עבר בקריאה ראשונה: הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים

11.06.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, שלום ודמוקרטיה

הצעת החוק ביוזמת ח"כ דב חנין, ליה שמטוב ושלי יחימוביץ, בשיתוף עם הפורום לאכיפת זכויות עובדים (האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, הקליניקה למשפט ולרווחה באוניברסיטת תל אביב, איתך – משפטניות למען צדק חברתי, שדולת הנשים ועמותת מען). ח"כ משה שרוני סייע בקידום יעיל של הצעת החוק בועדת העבודה, הרווחה והבריאות שבראשותו.

ח"כ חנין: "הצעת החוק תביא למהפכה של ממש ביחסי העבודה בישראל. אנחנו בכנסת נביא לחיסול מדיניות עצימת העיניים של משרדי הממשלה ושל מעסיקים גדולים אחרים מתנאי העבודה של עובדי הקבלן שמועסקים אצלם. זהו יום גדול לעובד הקטן, העובד שאינו מאוגד עדיין, זה שההסתדרות שכחה מאחור וזה שזכויותיו אינן נאכפות על ידי משרד התמ"ת. היום הראינו שגם תחת מדיניות של הפרטות והחלשת העובדים, יש סיכוי לקדם שינויים חשוב כמו זה כשישנו שילוב כוחות נכון בתוך הכנסת ובעזרת ארגונים חברתיים שמקדמים צדק חברתי."

הצעת החוק קובעת אחריות של מזמין שירותי קבלן לקיום זכויות העובדים של עובדי הקבלן, ובכך מאפשרת לעובד לתבוע את קיום חובות המעסיק לא רק מהקבלן הישיר אלא גם מהמעסיק בפועל (מזמין השירותים) שבעבורו עבד. הצעת החוק באה להגן על עובדים שמועסקים תחת קבלני שירותים במקומות עבודה גדולים (משרדי הממשלה, האוניברסיטאות ועוד), בעיקר בתחומי השמירה, הגינון, האחזקה והנקיון.
כיום, מכיוון שמקומות העבודה פטורים מהחובה לדאוג לזכויות העובדים שמועסקים עבורם על ידי חברות הקבלן, מתקיימת מדיניות של עצימת עיניים מהנעשה על ידי הקבלנים, ובמקרים רבים אף מפורסמים מכרזי הפסד אשר ברור מהם כי הקבלנים שיזכו במכרז לא יוכלו לעמוד אפילו בדרישות חוקי המגן.
המצב הנוכחי מביא גם לעלייה במספר החברות הקבלניות הארעיות שמתחייבות למכרזי הפסד ופושטות את הרגל לפני שהעובדים הספיקו לתבוע מהם את זכויותיהם. הצעת החוק תכריח את המעבידים לקחת אחריות על כלל העובדים בתחומיהם.
לקריאת נוסח הצעת החוק:
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/BillKnesset/153/153.pdf

מאמר בהארץ:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/869693.html