בנייה בשער המוגרבים

19.02.07 קטגוריית: כללי, שלום ודמוקרטיה

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אתמול שמענו שראש העיר ירושלים החליט לבטל את אותה הסכמה לבניית הגשר החדש בשער המוגרבים. היום אני שומע שגם החברה לפיתוח הרובע היהודי – שהיא בעלת מעמד בקרקע, לפי גרסתה – גם היא החליטה לבטל את בקשתה להקים את הגשר הזה.More...
מסתבר, שאפשר לא להקים את הגשר הזה, ושום דבר לא יקרה. הרי כל העבודות שמתבצעות באזור הזה נעשו כיוון שטוענים שהגשר הקיים הוא גשר לא טוב, הוא גשר מסוכן, וצריך להחליף אותו בגשר חדש.
עכשיו מסתבר שהגשר החדש – אין לו היתר, וגם כנראה אין מעמד ואין מי שמבקש בכלל לתת היתר לגשר חדש כזה, ובכל זאת העבודות האלה – שהן עבודות שמשנות לחלוטין את הסטטוס קוו באזור הר הבית, באחד האזורים הקרובים ביותר להר הבית – העבודות עדיין נמשכות. עבודות מסיביות, עבודות כוחניות, שאני מבין שנועדו להמחיש – כפי ששמעתי הבוקר מאחד הפוליטיקאים- שישראל היא בעלת-הבית, היא מחליטה והיא עושה מה שהיא רוצה.
הדברים האלה נעשים למרות הפגיעה הקשה ברגשות הדתיים של המוסלמים, למרות הסערה שהם עוררו גם בארץ וגם באזור, ואני קורא לממשלת ישראל ברגע הזה לקבל החלטה ברורה להפסיק לחלוטין את העבודות האלה, כי ההחלטה הזאת יכולה להוביל לאותה תוצאה שדיבר עליה לפניי חבר הכנסת כהן, והיא תוצאה של הרגעת הרוחות, התמודדות עם הסערה הקיימת, וגישה יותר נכונה לשאלה המורכבת הזאת. תודה רבה.