הצעת חוק המשווה את מעמדם של עובדי הקבלן לעובדי חברות כוח אדם עברה בקריאה טרומית

20.06.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, תקשורת

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – קבלני שירותים), התשס"ז-2007 (פ' 2110/17) של דב ושל ח"כ דוד טל (קדימה) המרחיבה את כללי הרישוי של קבלני כוח האדם גם על קבלני שירותים (שמירה, גינון, ניקיון וכו') עברה היום בקריאה טרומית בכנסת. דב: "חייבים לסגור את הפרצה שאפשרה לקבלני כוח האדם להתחמק מהוראות החוק באמצעות הגדרתם כקבלני שירותים. כך יוגנו בעתיד גם עובדי קבלני השירותים בצורה ראויה ומתאימה. זוהי חוליה חשובה בחיסול מכת המדינה של עבדות עובדי הקבלן בישראל."

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, שעבר ב-1996 יצר הגנות חשובות על עובדים שהיו מועסקים דרך חברות כוח אדם. אלא שבעקבות חקיקת החוק חל שינוי עמוק בשוק התעסוקה ורוב העובדים, שהיו מועסקים בעבר באמצעות קבלני כוח אדם, מועסקים כיום דרך קבלני שירותים אשר הוראות החוק אינן חלות עליהם (שירותי שמירה, ניקיון, גינון, הוראה ועוד). ברוב המקרים מדובר בדרך לחסוך עלויות עבור מקבל השירות תוך ניצול העובדים על ידי קבלני השירותים. קבלני השירותים אינם מחויבים ברישיון, ואין כל חובות ייחודיות החלות עליהם, למרות היותם מעסיקים של עובדים רבים. הצעת החוק של ח"כ דוד טל ודב חנין נועדה למנוע תופעה חמורה שהחלה להיות נפוצה של הקמת חברות לשם עיסוק כקבלני שירותים לפרק זמן קצר, המעסיקות עובדים במשך תקופה קצרה ומתפרקות מיד לאחר מכן ללא העברת תשלום לעובדים ובלא אפשרות לעובדים לתבוע את זכויותיהם שכן החברה כבר נסגרה. החלת כללי הרישוי של קבלני כוח אדם על קבלני שירותים תחייב את קבלני השירותים ברישום ובהפקדת ערובה. חובת הרישום תאפשר למנוע רישומן של חברות, שבעליהן הקימו חברות בעבר ולא שילמו לעובדיהן, והערובה תבטיח כי באם חברת השירותים תיסגר, יהיה מקור לתשלום שכרם של העובדים.