נאום ח"כ חנין בעניין הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – הזכות להליכים חלופיים)

27.06.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, רבותי השרים, החוק שמובא היום להחלטת הכנסת הוא חוק חשוב – אפשר לומר אפילו חוק מהפכני – בטיפול בעבריינות נוער. הנתונים מצביעים על גידול מהיר בעבריינות הנוער בישראל. הנתונים מצביעים על גידול חד במספר הקטינים, בני-הנוער, הילדים, שמגיעים למעצר, שמגיעים למאסר, שמגיעים למעצר ממושך.

הכנסת בני-נוער לבתי-סוהר היא מהלך לא נכון. זה מהלך לא נכון מבחינת בני-הנוער, והוא לא נכון גם מבחינת החברה בכללותה. בתי-הסוהר הם בתי-ספר לעבריינות.

היו"ר מגלי והבה:

חבר הכנסת אילון, אתה שואף להיות שר אולי, אנחנו יודעים.

עמיחי אילון (העבודה-מימד):

סירבתי.

היו"ר מגלי והבה:

סירבת? אתה מרגיע את בוחריך. אבל לא יושבים על כיסאות הממשלה אם אתה לא שר. יכול להיות שעזרנו לך להסביר לבוחריך שאתה לא מתכוון להצטרף.

זבולון אורלב (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

כתוב: "על כיסאו לא ישב זר", צריך לכתוב: "על כיסאו לא ישב שר".

היו"ר מגלי והבה:

תודה על התיקון. חבר הכנסת חנין, אני מקווה שלא נפגעת מכך שהפרענו לך.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, החוק המוצע נותן לקטינים הזדמנות להליך חלופי. הליך חלופי הוא הליך עם מאפיינים של טיפול ושיקום, שמחליף, מבחינה זו, את המערכת הפורמלית. הניסיון שהצטבר בעולם, אדוני היושב-ראש, מלמד שבהסכמה הזאת, ובהליך החלופי המגובש בעקבותיה, יש סיכוי גדול מאוד לשיקום הקטין, ולכן יש בו תועלת חברתית רבה מאוד.

אני רוצה לומר שהצעת החוק הזאת נשענת על המלצות הדוח בנושא "הקטין בהליך הפלילי" של הוועדה בראשות השופטת סביונה רוטלוי.

אני רוצה לציין את חבר הכנסת אופיר פינס, שנמצא פה, ואת חבר הכנסת לשעבר עסאם מח'ול – שניהם קידמו הצעת חוק דומה בכנסת הקודמת.

אני מקווה, עמיתי חברי הכנסת, שכולנו נתאחד לתמיכה בחוק החשוב הזה.