דיון במליאה על מצב הפליטים מדרפור

30.05.07 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הצעות לסדר-היום: ההחלטה לקלוט מספר מצומצם של פליטי דרפור

היו"ר אמנון כהן:

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הנושא הבא: ההחלטה לקלוט מספר מצומצם של פליטי דרפור – הצעות לסדר-היום שמספרן 2858 ו-2898. הצעה של חבר הכנסת דב חנין, ראשון הדוברים, ואחריו – חבר הכנסת רן כהן, תהיה מוכן. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. שלוש דקות כל אחד.

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, הפרשה של פליטי דרפור היא פרשה קשה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שנמצאת באיום מאוד מאוד קשה בסודן. למעשה, מתנהל שם טבח נגד אנשים בשל מוצאם האתני, ובגלל הטבח הנורא הזה המוני בני-אדם הופכים לפליטים ומגיעים לארצות השכנות, בעיקר לארצות אפריקה השכנות, אגב – לצ'אד, גם לאוגנדה. חלק קטן מאוד מהם הגיע לישראל.

אנחנו מדברים על בין 450 ל-500 אזרחים סודנים שנמצאים בישראל היום ומבקשים מקלט בה. אבל לפי סעיף 6 של נוהל הסדרת הטיפול במבקשי מקלט, אותם פליטים מנועים מלקבל אשרות שהייה או להיקלט בישראל, מכיוון שברמה הפורמלית הם נתינים של מדינת אויב.

המצב הזה עומד בסתירה מוחלטת לאמנה בדבר מעמדם של הפליטים משנת 1951, אותה אמנה שבה האו"ם הניח את אבני הבסיס למערכת שלמה של מנגנונים בין-לאומיים שנועדו להגן על הפליטים. מדינת ישראל נטלה חלק מהותי בניסוח האמנה הזאת ובחיזוק ההגנות הנתונות לפליטים, וזה, כמובן, מובן לכולנו נוכח העובדה שהאמנה אושרה כמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, שבה בני עמנו, היהודים, היו פליטים, ורבים מהם ערב מלחמת העולם השנייה התדפקו על דלתות סגורות של מדינות שלא היו מוכנות לקלוט אותם.

אגב, מדינת ישראל גם אשררה את האמנה הזאת בשנת 1954, ולכן ההתחייבויות של הממשלה בתחום הזה הן, לדעתנו, גם התחייבויות משפטיות, ולא רק התחייבויות מוסריות.

בכל זאת, מה קורה בשטח? חלק גדול מהפליטים שנמצאים בישראל, נמצאים במעצר. אנחנו מדברים על כ-150 פליטים שנמצאים במעצר בבתי-כלא שונים. מתוך 450 הפליטים, אגב, 80 הם ילדים וכ-110 הן נשים. הדרישות שלנו מהממשלה בתחום הזה הן שממשלת ישראל, ראשית, תבדוק בדיקה עניינית כל בקשה של מבקש מקלט ותחליט החלטה עניינית על סמך פרטי הבקשה בדבר זכאותו של האדם להגנה כפליט. אנחנו דורשים מהממשלה לשחרר ממעצר את כל הפליטים מדרפור שנמצאים בישראל. לא הגיוני, לא סביר, לא צודק ולא מוסרי להחזיק במעצר פליטים שברחו מרצח עם ומטבח כמו שמתנהל בדרפור.

היו"ר אמנון כהן:

נא לסיים, אדוני.

דב חנין (חד"ש):

אני ממש מסיים. אנחנו מבקשים לשחרר את הפליטים ממעצר, לאפשר להם גישה לוועדה המייעצת לשר הפנים לעניין ההחלטה בבקשה שלהם למקלט מדיני. אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים לשמוע – – –

היו"ר אמנון כהן:

אתה צריך לסיים, אדוני.

דב חנין (חד"ש):

בשלוש פסקאות קצרות: אנחנו רוצים לשמוע תשובה כוללת ממשרד הפנים איך בכוונתו ובכוונת הממשלה לעזור לפליטים הסודנים הנמצאים בישראל. אנחנו רוצים להבין מדוע, כאשר חלק מהפליטים מועברים ללא כל בדיקה לאילת לעבוד שם – ואנחנו מברכים על כך – מעל 100 פליטים עדיין מוחזקים במתקני המעצר של השב"ס? מה ההיגיון בזה? והשאלה האחרונה שאנחנו רוצים לקבל עליה תשובה: מדוע אין מאפשרים ביטוח בריאות לאותם פליטים סודנים שנמצאים במחנות מעצר ולאחרים, כאשר חלקם  זקוקים מאוד לביטוח הזה – –

היו"ר אמנון כהן:

תודה.

דב חנין (חד"ש):

– – נוכח הדרך הארוכה והקשה שהם עברו עד שהגיעו אלינו. תודה רבה.

היו"ר אמנון כהן:

חבר הכנסת רן כהן, בבקשה.

רן כהן (מרצ):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, בוועדה לזכויות העובדים הזרים קיימנו דיון בסוגיה הזאת של פליטי סודן, דרפור, ואני חייב להעיד שהעדות הכי מהממת והדברים הכי קשים ובוטים נאמרו על-ידי פרופסור יהודה באואר, חוקר השואה המהולל, שאמר דברים שאי-אפשר שיהיו נוקבים מהם כלפי ההתייחסות שלנו אל הסוגיה של פליטי סודן, דרפור.

יש בארץ היום כ-500 כאלה, חלקם נשים וילדים, חלקם יושבים בכלא. כאשר ביקרנו אותם, במסגרת הוועדה בראשותי, גברים בעלי גוף ענקי פרצו בבכי תמרורים כמו תינוקות כאשר דיברתי אתם על גורל משפחותיהם. היה מזעזע לראות ולשמוע את זה. ואמרו לי מפקדי הכלא, גם כלא רמלה וגם כלא קציעות, שהם כולאים אנשים חפים מפשע. אין לאנשים הללו שום קשר קרימינלי. הם לא פושעים. ואמרו לי מפקדי הכלא: אנחנו מחזיקים בכלא בדרך כלל אנשים שהם פושעים, שבית-המשפט החליט לשים אותם בכלא, אבל כאן מדובר באנשים שלא פשעו, ולכן אנחנו מרגישים עם העניין הזה כל כך רע.

אדוני היושב-ראש, לדאבוני, הסוגיה על סדר-היום נקראת כאן: "החלטת הממשלה לקלוט חלק מפליטי דרפור". אין החלטת ממשלה כזאת. יש הודעה של שר המשפטים, שאולי נדונה במקום כלשהו. אין החלטת ממשלה לקלוט אף לא אחד. למה? כי אין פתרון, לא מחפשים פתרון, לא מנסים להגיע לפתרון.

ואני אומר לכם, חברי הכנסת – הזכרתי את זה לשר הפנים בישיבת הוועדה שהוא בא אליה כאורח שלי: ההחלטה הראשונה של ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, בשבוע הראשון שהוא היה ראש ממשלה, היתה לקלוט את פליטי וייטנאם במעמד של עולים חדשים. לא במעמד של פליטים, לא במעמד של תושבים, לא במעמד דחוק. במעמד של עולים חדשים. הוא אמר: אם מדינת ישראל – אני לא מצטט בדיוק – אם מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, לא תדע להתייחס לפליטים באופן רגיש, היא לא ראויה למה שהיא צריכה להיות.

אני אומר לכם, רבותי חברי הכנסת, הדבר הזה בלתי נסבל. אנחנו לא יכולים להחזיק בכלא אנשים חפים מפשע. אנחנו לא יכולים. זה זועק לשמים.

נדמה לי, אדוני היושב-ראש, שאני חייב להפריך את הטענה שנשמעת פה ושם, שהיא טענה שקרית בעליל, כאילו מדובר בסכנה ביטחונית. רבותי, שאלתי את מפקדי הכלא: האם קיבלתם איזה מידע על בעיה ביטחונית לגבי האנשים הללו? אמרו לי: אף לא רמז בנושא הביטחון, לא מהשב"כ, לא מהצבא, לא מאף אחד, כך שמדובר בבעיה הומניטרית נטו, ואנחנו חייבים למצוא לה פתרון. ולכן, אני מאוד אודה אם תשובת השר תהיה כזאת שגם תוביל לפחות לפתרון אנושי, כמו שראוי למדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. תודה רבה.

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה. כבוד השר יעקב אדרי בשם משרד ראש הממשלה.

השר יעקב אדרי:

חבר הכנסת רן כהן, לאיזו ועדה?

רן כהן (מרצ):

הוועדה לעובדים זרים.

היו"ר אמנון כהן:

הוא גם יכול להסתפק בדברי השר, כשתיתן לו תשובות ענייניות.

השר יעקב אדרי:

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הנושא שהועלה כאן על-ידי חברי הכנסת דב חנין ורן כהן הוא נושא כבד, כאוב, בעייתי, ומי כמונו כיהודים רגישים לנושא הפליטים.

אכן, לא מעט דיונים התקיימו בנושא הזה, ובהתחלה דובר על 100 פליטים, ולאחר מכן על 200 פליטים, היום זה כבר הגיע ל-500, והבעיה לא פשוטה, אף-על-פי שאנחנו, כמדינה שבנושא הזה חייבת להיות רגישה וצריכה להיות רגישה – עלינו לתת את הפתרון לעניין הזה, וכמובן הפתרון לא פשוט.

לצערנו הרב, במדינות אפריקה יש אחת לכמה שנים מלחמות עקובות מדם, נעשה טבח של אחד באחר, בין השבטים, בין המדינות, ועלול להיות זרם של פליטים, ויודעים אולי בהתחלה כמה זה יהיה, אבל אף אחד לא יודע מה ילד יום. רן כהן, יש בעיות, מה יהיה אם יהיה זרם אדיר של פליטים, ומצרים פותחת את השערים, אותה זה לא מטריד – תעברו הלאה?

רן כהן (מרצ):

צריך לסגור את הגבול, בשיתוף עם מצרים.

השר יעקב אדרי:

נכון. יצטרכו לנקוט צעדים מסוימים, כמובן בצורה זהירה, ברורה. מדובר בבני-אדם מוכים, שסובלים. אני מאוד מקווה שיימצא פתרון לסגירת הגבול. בכל מקרה נצטרך לתת מענה לאלה שנמצאים כאן.

חבר הכנסת רן כהן, ביקרתי את הסודנים בבית-הכלא, הייתי שם. ומה פשעם? מה חטאם? אני מאוד מקווה שביום שני הקרוב יימצא פתרון. ביום שני יקיים ראש הממשלה דיון בלשכתו עם כל הנוגעים בדבר, על מנת למצוא ולתת מענה לאלה שכבר נמצאים כאן, לאותם 500, או קודם כול לאותם אנשים שנמצאים בבית-הסוהר ואין שום סיבה שימשיכו להיות בבית-הסוהר. אני מאוד מקווה שביום שני נוכל להיות אנשי בשורה.

ראש הממשלה ביקש להודיע שהוא מקיים אצלו ישיבה ביום שני הקרוב עם כל הגורמים, ואני מקווה שיימצא פתרון.

בכל מקרה, חבר הכנסת רן כהן, אתה רוצה בכל זאת לקיים אצלך דיון? ראש הממשלה ביקש ממני להודיע לכם שהוא מקיים דיון בנושא הזה עם כל הגורמים אצלו במשרד, ואני מקווה שנשמע בעניין הזה פתרונות לנושא הכאוב הזה.

רן כהן (מרצ):

תעביר לוועדה ונבדוק את הפתרון.

השר יעקב אדרי:

בסדר.

היו"ר אמנון כהן:

אני מבין שאתה מסתפק בדברי השר, כי ביום שני תקבל תשובה בכתב.

רן כהן (מרצ):

לא, אני מציע להעביר לוועדה לעובדים זרים.

היו"ר אמנון כהן:

הוא הסכים לבקשתך. יש הצעה אחרת לחבר הכנסת נסים זאב, להצעה של חבר הכנסת דב חנין.

נסים זאב (ש"ס):

אדוני היושב-ראש, אומרים בשיר השירים: "שמֻני נטרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי". האם פתרנו את הבעיה של האתיופים? לא פתרנו, הם עדיין נמצאים שם.

אם נפתח את השערים, יש כאן דילמה: מה עם כל הפליטים שנמצאים בלבנון? מה יקרה אם מחר יפתחו את השערים מהדרום ויבואו מאות אלפים, האם מדינת ישראל בכלל ערוכה לזה? זה תקדים לא פשוט. אם העולם ישמע שיש מקלט מדיני במדינת ישראל, מחר יבואו בהמוניהם. לכן צריך למצוא את האיזון. קודם כול, יש לעשות הכול כדי למנוע שיבואו פליטים נוספים, ומדינת ישראל תספוג את אותן הבעיות שאנחנו לא מסוגלים לספוג. צריך לזכור שאנחנו היום נמצאים במצב חירום, ולא מסוגלים היום אפילו לטפל בעצמנו.

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה. הצעה אחרת של אורי אריאל, להצעתו של חבר הכנסת רן כהן.

אורי אריאל (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, תודה על תשובתך. הנושא הוא אנושי מדרגה ראשונה, אני יכול להזדהות עם כל הדוברים פה. אני מצטרף לידידי, חבר הכנסת הרב נסים זאב – עניי עירך קודמים.

ראש הממשלה בפעם השישית מושך את בג"ץ, והתשובה היא שמדינת ישראל לא ערוכה לקלוט את אחינו יוצאי אתיופיה מסיבות שונות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אין זמן לזה. עד שלא עונים לאלה שהם אחינו, שהרב עובדיה קובע שהם יהודים לכל דבר, אנחנו, וזה יפה, העם היהודי עוזר להם.

אני רוצה להציע לכבוד השר אדרי, אל תיקחו את זה כממשלה, כי נוצר פה תקדים שיש לו רק התחלה, אף אחד לא יודע מה סופו. תנו את זה או ל"ג'וינט" או לסוכנות או לשניהם או לקרן אחרת, יש לנו מספיק גורמים סמי-ממלכתיים, שזה יהיה יפה מאוד אם הם יעזרו, אני בעד, אבל לא הממשלה. תהיה פה פתיחה קשה מאוד של דברים, שאנחנו לא יודעים מה אחריתם. תודה.

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה. המציעים, חברי הכנסת רן כהן ודב חנין, האם אתם מסכימים להעביר לוועדה?

רן כהן (מרצ):

לוועדה.

היו"ר אמנון כהן:

אנחנו נצביע. מי שבעד – להעביר לוועדה, מי שנגד – מסירים מסדר-היום. אפשר להצביע.

הצבעה מס' 19

בעד ההצעה להעביר את הנושא לוועדה – 8
בעד ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום – אין
 נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים נתקבלה.

היו"ר אמנון כהן:

שמונה בעד, אין נגד, אין נמנעים. אנחנו מוסיפים את קולו של השר אדרי, והנושא עובר לוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים.

הקליקו כאן לצפייה בכתבת הטלוויזיה החברתית על ההפגנה למען פליטי דרפור מיולי 2007.