מיד נשוב

19.04.07 קטגוריית: כללי

אנחנו מנצלים את פגרת הכנסת כדי לערוך מספר שינויים באתר ולעדכן אותו. עד פתיחת מושב הקיץ בכנסת (7 במאי) אנחנו מבטיחים לחזור ולהעלות מידע באופן שוטף.  בינתיים אפשר לקרוא בתים הם לפעמים געגועים לחוף .
להשתמע, צוות העוזרים של ח"כ דב חנין.