שאילתא בנוגע להטעיית בג"צ על ידי משרד הבטחון בנוגע לחומת ההפרדה

21.05.07 קטגוריית: כללי, שלום ודמוקרטיה

חבר הכנסת דב חנין שאל את שר הביטחון
ביום כ"ג בתמוז התשס"ו (19 ביולי 2006):

באחת מעתירות חומת ההפרדה קבע בג"ץ, כי המידע שסופק לו "לא שיקף את מלוא השיקולים שעמדו לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות". בין שמדובר בתצהיר שקר, לכאורה, ובין שמדובר בהטעיה מכוונת אחרת, ההתרחשות הוגדרה על-ידי בית-המשפט כ"תופעה חמורה" וכ"אירוע שאין להשלים אתו".

רצוני לשאול:

1. האם התקיים בירור בשאלה מי אחראי להטעיית בג"ץ?

2. האם ננקטו הצעדים כנגד האחראים, ואם כן – אילו?

סגן שר הביטחון אפרים סנה:

 2-1. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת חנין שואל, בהמשך לדיון בבג"ץ שהגיש ראש מועצת עזון נגד ממשלת ישראל בעניין חלקה המזרחי של גדר הביטחון, העובר בקרבת היישוב עזון ובקרבת היישוב הישראלי צופין – היועץ המשפטי לממשלה ביקש משר הביטחון להורות על ביצוע בדיקה בדבר מסירת מידע חלקי ולא מדויק בפרשה זו לפרקליטות ולבית-המשפט.

 בדיקה בעניין זה נערכה על-ידי הפצ"ר והוצגה לשר הביטחון. הפצ"ר מציין מחד גיסא את הנזק שנגרם למערכת הביטחון ולעמדות שהיא מציגה בבג"ץ כתוצאה מעדותו של מר תרזה בפני בג"ץ בפרשת צופין. מאידך גיסא, פורט תפקידו החיוני של מר תרזה כמייצג מערכת הביטחון בתיקים בפני בית-המשפט העליון וועדות הערעור, זכויותיו הרבות של מר תרזה בפרויקט גדר הביטחון ובפרויקטים אחרים, והעובדה שאין לראות בהתנהגותו של מר תרזה התנהגות שיש לטפל בה במישור הפלילי.

 לנוכח כל האמור, ובצירוף העובדה שמר דני תרזה סיים את חוזה ההעסקה שלו עם משרד הביטחון ב-28 בפברואר 2007, עמדת היועץ המשפטי למערכת הביטחון היא שאין לנקוט נגדו צעדים משמעתיים.

 עם זאת, אין להתעלם מהפגם החמור שנפל בתפקודו של מר תרזה באופן שבו הציג את עמדת משרד הביטחון בבג"ץ ומהביקורת שמתח בית-המשפט העליון בסוגיה זו. לפיכך, אנו ממליצים שמר תרזה לא יועסק בעתיד בכל תפקיד הכרוך בהצגת עמדת המדינה בפני בתי-המשפט בעניין גדר ההפרדה, וכנראה גם לא בשום דבר אחר.

היו"ר קולט אביטל:

תודה רבה. שאלה נוספת.

דב חנין (חד"ש):

אדוני השר, קודם כול, אני מצטער על מסקנותיו של הפרקליט הצבאי הראשי. אני חושב שהפרקליט הצבאי הראשי שוגה כאשר הוא יכול לומר שאדם שהטעה את בית-המשפט העליון – צריך לשקול גם את זכויותיו. מה זכויותיו של מר תרזה? מר תרזה היה פעיל בנושא גדר ההפרדה, הציג עמדות רבות בפני בית-המשפט העליון, וככל הנראה אי-דיוקים היו לא רק במקרה הזה – אני אומר את הדברים בשפה העדינה ביותר שאני יכול. אלה דברים חמורים ביותר. זאת פגיעה במערכת המשפט והצדק בישראל, ואני חושב שהדברים היו ראויים, מפי הפרקליט הצבאי הראשי, לתגובה הרבה יותר חריפה.

לגופו של עניין, צר לי לומר לך, אדוני סגן השר, שמר תרזה עדיין מועסק על-ידי ממשלת ישראל בתפקיד יועץ מיוחד לראש הממשלה בענייני גדר ההפרדה, וככזה – אני מבין, אלא אם כן תתקן אותי – הוא מופיע גם כחלק מהצוות שהמדינה מציגה בעתירות שעומדות בפני בג"ץ. אז יכול להיות שיש לנו פה משחק של כיסאות מוזיקליים: הוא עזב את משרד הביטחון, אבל הוא חוזר אלינו דרך החלון, דרך משרד ראש הממשלה.

היו"ר קולט אביטל:

תודה רבה. בבקשה.

סגן שר הביטחון אפרים סנה:

חבר הכנסת חנין, היות שאני עונה על השאילתא הזאת כנציג משרד הביטחון, הריני להודיע לך שאת משרד הביטחון מר תרזה אינו מייצג עוד. למען הגילוי הנאות, היה מקרה אחד שנבע מתקלה שבו הוא זומן להופעה על-ידי פיקוד המרכז, בלא ידיעת המרכז, וגם נשאלנו פה על-ידי אחד מחברי הבית וענינו על זה.

אשר להעסקתו על-ידי משרד ראש הממשלה, אתה ודאי רשאי לשאול את ראש הממשלה במה הוא מעסיק את מר תרזה, בהינתן מה שנאמר פה.

היו"ר קולט אביטל:

אין קשר בין המשרדים?

סגן שר הביטחון אפרים סנה:

לא.

בנימין אלון (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

ראש הממשלה הוא אמא תרזה.

דב חנין (חד"ש):

אין קשר בממשלה.

סגן שר הביטחון אפרים סנה:

זו אותה ממשלה, אבל אנחנו הסקנו את מסקנותינו וחדלנו להעסיק את מר תרזה. אם ראש הממשלה חושב אחרת, מן הראוי שתעיר לאוזנו. הוא לבטח ישמע לך.