ח"כ חנין הפניה למופז: האם בכוונתך לטפל בסוגית סירוב חברות הביטוח לבטח אצל סוכנים ערבים ?

10.01.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, שלום ודמוקרטיה

 דב חנין (חד"ש):

בהחלט. אני רוצה להפנות את תשומת הלב להיבט אחר של הקשר בין האוכלוסייה הערבית לבין שאלות הבטיחות בדרכים, שאני יודע, אדוני השר, שנמצאות בראש סדר העדיפויות שלך. נתקבלתי בבעיה מאוד קשה, שאני יודע שהיא קשה לפתרון מכיוון שגם הסמכויות, לא רק בידיך, אלא בידי שרים נוספים בנושא של האפשרות לבטח ביטוח חובה במגזר הערבי. 

 

מסתבר שחברות ביטוח מסרבות במקרים מסוימים לבטח אצל סוכנים ערבים, וכתוצאה מזה יש מגזר שלם שאינו יכול לבצע את החובה החוקית לבטח את עצמו בביטוח חובה מפני פגיעות בנפש ובבריאות כתוצאה מתאונות דרכים. 

 

השאלה שלי, אדוני השר, האם אתה מכיר את הבעיה הזאת והאם בכוונתך לבחון את העניין ולטפל בכך שהסוגיה הזאת אכן תיפתר? תודה. 

 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים שאול מופז: 

 

אני רוצה לומר לחבר הכנסת עזמי בשארה, לגבי כל סוגיית התרגום והניסוח המדויק, זה הגיע אלי בביקורים השונים שלי ברשויות במגזר הערבי, והתחלנו לטפל בזה, והוועדה שתקום לקראת סוף החודש הזה זו תהיה ועדה ציבורית שתיגע בכל הממשקים, כולל גם בביטוח החובה וגם בנושאים אחרים. אני מקווה מאוד שנעשה צעד משמעותי שיש בו גם הבהרה וגם תיקון של חלק מהליקויים וגם התקדמות לקראת שוויון בהשקעות, בדגש על התשתיות העירוניות במגזר הלא יהודי. תודה רבה לכם.