבת שנוסעת בכיוון הלא נכון. כאשר הרכבת נוסעת בכיוון הלא נכון, לא יעזור ולא יועיל להאט את קצב הנסיעה. אנחנו צריכים מהרכבת הזאת לרדת.

אדוני השר, אני רוצה לחזור ולומר לך שאתה היום בתחנה, מבחינה משפטית – תבדוק עם היועצים המשפטיים שלך – החוזים שלפיהם החברות הזכייניות פועלות, מגיעים לסיומם, והכדור היום נמצא אצלך. אתה יכול לומר: הרכבת הזאת איננה מתאימה, היא מובילה את כולנו לתהום, אני לא אסתפק בנסיעה אל התהום בקצב איטי, אני חייב לרדת מהרכבת הזאת, להפסיק את הסבל של האנשים ולא לחתום על חוזה הארכה.

אדוני היושב-ראש, אני כמובן לא מתנגד שהנושא יעבור לוועדה, זה נושא חשוב לוועדה, אני חושב שבמקביל לכך היה ראוי לקיים בנושא הזה דיון גם במליאת הכנסת כדי שהכנסת כמוסד תביע את דעתה בצורה מנומקת ותחליט החלטה ברורה כמוסד על הצורך בדבר ביטולה הדחוף של תוכנית ויסקונסין. תודה רבה.