הנאום והצעת הסיכום של ח"כ חנין נגד תוכנית ספדי

30.01.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, כללי, שלום ודמוקרטיה

היו"ר מגלי והבה:
חברי הכנסת, אנו עוברים לנושא הבא, תוכנית ספדי לבנייה במערב ירושלים. הדיון הוא בעקבות הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת דב חנין, מיכאל מלכיאור, חיים אמסלם, זבולון אורלב, משה גפני ורוברט אילטוב. אני מזמין את ראשון היוזמים, חבר הכנסת דב חנין, לנמק את ההצעה, ואחריו כמובן השותפים האחרים, אם נמצאים כאן.
דב חנין (חד"ש):
אדוני היושב-ראש, גברתי ממלאת-מקום ראש הממשלה, שרת החוץ והמשפטים, עמיתי חברי הכנסת, זו איננה הפעם הראשונה שהכנסת דנה בתוכנית ספדי. קיימנו בנושא הזה דיון במליאת הכנסת, קיימנו דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, קיימנו דיונים בשדולה הסביבתית-חברתית. בפורומים רבים ושונים חברי הכנסת התבטאו והתייחסו לתוכנית ספדי, ואני חושב שמעטים הם הנושאים שבהם נוצרה בכנסת אחדות כל כך רחבה כמו ביחס להתנגדות לתוכנית ספדי.
תוכנית ספדי היא תוכנית מסוכנת. היא תוכנית מסוכנת קודם כל לעיר ירושלים. היא גם תוכנית מסוכנת להרי ירושלים. אתחיל בסכנותיה של התוכנית לעיר ירושלים. התוכנית, למעשה, יוזמת בנייה בהיקף עצום באזור שנמצא מערבית לירושלים. מדובר למעשה בבנייתה של עיר חדשה  שלמה מערבית לירושלים, 16,000 יחידות דיור, והתוכנית הזאת תפגע בירושלים בכמה וכמה היבטים. ראשית, כמובן התוכנית תגרור אוכלוסיות חזקות החוצה מירושלים, תגרום לאנשים שהיום מתגוררים בירושלים לעבור לשכונות החדשות, המתוכננות והיזומות מחוץ לירושלים. התוכנית תפגע בהשקעות בירושלים, התוכנית תפגע קשות במרכז העיר ירושלים, ובעצם תהפוך את ירושלים לעיר פרוסה גיאוגרפית על פני מרחבים עצומים, אבל עיר שאיננה באמת עונה לצרכים ולדרישות העכשוויות ביחס לעיר וביחס למה שעיר אמורה לספק לתושביה.
מרכז העיר ירושלים, שכבר היום נמצא בתהליך של שקיעה והידרדרות, ייפגע קשות כאשר תיבנינה מסביב לירושלים שכונות חדשות נוספות בהיקף העצום שבו מדובר. התוכנית פוגעת גם באזורי טבע רגישים, באזורים ירוקים שמשמשים היום אזורי נופש, אזורי טיול לאנשים רבים בארץ. לא רק לתושבי ירושלים אלא לרבים מתושבי ישראל אין בארץ הזאת מספיק שטחים ירוקים, בוודאי אין מספיק שטחים ירוקים במרכז הארץ, והאזורים היפים בהרי ירושלים משמשים לאנשים רבים  לטיול, לנופש, לפנאי. האזורים האלה ייפגעו קשות אם תמומש תוכנית ספדי לבנייה בירושלים. 
על פני הדברים התוכנית הרעה הזאת מונעת על-ידי שני סיוטים דמוגראפיים. הסיוט הדמוגראפי האחד קשור לאוכלוסייה החרדית, והסיוט הדמוגראפי הזה אומר שאם לא תיעשה תוכנית ספדי תהפוך ירושלים לעיר חרדית. הסיוט הדמוגראפי השני הוא הסיוט שבו רואים רוב דמוגראפי  ערבי בירושלים. שני הסיוטים הדמוגראפיים מובילים אותנו למציאות מסויטת, למציאות שבה ירושלים תהיה מקום שלכולם יהיה רע לגור בו. תנאי החיים הרעים שמובטחים בירושלים כתוצאה ממימושה של תוכנית ספדי יהיו רעים במידה שווה ליהודים, לערבים, לחילונים, לחרדים. סיוטים דמוגראפיים, כנראה, אף פעם לא הובילו לדברים טובים, וגם במקרה הזה הם מייצרים תוכנית בעייתית.
האמת היא שמאחורי תוכנית ספדי ככל הנראה לא עומדים רק הסיוטים הדמוגראפיים, אלא עומדים כנראה גם שיקולים הרבה יותר ארציים. כשאני מדבר על שיקולים ארציים, אדוני היושב-ראש, אני מתכוון כמובן לשיקולים ממוניים, לאינטרסים כלכליים, לשאיפות נדל"ניות. זה, כמובן, מכרה זהב. אותם הרים ירוקים שנמצאים מערבית לירושלים יכולים להיות מכרה זהב ליזמים נדל"ניים שיבנו בהם שכונות חדשות ויעשו מהם, אני מניח, רווחים גדולים.
מאז שקיימנו את הדיונים הרבים שקיימנו בנושא הזה בכנסת התחדשו כמה דברים. תוכנית ספדי מיומה הראשון עוררה גל עצום של התנגדות ציבורית. אני חושב שלא היתה תוכנית בנייה בהיסטוריה של ישראל שעוררה כמות כזאת של התנגדויות ציבוריות. מכל שדרות הציבור הגיעו פניות והתנגדויות למועצה הארצית לתכנון ובנייה. התקיימו כנסים גדולים, שבהם השתתפו אנשי מקצוע מתחומים שונים, שהיו מאוחדים בהתנגדותם לתוכנית ספדי. התקיימו הפגנות, כולל הפגנה גדולה ומרשימה שהתקיימה מול משרד הפנים במועד הדיון האחרון שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה. למועצה הארצית לתכנון ובנייה הוגשו חתימות של כ-60 חברי כנסת שמתנגדים לתוכנית ספדי, מכל סיעות הבית – מימין, משמאל, חרדים, חילונים, יהודים, ערבים – חברי כנסת שמשיקולים שונים ומטעמים שונים הגיעו למסקנה שהתוכנית הזאת היא תוכנית רעה ושיש להתנגד לה.
מה שהתחדש בימים האחרונים, אדוני היושב-ראש, הוא דוח שהוכן לבקשת מנהל התכנון, לכאורה דוח שהיה צריך לתמוך במימושה ובקידומה של תוכנית ספדי, אבל למעשה מהדוח שהוגש עולה שאין שום צורך במימושה של תוכנית ספדי. לפי הדוח, שהוכן לבקשת מנהל התכנון על-ידי  המתכנן תומר גוטהלף, מסתבר שבירושלים יש היום עתודות קרקע של יותר מ-45,000 יחידות דיור. קיימות היום עתודות קרקע ל-45,000 יחידות דיור, ואם הנתונים האלה נכונים ברור לחלוטין שאין שום צורך, אין שום טעם ואין שום מקום למהלך כל כך מאסיבי של בנייה מערבית לירושלים.
אני חייב לומר לכם שלמרות הערכתי הרבה לדוח שהוכן על-ידי מר גוטהלף, לבקשת משרד הפנים ומנהל התכנון, אני אומר מראש ומיד שהדוח הזה עוד ממעיט ביכולות הבנייה ובהיקפי הבנייה האפשריים בתוך ירושלים. הדוח, למשל, לא מתייחס ל-7,000 יחידות דיור בשטחים לבנייה גבוהה בעיר; הדוח מניח שרמת הציפוף בשכונות הקיימות בירושלים תישאר רמת הציפוף הנוכחית בזמן שההנחות הריאליות מדברות על גידול משמעותי ברמת הציפוף בשכונות ירושלים או לפחות בחלקן הגדול; הדוח לא כלל כ-7,000 יחידות דיור בתוכניות חדשות שהוגשו למוסדות התכנון אחרי שנת 2005.
ברור לכן, שהדוח הזה יצא מתוך גישה מאוד מינימליסטית בהערכת האפשרויות לבנות בירושלים; ולמרות ההערכה המינימליסטית הזאת המסקנה הסופית היא שאין שום צורך בתוכנית ספדי.
לכן, אדוני היושב ראש מצאנו לנכון לקיים היום את הדיון במליאת הכנסת כדי שנסיים את הדיון הזה בהצעת החלטה. אחרי כל ההליכים- –
ראובן ריבלין (הליכוד):
אולי כדאי שתתחיל עם הצעת ההחלטה.
דב חנין (חד"ש):
אני מיד אקריא אותה.
– – כדי שכל ההליכים הרבים והמגוונים- –
ראובן ריבלין (הליכוד):
הרב מלכיאור יעשה את זה.
דב חנין (חד"ש):
הרב מלכיאור יעשה את זה אחרי הדברים.
– -כדי שאחרי התהליכים הממושכים והמרובים שקיימנו בכנסת נסיים את המהלך הזה בעמדה ברורה של בית המחוקקים בקריאה ברורה לחברי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה: הניחו את ידיכם מהרי ירושלים; דחו את תוכנית ספדי; הביאו את התוכנית הזאת לקבורה רשמית כפי שאולי צריך היה לעשות מזמן.
 אדוני היושב ראש, עתידה של ירושלים איננו בהפיכתה לעיר מים אל ים – מהים התיכון עד ים-המלח; הרחבה טריטוריאלית אין-סופית של ירושלים מנוגדת לתפיסה של עיר שטוב לחיות בה, של עיר שנוח לתושביה לחיות בה. לכן אדוני היושב ראש, אני מקווה שאנחנו נקבל את ההחלטה הזאת, וברוח הזאת אני מקווה שנפנה אל המועצה הארצית לתכנון ובנייה ונביא סוף לפרק הקשה הזה שצריך לסיים אותו במהרה בימינו. תודה רבה.
**
דב חנין (חד"ש):
אדוני, בהחלט. קודם כל, אני רוצה לפתוח בברכה לאדוני השר מג'אדלה, שאני חושב שזו הפעם הראשונה שאתה השר התורן. אני מברך אותך ואני מאחל לך שתצליח באמת בעבודתך ובמשימותיך בממשלה.
אני רוצה להביע הערכה לכם, עמיתיי חברי הכנסת, אלה שהצליחו להחזיק מעמד אחרי יום קשה ומתיש, אבל מתוך באמת דאגה אמיתית לאיכות החיים בעיר ירושלים, למרכז ירושלים, לתושבי ירושלים, לנופים היפים שמסביב לירושלים. החזקתם מעמד והוכחתם את נאמנותכם ודבקותכם בעניין.
יצחק גלנטי (גיל):
פרס למתמידים.
דב חנין (חד"ש):
פרס למתמידים.
אני מתכבד להגיש הצעת החלטה לסיכום הדיון במליאת הכנסת על תכנית ספדי. על הצעת ההחלטה הזאת חתומות הסיעות הבאות: סיעת העבודה-מימד, סיעת הליכוד, סיעת ש"ס, סיעת האיחוד לאומי-מפד"ל, סיעת גיל, סיעת יהדות התורה וסיעת חד"ש. אדוני היושב ראש, אני רוצה להקדים מילת התנצלות: הסיעות שלא חתומות זה לא מכיון שהן לא תומכות, אני מניח, אלא מכיון שבגלל השעה המאוחרת לא הצלחנו לקבל את הסכמתן.

מכל מקום, הצעת ההחלטה היא כדלקמן: לאחר דיון שקיימה בעניין תכנית ספדי לבנייה בהרי ירושלים, מליאת הכנסת מחליטה:
1. תכנית ספדי תפגע במרכז העיר ירושלים, בשכונות הוותיקות בתוכה ובאיכות החיים של תושביה.
2. נוכח הנתונים של עתודות קרקע לבנייה בירושלים והתנגדותו של ראש העיר, אין כל צורך בתכנית.
3. הבנייה המוצעת בהרי ירושלים תפגע באופן בלתי הפיך בטבע הנפלא בהרים סביב העיר ותחסל שטחים ירוקים איכותיים המשמשים את כלל תושבי המדינה.
4. לפיכך, קוראת הכנסת לדחות לחלוטין את תכנית ספדי.
אדוני היושב ראש, תודה רבה.
היו"ר מגלי והבה:
תודה.  חברי הכנסת, אפשר לשבת במקומות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת הסיכום כפי שהקריא אותה חבר הכנסת חנין.
הצבעה מס' 4
בעד הצעת הסיכום – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת הסיכום, שהציע חבר הכנסת דב חנין, נתקבלה.