נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח איסור מכירת כרטיסי הגרלה לקטינים

17.07.07 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, היום מובאת בפני הכנסת לקריאה ראשונה הצעת חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים. ההצעה הזאת משלבת שלוש הצעות חוק פרטיות: אחת שהוביל חבר הכנסת אחמד טיבי, הצעה נוספת שהוביל חבר הכנסת זבולון אורלב והצעה שלישית שהובלתי אני יחד עם קבוצת חברי הכנסת.

החוק המוצע הוא חוק חשוב, הוא חוק בעל משמעות חברתית. אנחנו יודעים שהימורים הם סוג של מיסוי רגרסיבי. הימורים והגרלות הם תופעה שיש אתה בעייתיות חברתית, ובחוק הזה אנחנו רוצים להגן על קטינים מפני השלכותיה של הבעייתיות החברתית הזאת.

החוק המוצע הוא חוק מאוד מחושב, שאוסר מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים. לחוק יש השפעה חברתית, תרבותית וחינוכית חיובית. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני פונה אל כולכם לתמוך בו היום בקריאה הראשונה.

גדעון סער (הליכוד):

כולכם ברגע זה זה רק חמישה חברי כנסת.

דב חנין (חד"ש):

אבל חמישה חרוצים.

מנחם בן-ששון (קדימה):

האיכות חשובה.

דב חנין (חד"ש):

האיכות חשובה גם כן. גם הכמות וגם האיכות. תודה רבה.