נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים):

14.03.07 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, עניינה של הצעת החוק הזאת הוא פרסום נגיש של סל הבריאות לציבור המבוטחים. המחקרים מראים, אדוני היושב-ראש, כי יש בציבור חוסר ידיעה לגבי מה שנכלל בסל הבריאות. לעתים חוסר הידיעה הזה מנוצל לרעה, ולמשל לפעמים מוכרים לאנשים ביטוחים שהם כלל לא צריכים. זכותו של הציבור לדעת בדיוק מה נכלל בסל הבריאות, ולכן צריך לקבוע מנגנון שבו יפורסמו כל שירותי הסל – התרופות, הטיפולים והשירותים, באופן שקוף ונגיש לציבור, שיאפשר לציבור לדעת מה נכלל בסל הבריאות.

אני רוצה להביע הערכה לעמדתם של שר הבריאות ושל מנכ"ל משרדו, פרופסור ישראלי; הם ערים לבעיה הזאת והחלו לנקוט צעדים גם מצדם כדי להתמודד אתה.

אני רוצה להתחייב שהמשך החקיקה בנושא הזה ייעשה בתיאום עם משרד הבריאות ועם הממשלה, ואני מקווה שכל חברי הכנסת יתמכו בהצעת החוק החשובה הזאת. תודה רבה.