נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח איסור הנהיגה בחוף הים

17.07.07 קטגוריית: ירוק

(דב חנין (חד"ש):

תודה רבה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לחברי ועדת הכנסת, שאפשרו לנו פטור מחובת הנחה – לחבר הכנסת מלכיאור ולי – כדי להניח ולנמק את החוק החשוב הזה היום במליאת הכנסת.

אנחנו לקראת עונת הרחצה, והמכה של נהיגה בחופי ים פוגעת גם בסביבה החופית, גם בבריאות האנשים שמגיעים לחופי הים. החוק המוצע הוא חוק מאוד מאוד מדויק. מטרתו לתקן חקיקה קיימת באופן שיהפוך את החקיקה הקיימת לחקיקה אמיתית ואפקטיבית. בחוק הזה אנחנו מגדירים בצורה ברורה, מדויקת ומקצועית את התחומים האסורים בנהיגה. אנחנו מטילים חובה של סימון של התחום המוגן; אנחנו מייצרים מנגנון לשינוי התחומים האסורים; יצירת אפשרות להטיל קנס על-פי מספר הרישוי של הרכב; אנחנו מוסיפים סמכויות לפקחים ומרחיבים את הסמכות השיפוטית להטיל הוצאות תיקון הנזק עקב ביצוע העבירה.

החוק הזה הוא חוק שכל הדרגים המקצועיים הנוגעים בדבר קיבלו אותו בברכה. צר לי שגם החוק הזה נפל קורבן לוויכוח שלא נוגע בעצם לחוק עצמו, כי כולם מברכים עליו. אני מבין שיש ויכוח בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הפנים בשאלת האחריות והתקציבים למימוש החוק הזה. אני מבין שהמשרד להגנת הסביבה היה מעוניין שהתחום הזה יעבור לטיפולו של משרד הפנים, ומשרד הפנים מעוניין שהמשרד להגנת הסביבה הוא זה שיהיה אחראי על התחום הזה.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

האחריות היא של משרד הפנים. המשרד שלנו היה מוכן לקבל את החוק הזה לביצוע – – – בסך הכול כולם מסכימים עם זה.

דב חנין (חד"ש):

תודה לך, אדוני השר. אני מקווה שהשאלה הזאת תוכל למצוא את פתרונה, כי ברמה המעשית הרי אין ויכוח על החוק. שאלת הסמכויות קשורה בוודאי בשאלה של תקנים. כיוון שכולם מסכימים שצריך לטפל בבעיה, יש קצת ויכוח על השאלה מי צריך לעשות את זה ובאיזו צורה. אני מקווה שנמצא פתרון לוויכוח הזה.

דרך אגב, הצעתי לוועדת שרים נוסחה לפתרון. אני לא יודע אם הנוסחה הגיעה לדיון בוועדת השרים, שמעתי שהיה דיון מאוד מאוד עמוס – מכל מקום, חבר הכנסת מלכיאור ואני נמשיך לעשות מאמצים כדי לסייע למשרדי הממשלה לגשר על המחלוקות שביניהם, כדי שאפשר יהיה להביא לכנסת גם את החוק החשוב הזה בתחילת המושב בהסכמה כללית. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, ותודה לכם, אדוני השר ועמיתי חברי הכנסת.