חנין בעניין חוק הגנת האישה מפיטורין- לאחר הלידה

06.02.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, שלום ודמוקרטיה


עמיתי חברי הכנסת, אנחנו חושבים שאם התקופה שבה האישה מוגנת מפיטורין תורחב ל-3 חודשים, המצב שבו המעביד יוכל ויהיה לו כדאי לפדות את התקופה הזאת בכסף יצטמצם במידה ניכרת. כך מטרתו של החוק תושג פעמיים, גם באמצעות הסיכוי האמיתי של האישה להשתלב במקום העבודה מצד אחד, וגם בגלל העובדה שהאפשרות לפדות בכסף את התקופה תהפוך ללא כל כך אקטואלית ולא כל כך ריאלית.
More...אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני שוחחתי עם יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת סער, והבנתי ממנו שהעברת החוק בוועדה התאפשרה במשא ומתן עדין למדי, שהתנהל עם משרדי הממשלה רלוונטיים, שבו הבהירה הממשלה את עמדתה שאם התקופה תהיה מעבר ל-60 יום היא בשלב הנוכחי תתנגד להצעה לחלוטין. זאת ועוד, אני מבין ממנו שאם אנחנו נעביר את ההסתייגות הזאת – ואני יודע שבקרב חברי הכנסת יש אהדה להסתייגות שהגשנו – יכול להיות מצב שבו הממשלה תתנגד להצעת החוק הראויה והחשובה הזאת גם בשלבה הנוכחי. אני לא הייתי רוצה להביא למצב כזה, ובוודאי לא לפגוע במאמצייך, אדוני יושב ראש ועדה ההגנה על מעמד האישה, שהם אכן ראויים מאוד גם בחקיקה וגם בדרכים אחרות,  ולכן, עמיתיי חבריי הכנסת, מתוך היענות לבקשתו זאת של יו"ר הוועדה אנחנו נמשוך את הסתייגות שלנו ולא נבקש הצבעה עליה. אנחנו נבקש להגיש את התיקון הזה בצורת הצעת חוק חדשה, ואולי אפילו חבר הכנסת סער ישקול הצטרפות  להצעת חוק זאת.