נאום ח"כ חנין בענייןהצעת חוק איסור גביית דמי כניסה לגנים ציבוריים

06.02.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דב חנין (חד"ש):
אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, החוק שמגיע היום לקריאה שנייה ושלישית הוא אחד החוקים החשובים שנחקקו בכנסת הנוכחית. זה חוק שיש לו חשיבות סביבתית ויש לו חשיבות חברתית ממדרגה ראשונה.

החוק הזה בא למנוע מצב שהתחיל להתפתח במקומותינו, שגם פארקים עירוניים הפכו להיות שטחים שאליהם נכנסים רק בדמי כניסה. התהליך המסוכן הזה, שהתחיל במקרה המפורסם של רעננה, היה עלול להביא אותנו במהירות למצב שבו רשויות מקומיות מטילות דמי כניסה על השימוש בפארקים עירוניים. במצב הזה אזרחי רשויות מקומיות שבהן אין פארקים עירוניים, שביקשו ליהנות מפארקים עירוניים ברשויות מקומיות אחרות, עשירות יותר, היו נאלצים לשלם דמי כניסה גבוהים בעבור הכניסה והשימוש.

עמיתי חברי הכנסת, נקודת המוצא של החוק שלפנינו היא שהזכות ליהנות מהמרחב הציבורי היא זכות בסיסית, שאינה ניתנת להתניה, זכות שאי-אפשר לעקוף אותה באמצעות גביית תשלומים, דמי כניסה וכדומה. העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב, ועם כניסת התיקון ייכנס עיקרון זה לפקודת העיריות בנושא הגנים העירוניים – לספר החוקים של ישראל.

חברי חבר הכנסת גפני היטיב לתאר פה את הדיונים הממושכים והרציניים שהתקיימו לקראת סיום הכנתו של החוק בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. לצערנו, שמענו בדיונים האלה הסתייגויות של משרדי הממשלה שלא היה בהן טעם ולא היה להן מקום. אני שמח שבסופו של דבר יכולנו להגיע להסכמה ולהבנה שחשוב להעביר את החוק הזה, ושחשוב להעביר אותו במתכונת שבה הוא סוכם בוועדה.

החוק במתכונתו המוצעת מאפשר לשר הפנים להתיר דמי כניסה לפארק עירוני במקרים חריגים, במקרים מיוחדים; אך ורק במקרים חריגים, ואך ורק בהתאם לכללים שתאשר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בהעדר כללים כאלה לא תתאפשר גביית דמי כניסה בפארקים עירוניים. זה עיקרון חשוב מאוד שנמצא בחוק כפי שהוא מונח כרגע לפני הכנסת.

ההסתייגות שאני הגשתי היתה שיש לפרט בחוק עצמו את התנאים המיוחדים שהחוק מדבר עליהם ולקבוע רשימה סגורה של מקרים, שהחוק עצמו יגדיר, ורק בהם יוכל השר לפעול כפי שהחוק מתיר לו. בהתייעצות שהיתה בינינו, בין המציעים, ולאור פנייתו של חברי חבר הכנסת גפני, החלטתי למשוך את ההסתייגות שלנו, ואני מושך אותה מתוך הבנה שהמטרה שלשמה הצעתי את ההסתייגות למעשה כבר מגולמת בלשונו הקיימת של החוק, כי למעשה הפרמטרים שכתובים בהסתייגות יהיו הפרמטרים שינחו את ועדת הפנים והגנת הסביבה כאשר היא תבוא לאשר כללים שרק על-פיהם יוכל השר להתיר, במקרים חריגים, גביית דמי כניסה בפארקים עירוניים.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מודיע לכם שכיוון שהמטרה הזאת מושגת בנוסח החוק כפי שהוא מונח לפניכם, אנחנו איננו עומדים על ההסתייגות. אנחנו נפעל כדי שהעקרונות האלה ייכנסו במסגרת הכללים שתאשר ועדת הפנים והגנת הסביבה. עמיתי חברי הכנסת, אני פונה אליכם בבקשה שכולנו נתאחד בתמיכה בהצעת החוק החשובה, החברתית והסביבתית הזאת. תודה רבה.