חוק הדיור הציבורי

14.02.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

More...גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, החוק שלפנינו הוא בסך הכול חוק ראוי. אני אומר את הדברים כמי שדווקא תומך בדיור ציבורי. הייתי רוצה לראות בנייה לדיור ציבורי בישראל. אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה ראוי. בתחום הדיור הציבורי יש הרבה מה לתקן ולשפר,  אבל הכלי הזה של הדיור הציבורי הוא ראוי וחשוב, ורצוי היה לקדם אותו.
More...
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
מי שמאמין בקומוניזם ולא ירצה דיור ציבורי – היה צריך לבדוק אותו.
דב חנין (חד"ש):
אתה צודק, חבר הכנסת הנדל.
אני גם רוצה להציע, אדוני השר, שתשלימו את הכלים הכלכליים שאתם נותנים בחוק הזה שאתם מקדמים, שמעודדים את הבנייה להשכרה, גם בחיובם של אלה שנהנים מהתמריצים הכלכליים במסגרת מסוימת של שכר דירה. אני חושב שלפחות באותן דירות שנבנות במסגרת הזאת של עידוד להשכרה – מול הגזר שניתן בדמות התמריצים הכלכליים צריכה להיות גם מחויבות כלשהי לשכר דירה ראוי וסביר ומוגבל.
החוק הזה הוא בסך הכול חוק שיש בו מבט רחב על שאלות של עבודות בנייה ומטרת הבנייה והשגת התוצאה הרצויה, תוך שימוש בכלים מתאימים, ולכן אדוני השר, אני חייב לומר לך שאני מאוד מופתע שהוא מגיע מבית מדרשה של הממשלה שאתה שותף בה.
יואל חסון (קדימה):
חבר הכנסת חנין, פעם אחת תן לנו מחמאה. מגיעה לנו מחמאה, תן לנו מחמאה.
דב חנין (חד"ש):
השר עושה עבודה ראויה, והוא יודע שאני מאוד מעריך את עבודתו. אבל לצערי, חוק כזה מאוד לא מאפיין את הממשלה הזאת, גברתי היושבת-ראש. היא ממשלה שעושה עבודות בנייה וחפירה בלי חשיבה רחבה, אפילו בלי חשיבה נקודתית, בלי היתר בנייה כדין. הורסים אצל האוכלוסייה הבדואית, אדוני השר, שאתה מופקד עליה, בתים של אנשים שאין להם בית אחר,  ומסתבר שממשלת ישראל עומדת מאחורי עבודת בנייה שנעשית במקום הכי רגיש בעולם בלי היתר בנייה כדין.
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
אל תיפול גם אתה בשקרים האלה. כדי לשפץ דבר שנשבר לא צריך היתר בנייה.

דב חנין (חד"ש):
אלה לא שקרים, זה המצב. זה לא דבר שנשבר.
יואל חסון (קדימה):
מה היה קורה אם היו נופלים מאות מתפללים מהגשר הזה?
דב חנין (חד"ש):
אני שמח על ההתרגשות, אבל ההתרגשות לא צריכה להעלים את העובדות. הממשלה הזאת עושה את הדברים בלי התחשבות באנשי המקצוע. קראתי את מכתבם של ארכיאולוגים שפנו לממשלה וביקשו שלא לעשות את העבודות האלה, מכיוון שהן פוגעות בשרידים ארכיאולוגיים שנמצאים באזור הזה ושחשוב לשמור עליהם ולא לפגוע בהם.
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
גם באורוות שלמה חשבו ושמעתי אותך זועק על זה.
דב חנין (חד"ש):
אני מדבר על ממשלת ישראל. אתה מייד עולה לדוכן, חבר הכנסת הנדל. זה נעשה תוך התעלמות מוחלטת מהשכנים. לא רק בלי תיאום אתם, אלא מסתבר שתוך צפצוף ארוך על הרגשות והרגישויות שלהם.
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
שקר.
דב חנין (חד"ש):
לא שקר, אדוני. שמעתי את הדברים מפי אנשים המעורבים בעניין. הדבר הזה גם יוצר שינוי בסטטוס-קוו במקום רגיש ומשמעותי, ויש לו השלכות מדיניות וביטחוניות הרות אסון. לכן, גברתי היושבת-ראש, אני מקווה שדווקא החשיבה הרחבה והכוללת תאפיין את הממשלה הזאת, ולא מעשים חפוזים שבעצם מקלקלים הרבה במקום לתקן. תודה רבה.
היו"ר קולט אביטל:
אני מודה לך. שכחת לציין שגם הצלחנו למנוע בנייה במקום רגיש, בהרי ירושלים.
דב חנין (חד"ש):
אכן.
היו"ר קולט אביטל:
בבקשה, חבר הכנסת הנדל.
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, להוציא ממני ביום אחד שני קומפלימנטים על הממשלה הזאת – אני חייב לבדוק בציציות שלי.
היו"ר קולט אביטל:
מה היה הראשון?
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
הראשון לראש הממשלה על ההתנהלות שלו בקשר לאזור הכותל.
דב חנין (חד"ש):
אולי הוא צריך לבדוק את עצמו.
צבי הנדל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):
אני מקווה שהוא לא יישבר באמצע ולא יסטה סטיות בלתי מובנות, אבל נכון להיום – אמרתי לו את זה בפניו ואני אומר את זה גם מעל לבמה – הוא עושה מעשה ראוי, הוא מוביל את זה כמו שצריך. בדקו את הסוגיה הזאת למעלה משנתיים כדי שזה יתנהל כמו שצריך, ולא צריך ליפול ברשת של חבורת שקרנים פתולוגית שמציגים מצג שווא שמי שלא מכיר את המקום יכול להאמין – ויש כאלה שמאמינים ומולכים שולל. על כך ברכתי.
הדבר השני, אמרתי היום לשר השיכון, שהיה אצלנו בסיעה, שאני מברך אותו על הצעת החוק שהוא מגיש היום. כמעט אי-אפשר להגזים בחשיבותו. כל אחד מכיר את זה מפן כזה או אחר. אני התוועדתי לו בצורה הכי חריפה כשהייתי באותו תפקיד שנמצא בו היום חבר הכנסת נודלמן – יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה – ויושבת-ראש הישיבה עסקה בתפקיד הזה בקדנציה הקודמת. החשיבות עצומה. כמעט אי-אפשר להגזים בעניין.
אין לי ספק, אדוני השר, שיהיו בעיות, ומה שחבר הכנסת נסים זאב העלה הוא אחת הסוגיות. אבל רק מי שלא עושה לא מתקדם ואולי גם לא טועה. צריך לעמוד עם אצבע על הדופק וצריך לראות איך מלווים את זה וצריך לטפל ולטפח וללטף ולהשקות בשביל שהצמח הזה יגדל הכי טוב שאפשר.
בנושא נכסי דלא-ניידי, הדיור במדינת ישראל כתפיסת עולם, בעיני זה אחד הדברים היותר חשובים שנעשו מאז שאני זוכר את עצמי עוסק בסוגיה הזאת. מהפכה שעדיין לא כל כך מודעים לה כנראה, אבל אם היא תצליח, בעזרת ה', היא משנה לחלוטין את תפיסת העולם של מבנה המשפחה. בסוגיה הזאת של המגורים יש כמעט שעבוד של כל המשפחה לשנים רבות, והיא לא תצטרך לעשות את זה בסיטואציה שהשר סרטט לנו, של צעיר ששוכר דירה קטנה בתחילת דרכו ועם הזמן הוא יכול להחליף אותה. בנושא הדיור זה כמעט ימות המשיח. ברכתי להצלחה.
היו"ר קולט אביטל:
תודה. חבר הכנסת יעקב כהן, ואחריו – חבר הכנסת הלפרט.
אחרי כן אי