הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (מפרץ אילת) עברה בקריאה ראשונה!

19.06.07 קטגוריית: ירוק, כללי

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון) (מפרץ אילת), התשס"ז – 2007 (פ' 1289/17) של דב וקבוצת חברי כנסת נוספים עברה היום בקריאה ראשונה. החוק מחיל את חוק החופים שנחקק ביחס לחופי הים התיכון גם על מפרץ אילת. הוא מגן על הסביבה החופית במפרץ, מונע פגיעה בה, קובע זכות למעבר חופשי של הציבור בחופים וקובע איסורים והגבלות על הפגיעה בסביבה החופית.

דב: "מפרץ אילת הוא נכס סביבתי ייחודי שחובתנו לשמור עליו למען הציבור בישראל ולמען הדורות הבאים. החוק ממלא חוסר קשה שהתקיים בחקיקה הסביבתית הישראלית עד עכשיו".

לקריאת הצעת החוק