הערב עברה בקריאה טרומית הצעת חוק נגד הפרטת טיפות החלב

25.07.07 קטגוריית: חברה וכלכלה

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד) של דב, רן כהן (מרצ) ושלי יחימוביץ' (העבודה-מימד) עברה הערב בקריאה טרומית (23 בעד, 0 מתנגדים). ההצעה קובעת ששירותי הרפואה המונעת בישראל צריכים להינתן במישרין על ידי המדינה ואין להעבירם לידי קופות החולים או לידי מפעילים פרטיים. הצעת החוק באה להחזיר את הגלגל לאחור בכל הנוגע למהלכי ההפרטה שמקדם משרד האוצר בתחום הרפואה המונעת בישראל.

על הצעת החוק חתומים 64 חברי כנסת מכל סיעות הבית, ובתחילת השבוע הושגה לה תמיכת הממשלה. הצעת החוק זוכה גם לתמיכתם של ההסתדרות הרפואית בישראל, נעמ"ת, הסתדרות האחיות והמועצה לשלום הילד. ההצעה מבטאת עמדה המוסכמת על כל אנשי המקצוע בתחום, לפיה שירותי רפואה מונעת חייבים להינתן ישירות על ידי המדינה הן משיקולים כלכליים והן משיקולים של בריאות הציבור וצמצום פערים בנגישות לרפואה המונעת. הבנק העולמי, בדוח משנת 2004, אף הוא נקט עמדה זו, והדגים כי במדינות שבהן הופרטו שירותי הרפואה המונעת התדרדר השירות, הביא לעלייה בתחלואת ילדים ולירידה בכיסוי החיסוני באוכלוסייה.

בשל חשיבות הצעת החוק והתמיכה הרחבה לה היא זוכה, התלכדו ראשי כל סיעות הבית, בצעד יוצא דופן, והסכימו להעלות את הצעת החוק לקריאה טרומית כבר היום, לפני תום מושב הכנסת.

באישור הצעת החוק היום בכנסת קבעה הכנסת באופן תקדימי כי יש לשים גבולות להפרטה. דב: "ההצעה מגינה על אחד השירותים החסכוניים, היעילים והאיכותיים הפועלים במדינת ישראל ובה בעת קובעת גם עמדה כוללת ורחבה אף יותר: נגמרו הימים שבהם ההפרטה יכולה להיות מוצגת כפתרון קסם לכל בעיה חברתית. את השירותים החברתיים רק המדינה יכולה לספק באופן איכותי, שוויוני ומשוחרר מ'כבלי השוק החופשי'."

אישור הצעת החוק מהווה פנייה חדה ממסלול ההפרטה של טיפות החלב שהתחיל לפני מספר שנים. לאחר שנים של ייבוש תקציבי טיפות החלב, התקבלה בשנת 2004 החלטת ממשלה לקדם את ההפרטה ולהתחיל פיילוט במספר ישובים בארץ. כעת, בעקבות מגעים נמרצים בין דב לבין מזכיר הממשלה דהיום, עובד יחזקאל, ובין ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ. מנואל טרכטנברג, מסתמנת רביזיה במדיניות הממשלה, לרבות חיזוק משמעותי של טיפות החלב הקיימות, והרחבה משמעותית של תחומי הטיפול של מערך טיפות החלב.

הצעת החוק נוגעת לא רק לטיפות החלב אלא לכלל שירותי הרפואה המונעת, לרבות שירותי הבריאות לתלמיד. דב: "הצעת החוק מבטאת תפיסה רחבה של מערכת הבריאות שצריכה להיות לא רק מערכת של רפואה לחולים, אלא בראש ובראשונה מערכת של בריאות, מערכת שדואגת באמת לבריאותו של כל תושב, בין אם חולה ובין אם בריא