נאום ח"כ חנין בעניין הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון):

12.03.07 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, החוקים שנמצאים לפנינו – הן הצעות החוק הפרטיות, שאני שותף לאחת מהן, והן הצעת החוק הממשלתית – הם חוקים חשובים.

רבותי חברי הכנסת, המערכת של מיחזור בקבוקי הפלסטיק בישראל היום לא עובדת. יש לנו תאגיד מיחזור שאיננו מתפקד, וכל שנה חוזר לוועדות הכנסת ומבקש בדיעבד שיורידו לו את יעדי המיחזור.

זאת לא בעיה פרטית של השר להגנת הסביבה וזאת גם לא בעיה פרטית של הארגונים הירוקים. את המחיר בסופו של דבר משלם הציבור הישראלי, את המחיר משלמים אזרחי ישראל, שהסביבה שלהם הולכת ונהרסת. לכן, החוק הזה עושה דבר פשוט והגיוני: הוא מטיל את האחריות על יצרני הבקבוקים. כך זה צריך להיות.

מדברים פה על האזרח הקטן שיצטרך לשלם. האמת היא שמי שיצטרכו לשלם יהיו היצרנים, וזה נכון שכך יהיה. זה נכון שהאחריות תוטל על היצרנים, זה נכון שייווצר מנגנון כלכלי שיחייב את היצרנים לטפל בבקבוקים האלה. אז אל תדברו בשם האזרח הקטן. אנחנו כולנו יודעים איזה אינטרסים פועלים פה מאחורי הקלעים ואיזה לחצים מופעלים על חברי הכנסת להתנגד לחוק הזה.

אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, אנחנו, במהלך הכנת החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית, בהחלט נעבוד גם על הגנת הצרכנים. נעשה הכול כדי שהמחיר לא יתגלגל בסופו של דבר על הצרכנים; לא זאת צריכה להיות התוצאה של החוק הזה.

יעקב כהן (יהדות התורה):

איך תעשה את זה?

דב חנין (חד"ש):

השלב הראשון צריך להיות, חבר הכנסת כהן, העמדה של מכונות מיחזור בקבוקים בכל נקודות המכירה – זה אפשרי, זה קורה בעולם הגדול, אמר את זה חבר הכנסת בשארה לפני, זה יכול לקרות גם בארץ, וזה יקרה גם בארץ. כאשר יהיו אינטרסים כלכליים שיחייבו לעשות את זה, זה יהיה המצב. כאשר האחריות תוטל על היצרנים, כאשר הם לא יוכלו להתחבא מאחורי תאגיד מיחזור חסר-כוחות וחסר-סמכויות, חסר-משאבים וחסר-יכולת להתמודד עם העניין – הבעיה הזאת אכן תיפתר.

אדוני היושב-ראש, בימים האחרונים התנהלה פה מערכה שלמה של דיסאינפורמציה מאחורי החוק הזה. החוק הזה הוא חוק סביבתי, אבל החוק הזה הוא גם חוק חברתי נכון, כי הוא מטיל את האחריות על מי שבסופו של דבר מרוויח מייצורם של הבקבוקים האלה ומשיווקם, ולכן החוק הזה תואם את העיקרון הסביבתי הגדול – עקרון "המזהם משלם". זה עיקרון נכון בכל הסוגיות הסביבתיות, וזה העיקרון הנכון גם בסוגיית מיחזור הבקבוקים.

אני רוצה להגיד מלה לסיום לכתובתם של אלה שנשבעים להגן על הסביבה, אבל כאשר זה מגיע למבחן מעשי של חוקים הם מצביעים נגדה. אני חושב שזה דבר שהציבור לא יכול לסלוח עליו; לא יכול לסלוח לחברי כנסת שנשבעים פה בשם הגנת הסביבה ובפועל מצביעים נגדה. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, זה דבר – –

חיים אורון (מרצ):

ובשם הגנת החולה זה מותר?

דב חנין (חד"ש):

– – שהציבור הישראלי בוגר מספיק ואינטליגנטי מספיק כדי לא לעבור עליו לסדר-היום. תודה רבה.