נאום ח"כ חנין בענין הצ"ח שמירת הסביבה החופית (תיקון- מפרץ אילת)

19.06.07 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, בכנסת הקודמת התקבל חוק סביבתי חשוב מאוד. יושב פה חבר הכנסת רובי ריבלין, שהיה אחד מיוזמי החוק – – –


ראובן ריבלין (הליכוד):

למה לא שמו לב שזה לא על אילת?

דב חנין (חד"ש):

כפי שאומר חבר הכנסת ריבלין, חוק שמירת הסביבה החופית, חוק חשוב מאוד וראוי מאוד, הוחל אך ורק על חופי הים התיכון, והוא לא חל על הסביבה החופית של ים-סוף, על מפרץ אילת.

אברהם מיכאלי (ש"ס):

מה עם הכינרת?

דב חנין (חד"ש):

ולא חל על הכינרת.

מטרת החוק שבפניכם היא להחיל את החוק הזה, את חוק שמירת הסביבה החופית, גם על מפרץ אילת. הכוונה של הצעת החוק הזאת היא להגן על הסביבה החופית במפרץ אילת; למנוע פגיעה בסביבה הזאת; לקבוע זכות למעבר חופשי של הציבור בחופים, בכפוף לסייגים המוגדרים היטב בחוק; לקבוע איסורים והגבלות על פגיעה בסביבה החופית תוך איזון עם הצרכים השונים של הציבור.

עמיתי חברי הכנסת, יש חשיבות גדולה להבטיח את שמירת הסביבה החופית גם באזור ים-סוף, אזור מפרץ אילת, אזור המשופע באוצרות טבע ייחודיים, המשמש אתר תיירות ונופש מהחשובים בישראל. דרך אגב, מבחינות מסוימות הוא אתר ייחודי ומיוחד לא רק בישראל ובאזור, אלא בעולם.

החוק הזה בא לתקן מעוות, אבל גם בא לתקן נזק מסוים שנוצר בחוק שמירת הסביבה החופית, כי חוק שמירת הסביבה החופית ביטל את קיומה של הוועדה למימי חופים, אותה ועדה שהיתה קיימת ושהסדירה פעילויות במימי החופים – במימי הים התיכון וגם במפרץ אילת. החוק הזה ביטל אותה כאשר הוא הקים את הוועדה לשמירת הסביבה החופית, את הולחו"פ, אבל הוא ביטל ועדה שעסקה גם במפרץ אילת והקים במקומה ועדה אחרת, שעוסקת ואך ורק בחופי הים התיכון. לכן מבחינה זו, עם קבלת חוק שמירת הסביבה החופית נוצר חלל חוקי אמיתי, שיצר נזק מבחינה חוקית ליכולות שלנו להבטיח בצורה ראויה ונכונה את שמירת הסביבה החופית גם במפרץ אילת.

החוק הזה עבר בכנסת בסופו של דבר, לאחר הידברות שקיימנו עם הממשלה, בתמיכת הממשלה. אני רוצה להביע הערכה לעמדת הממשלה וקודם כול לשר להגנת הסביבה, שנמצא פה אתנו היום.

אני רוצה להביע את תודתי גם ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, חבר הכנסת אופיר פינס, שקידם את החוק בצורה נמרצת עד הבאתו לקריאה ראשונה. אני מקווה שהוא ימשיך לקדם אותו בצורה כזאת עד הבאתו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית במהרה – בשבועות הקרובים.

במהלך העבודה לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תעשה בחוק את אותן התאמות שנדרשות בו, כדי להתחשב בנתונים הגיאוגרפיים הייחודיים של מפרץ אילת.

עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה בוודאי יאחד את הכנסת כולה. אני יודע שמפרץ אילת חשוב ויקר לכולם. זה מקום ייחודי, מיוחד ויפה. זה מקום שצריך להמשיך לפתח אותו, לטפח אותו – – –

ראובן ריבלין (הליכוד):

מה יהיה עם אותם מקומות שכבר קיבלו את האישור לסגור חופים, בעיקר בחוף הצפוני? נדמה לי שזה רק בחוף הצפוני, כי בחוף אלמוג והחופים האחרים – – – גם חיל הים נמצא.

דב חנין (חד"ש):

כמובן, החוק לא יכול לחול רטרואקטיבית ולשנות מציאויות קיימות, אבל החוק יוצר גם לגבי מפרץ אילת את אותו מנגנון שנוצר לפי חוק שמירת הסביבה החופית בחופים בכלל, והוכיח את עצמו באופן מעשי כמנגנון מאוזן וטוב, שיודע לשקול גם שיקולים חברתיים, גם שיקולים כלכליים וגם שיקולים סביבתיים ותכנוניים ומאזן את הדברים בצורה ראויה. אותה מערכת שקיימת היום ומתפקדת לגבי חופי הים התיכון תוכל להתחיל לפעול גם ביחס למפרץ אילת. לכן האיזונים הכלליים ביחס למפרץ הזה יישמרו מעתה בצורה יותר ראויה.

צריך לומר גם, אדוני היושב-ראש, שמפרץ אילת הוא רצועת חוף מאוד קטנה באופן יחסי, ועומסי הפיתוח והשאיפות והרצונות שאנחנו מעמיסים על אותה רצועה קטנה הם עצומים, והם גם טבעיים, כי יש תיירות ואנחנו רוצים שהתיירות תתקיים וגם תגדל.

היו"ר דוד רותם:

ולא כולה בחלק שלנו.

דב חנין (חד"ש):

ולא כולה בחלק שלנו. אדוני היושב-ראש, הערתך מאוד נכונה, יש גם היבטים של שיתוף פעולה בין-לאומי, עם ירדן ועם מצרים, כדי שכל הסביבה הזאת תישמר. מבחינתנו אנחנו חייבים להבטיח שהחלק שלנו מפותח בצורה מקיימת, כפי שאנחנו קוראים לזה, בפיתוח בר-קיימא, פיתוח ששוקל בצורה ראויה את המרכיבים השונים ומאזן ביניהם, כפי שצריך לשקול ולאזן.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מבקש מכולכם להצביע בעד הצעת החוק הזאת. אני מקווה שנוכל להצביע עליה כאן במהירות בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה.