ח"כ דב חנין נגד השעיית ח"כ הנאשם בעבירה שיש בה קלון

17.01.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

ח"כ חנין נגד הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 39) (השעיה מכהונה)

(קריאה ראשונה)

More...

עמיתי חברי הכנסת, חובתנו להילחם בשחיתות שהגיעה גם כנראה למקומות מרכזיים במערכת השלטון בישראל. זו מלחמה חשובה, זו מלחמה ראויה, זו מלחמה שצריך לחזק אותה, אבל אסור באותה הזדמנות שנלחמים נגד השחיתות לשפוך את התינוק עם המים. ומה שעושה הצעתו של חבר הכנסת ארדן במפורש היא שופכת את התינוק עם המים המלוכלכים.
מיכאל איתן (הליכוד):
למה?

דב חנין (חד"ש):
אני אסביר לך, חבר הכנסת איתן, ואני יודע שאתה מכיר את החומר ולכן אתה גם תשתכנע. אני מקווה כך לפחות. נקודת החולשה העיקרית של ההצעה היא העובדה שהבסיס שלה הוא בסיס בלתי מוגדר. אומרת ההצעה, חבר כנסת שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, יכול להיות אפילו בבית-משפט שלום, כל שופט שדן בתיק יכול להחליט כאשר הוא פוסק את דינו של הנאשם אם בעבירה יש קלון או שבעבירה אין קלון. יכול השופט שדן בתיק מסוים להחליט שהשתתפותו של חבר הכנסת אלדד או של חבר הכנסת אריאל בהפגנות שהיו נגד תוכנית ההתנתקות, ואולי נפצע בהן שוטר, יכול להיות, יתרגז השופט ויגיד חבר הכנסת השתתף בהפגנה ההיא ולכן יש אתה קלון.
היו"ר אחמד טיבי:
הוא הסית בהפגנה.
דב חנין (חד"ש):
ואז מה התוצאה? שחבר הכנסת הזה מושעה באופן אוטומטי מהכנסת. יכול היה להיות שכאשר הוא יגיע לבית-המשפט המחוזי – – –
היו"ר אחמד טיבי:
חבר הכנסת מנחם בן-ששון וחבר הכנסת מיכאלי, אני מבקש.
דב חנין (חד"ש):
חבר הכנסת מיכאלי, אני מנסה לשכנע אותך.
ראובן ריבלין (הליכוד):
חסינותו המהותית תעמוד לו.
דב חנין (חד"ש):
לא נכון. חסינותו המהותית לא תעמוד לו כי אנחנו יודעים שגם החסינות המהותית נמצאת בתהליכי כרסום משמעותיים ואמיתיים.
 מיכאל איתן (הליכוד):
נכון.
היו"ר אחמד טיבי:
בהחלט.
דב חנין (חד"ש):
חבר הכנסת איתן מסכים אתי. לכן תראו לאיזו תוצאה אבסורדית נגיע: הגיע חבר הכנסת אריאל, לצורך העניין – אני אומר את שמך כי אני יודע שאתה משתתף נאמן בהפגנות –  אם יגיע חבר הכנסת אריאל בפני שופט שלום ואותו שופט שלום יחליט שהשתתפותו של חבר הכנסת אריאל באותה הפגנה בלתי חוקית, המשטרה פיזרה את ההפגנה, ההשתתפות הזאת היתה עבירה שיש עמה קלון, באותו רגע חבר הכנסת אריאל מפסיק להיות חבר כנסת. אין לו אפילו אפשרות להגיע לוועדת הכנסת ולהגיד, רבותי, זה היה עניין פוליטי, תבחנו את זה במשקפיים פוליטיות. אין אפילו אפשרות להמתין עד לערעור. יכול להיות, חבר הכנסת אריאל, אתה הדוגמה שלי לצורך העניין, שכאשר אתה תגיע לבית-המשפט המחוזי, בית-המשפט המחוזי יגיד, חבר הכנסת אריאל פעל במסגרת מילוי תפקידו, וגם אם הוא עשה עבירה אין עמה קלון.
עכשיו תגידו חברי חברי הכנסת, שאני מגזים? אני אומר לכם: אני לא מגזים. זה כבר קרה במדינת ישראל, לא מהאגף שלנו, מהאגף שלכם, בימין, שאדם שעשה פעילות הפגנתית ונדון בבית-משפט – – – 
מיכאל איתן (הליכוד):
הוא לא היה חבר כנסת.
דב חנין (חד"ש):
הוא לא היה חבר כנסת, אבל אנחנו לא מתווכחים על השאלה אם הוא חבר כנסת או לא, אנחנו מתווכחים על השאלה האם הפעילות ההפגנתית יכולה להיתפס כעבירה שיש עמה קלון.
מיכאל איתן (הליכוד):
יכולה.
דב חנין (חד"ש):
יכולה. אני מסכים אתך. וקבע בית-משפט בישראל שאותו אדם שעשה פעילות הפגנתית, ויכול להיות שהיתה עבירה – – –     
מיכאל איתן (הליכוד):
זה לא בגלל הפעילות ההפגנתית, זה בגלל הביטוי של יציאה נגד ערכי הדמוקרטיה ומרי וכל העניינים האלה. זה לא הפגנה. תלוי על מה מפגינים. אם אתה משתתף בהפגנה גזענית – – –
היו"ר אחמד טיבי:
חבר הכנסת דב חנין, אתה בדקה השישית.
דב חנין (חד"ש):
אני ממש מסיים. היו הרבה קריאות ביניים, הדיון הוא פשוט חם.
היו"ר אחמד טיבי:
הכול נלקח בחשבון.
דב חנין (חד"ש):
הכול נלקח בחשבון, אז אני מסיים. חבר הכנסת איתן, בתשובה לשאלתך, אתה צודק. מה שעשה אותו אדם שהורשע בעבירה, הוא חשב שזכותו לקיים מרי אזרחי על סוגיה שהוא התקומם נגדה. אני לא מסכים אתו. אתה יודע שאני בצד ההפוך לו מבחינה פוליטית, אבל עדיין מדובר במעשה פוליטי שאני מתנגד לו. מה שמציעים לנו היום זה שאדם כזה אם הוא היה מכהן בכנסת והיה חושב בטעות שזכותו לארגן מרי אזרחי נגד דבר שהוא מתקומם נגדו, הוא היה מורחק מהכנסת באופן אוטומטי. זה דבר מרחיק לכת, זה דבר חמור, ולכן מכל קצוות הבית אנחנו צריכים לדחות אותו.