ח"כ חנין על נוהל הדחת הנשיא

31.01.07 קטגוריית: כללי, שלום ודמוקרטיה

 

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני אשתדל להיות קצר ותמציתי. אני רוצה להביע הערכה לעבודת הוועדה. בשורה התחתונה, אף שבכמה נושאים הצעתי מהלך מהיר יותר ממה שהתקבל בסופו של דבר בפשרה ובהחלטות שהתקבלו בוועדה,

אני חושב שהנוהל המוצע מבטא איזון ראוי בין שני אינטרסים ציבוריים חשובים: מצד אחד, האינטרס הציבורי של קיום הליך הוגן, ומצד שני, האינטרס החשוב של קיומו של הליך מהיר וענייני בסוגיה שלפנינו. 

מצד אחד, חשוב כמובן להקפיד על זכויות היתר של המעורבים, חשוב לשמור באופן קפדני על כללי הצדק הטבעי כשאנחנו עוסקים בסוגיות מהסוג הזה. ומצד שני, אפשר וראוי לבצע הליך מהיר, יעיל וענייני. 

צריך להזכיר שהכנסת איננה עוסקת בדין פלילי. הכנסת לא מוסמכת לברר האשמות פליליות, זה לא תפקידה לברר האשמות פליליות, היא לא צריכה לנהוג כבית-משפט, והיא איננה כפופה לכל הכללים שלהם כפופים בתי-המשפט. 

ההליך בכנסת הוא בעיקרו הליך ציבורי, בוודאי במסגרת של כללים שצריכים לאפשר גם הצגת תשתית ראייתית ראויה, אבל כהליך כזה יש לנו דוגמאות רבות לכך שכאשר יש אינטרס ציבורי אמיתי אנחנו יכולים לקיים ומקיימים את ההליכים הרלוונטיים במהירות רבה מאוד. הדוגמה המובהקת היא כמובן הדוגמה של פסילת רשימות או פסילת מועמדים ובחירות לכנסת. גם כאן יש שלילה של זכויות יסוד, ובכל זאת ההליך הזה מתבצע במהירות, מכיוון שיש אינטרס ציבורי חשוב של קיומן של בחירות במועד. 

לכן גם בנושא שלפנינו – שמירת הבסיס ההוגן של ההליך, שמירת הזכויות של המעורבים, הקפדה על כללי הצדק הטבעי, הם לא צריכים לבוא על חשבון היותו של ההליך מהיר וענייני, הם לא צריכים להיות תירוץ למשיכת זמן או לגרירת רגליים, ולכן, עמיתי חברי הכנסת, כמי שהשתתף בעבודת הוועדה, אני מציע לכולכם להתאחד מסביב לנוהל הזה ולתמוך בו. תודה רבה.