ח"כ חנין בעניין הפריימרז

06.01.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כלליאדוני היושב ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני חושב שלא רבים יהיו המקרים שאסכים עם דבריו של השר ליברמן.
More...אורי אריאל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
אני מציע שתעצור בזה.
דב חנין (חד"ש):

אבל דווקא הפעם ובנושא הפריימריז אני חושב שהדברים נכונים, והייתי רוצה להוסיף להם כמה שיקולים נוספים; ההתלהבות לפריימריז היא בעייתית מהרבה מאוד בחינות, ואחת הבחינות נוגעת בסוגייה שמצאנו לנכון להסתייג מהוראת השעה. הסכומים שבהם מדובר, הסכומים שמועמד יכול לגייס כדי לעמוד בפריימריז הם סכומים פנטסטיים. אנו מגיעים למצב שבו מועמד לראשות מפלגה יכול לגייס עד 2 מיליון ₪, וזה סכום שיכול לגייס רק אדם שיש הרבה קשרים עם הרבה אנשים שיש להם ממון. ודאי שאי אפשר לדבר על מצב שוויוני בבחירות כאלה.
המערכת של הפריימריז היא מערכת שמייצרת בעצמה השחתה, כי כדי להתמודד בפריימריז למועמד אין בררה אלא להגיע לאותו ציבור מתפקדים, שיכול להיות ציבור עצום, הוא יכול להיות ציבור פלואידי, הוא יכול להיות ציבור מזדמן, כמו שאמר פה קודם השר, זה יכול גם להיות ציבור מגויס לצורך הפריימריז, של אנשים שאין להם קשר אמיתי עם אותה מפלגה, לא בגלל הדרך שלה ולא בגלל העקרונות שלה הם מצטרפים אל המפלגה הזו.
כדי להגיע לציבור זה המועמד צריך להשקיע סכומי כסף עצומים, וסכומי כסף עצומים כאלה  מחייבים את המועמד ליצור קשרים עם בעלי ממון, להיות תלוי בנדבותיהם וברצונם הטוב, לבצע מערכת של גיוס כספים. בסופו של דבר אלה הם בדיוק הדברים שאנו צריכים למנוע אותם במערכת הציבורית שלנו.
לכן מצאנו לנכון להסתייג ולהציע להנמיך בשיעור ניכר את הסכומים שניתנים לגיוס בפריימריז. גם הסכומים שאנו מציעים, הסכומים המוצעים, מגיעים לסדרי גודל של מאות אלפים, גם הם גדולים מאוד, אך הם קטנים במידה ניכרת מאותם סכומים פנטסטיים שהוועדה מציעה להתיר במסגרת הבחירות המקדימות.
אני משוכנע שהגיע הזמן לעשות חשיבה הרבה יותר רצינית בסוגיית בחירתם של מועמדים לכנסת. המערכת המפלגתית במדינת ישראל צריכה חיזוק, לא באמצעות הנוסחה הפופוליסטית והפשוטה של להעביר את ההחלטות ממוסדות המפלגות לציבור אנונימי של מתפקדים אלא להפך – לחזק את המוסדות של המפלגות, להפוך את המפלגות לרציניות יותר. זאת הדרך שמאפשרת באמת את חיזוק המפלגה הפוליטית ככלי מרכזי, כלי חיוני, כלי דרוש בדמוקרטיה שלנו.
לכן, אדוני היושב ראש, אני פונה ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט ומבקש ממנו במסגרת הצעת החוק העיקרית שעומדת לפנינו מייד לעשות אכן עבודה רצינית וראויה במסגרת הוועדה ולשאול את השאלה, מה אנו באמת צריכים כדי שהמערכת באמת תהיה מערכת שוויונית יותר, פתוחה יותר, ראויה יותר. ביקורת על הפריימריז חשובה, ראויה, נדרשת, אך היא אינה התשובה המוחלטת. את הביקורת צריך לחזק באמצעות סיוג מאוד ברור של המותר והאסור במסגרת הפריימריז. בסופו של דבר אני חושב שהמערכת הדמוקרטית בישראל תצא אך נשכרת מכך שהשיטה הנפסדת הזו של הפריימריז תעבור מן העולם.
אני רוצה להתייחס להערתו של יושב ראש הוועדה, שבאה במקומה; אומר יושב ראש הוועדה, כל הדברים אולי טובים ויפים כאשר אנו באים להסביר פריימריז שעוד לא התחילו. כאשר אנו נמצאים לפחות במפלגה אחת בפריימריז שנמצאים בעיצומם, אנו צריכים למנוע מלהכשיל אנשים במערכה שבה הם כבר התחילו. את ההערה הזו אני מוכן לקבל בהחלט וברוח זו לא לבקש הצבעה על ההסתייגות שלנו, אך הייתי מצפה, אדוני היושב ראש, שהשיקולים האלה ימצאו ביטוי בדיון הרציני שייעשה בוועדה בראשותך לקראת סיכום הצעת החוק העיקרית.