חנין נגד מינוי פרידמן כשר המשפטים

07.02.07 קטגוריית: כללי, שלום ודמוקרטיה

אדוני יושב הראש, אדוני ראש הממשלה, עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח את דבריי בברכה לפרופסור פרידמן ולמשפחתו שנמצאת אתנו כאן על המינוי הצפוי של פרופסור פרידמן לשר המשפטים.

More...

אדוני יושב הראש, גם אני לימדתי בפקולטה למשפטים בתל אביב. בוודאי אין לי הרקורד האקדמי העשיר והמרשים שמביא אתו פרופסור פרידמן, אבל מצאתי לנכון לומר את הדברים כאן.
פרופסור פרידמן הוא איש משפט בעל זכויות רבות, מוכשר, בעל רקורד עשיר בעשייה המשפטית האקדמית, במיוחד בתחומי המשפט האזרחי, דיני חוזים, אבל לא רק דיני חוזים.
אבל, עמיתיי חברי-הכנסת, השאלה שלפנינו איננה שאלת יכולותיו האקדמיות של פרופסור פרידמן, אלא שאלה אחרת לגמרי.  השאלה שעומדת בפנינו היום היא שאלת האג'נדה של משרד המשפטים, האג'נדה העתידית של משרד המשפטים ושאלת עתידה של המערכת המשפטית, שהיא יקרה לכולנו.
אומר את הדברים בצורה ברורה לחלוטין. עם כל ההערכה הגדולה שיש לי, ויש לי, ליכולותיו האקדמיות של פרופסור פרידמן, אני מאוד חושש מהמהלך של מינויו כשר משפטים, ואני אינני חושש על בסיס של שיחות מסדרון או רכילויות. אני חושש על בסיס דברים, שפורסמו בגלוי ובמוצהר מפיו של פרופסור פרידמן, ביחס למערכת המשפט שעליה פרופסור פרידמן יהיה מופקד מהיום, ובמיוחד ביחס לבית המשפט העליון.
עמיתיי חברי-הכנסת, אני חושב שחשוב שיהיה ברור ומוסכם בינינו שמותר לבקר את בית המשפט העליון. גם לי יש ביקורת על בית המשפט העליון. הייתי רוצה לראות יותר הגנה על האזרח בריבו עם השלטון. הייתי רוצה לראות יותר הגנה על זכויות האדם. הייתי רוצה לראות יותר הגנה על זכויות מיעוטים, הייתי רוצה לראות בפרט יותר הגנה על זכויותיו של המיעוט הלאומי הערבי, שמותקפות ונשללות, לצערי הגדול, בחברה שלנו. הייתי רוצה לראות, עמיתיי חברי-הכנסת, יותר הגנה על זכויות חברתיות; על העניים, הדלים, המובטלים, קשי היום, על כל אלה הייתי רוצה לראות יותר הגנה משפטית. הייתי רוצה לראות יותר הגנה על זכויות האדם מפני עוולות הכיבוש, שמלווה אותנו שנים רבות ומלווה, למרבית הצער, את החיים היום-יומיים של האנשים שחיים בשטחים שתחת שלטונה של ישראל, תוך פגיעה קשה בזכויות שלהם.
גם לפרופסור פרידמן יש ביקורת על מערכת המשפט ועל בית המשפט העליון, וזו זכותו לבקר את בית המשפט העליון. הביקורת של פרופסור פרידמן, לפי דעתי, באה בדיוק מהכיוון ההפוך. למעשה, פרופסור פרידמן מציע לנו בית משפט עליון שיהיה פחות אקטיבי בהגנה על זכויות האדם. בפועל, בית משפט עליון שיהיה יותר רך בביקורתו על רשויות השלטון: הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. בעצם, בסופו של דבר – כך זה נשמע, לפחות, מהדברים שפורסמו בשמו של פרופסור פרידמן – בית משפט עליון שיהיה יותר ידידותי לשלטון. אני חושש שדווקא הרושם הזה, של ידידותיות לשלטון, הוא שקרץ לפחות לכמה מאלה שבהתלהבות כל כך רבה באו לתמוך במינוי הזה.
אדוני היושב ראש, במשך שנים רבות נבנתה אצלנו רקמה עדינה של פסיקה חוקתית ומנהלית. היא לא מושלמת, אבל יש בה הישגים אמיתיים. בחברה שאין בה כללי משחק של חוקה כתובה, בחברה שיש בה איומים אמיתיים על המרחב הדמוקרטי, ההישגים האלה חשובים ביותר. קל לפגוע במערכת המשפט, קשה מאוד יהיה לשקם אותה.
לפרופסור פרידמן יש חבילה שלמה של רעיונות והצעות. כמי שמכיר את יכולתו האקדמית ויכולתו האינטלקטואלית, אני מאוד מקווה שעם מינויו כשר משפטים פרופסור פרידמן ישקול מחדש, לפחות חלק מהרעיונות שהוא העלה, ויפעל בצורה נמרצת לשיפורים במערכת המשפט, תוך הגנה על יסודותיה ועקרונותיה, קודם כל הגנה מפני אלה שמנסים לפגוע בה ומנסים לצמצם את כוחה. תודה רבה, אדוני.