נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד)

25.07.07 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש):

נכון. אכן, חברי חבר הכנסת ריבלין, ‎70 חברי כנסת מכל סיעות הבית, קואליציה ואופוזיציה, הצטרפו לתמיכה בהצעת החוק החשובה הזאת, שבאה להגן על מערכת בריאותית חשובה, פעילה ותורמת, מהמערכות הזוכות לשבחים בישראל וגם בעולם. אני מתכוון למערכת הרפואה המונעת, לרשת טיפות-החלב ולשירותי הבריאות לתלמיד. הניסיון בעולם מלמד ששירותי רפואה מונעת יעילים ואפקטיביים כאשר הם ניתנים על-ידי המדינה ובאחריותה. הניסיון בעולם מלמד שכאשר מפריטים מערכות כאלה, הנזק הוא בלתי הפיך. הניסיון בעולם מלמד שיש טעם ויש הצדקה לאבחן ולהבחין בין רפואה מונעת לבין רפואה מטפלת, ואין טעם לערבב את סוגי מערכות הבריאות הללו במערכת אחת שמחברת בין כולן.


לכן, הצעת החוק הזאת באה להגן על הצורך שהמדינה, באמצעות משרד הבריאות, תמשיך להיות הגוף המעניק בפועל את השירות המונע, את מערכת הבריאות לתלמיד, את טיפות-החלב, וזאת על מנת לשמור על מחויבות המדינה לתושביה מצד אחד, על היענות מקסימלית לצרכים, על איסוף מידע ברמה הלאומית, על שירותים מודרניים, מתקדמים ואוניברסליים.

הצעת החוק הזאת, עמיתי חברי הכנסת, נהנית מתמיכה רחבה מאוד בבית הזה ומאז הגשנו אותה חברי ואני – אני רוצה לציין את היוזמים הנוספים של הצעת החוק, חברת הכנסת יחימוביץ' וחבר הכנסת רן כהן – אנחנו מנהלים בעניינה הידברות אינטנסיבית ביותר עם הממשלה, וקודם כול עם משרד ראש הממשלה. אני רוצה לומר לכם שכבר לפני חודשיים, כאשר עמדתי להעלות את הצעת החוק הזאת בפעם הראשונה, נעשתה אלי פנייה מטעמו של ראש הממשלה ואני נעניתי לפנייה הזאת. הבקשה היתה שהחוק יובא בהסכמה והמשך החקיקה ייעשה בהסכמה ובתיאום עם הממשלה. בהידברות שהיתה ביני לבין אנשי משרד ראש הממשלה דובר לא רק בחוק עצמו אלא גם בחיזוק מערכות הרפואה המונעת, שירותי הבריאות לתלמיד, מערכת טיפות-החלב ותקצוב מתאים של המערכות הללו.

עמיתי חברי הכנסת, כפי שאתם יודעים, ראש הממשלה התבטא באופן פומבי בנושא הזה ואני מברך מאוד על ההתבטאות הזאת, שהיתה חשובה וחיובית. המשכתי וניהלתי את ההידברות עם משרד ראש הממשלה ועם משרדי הממשלה האחרים ואני רוצה להזכיר לחיוב את מעורבותו של ראש לשכת ראש הממשלה עובד יחזקאל, שהתגייס לדיון רציני בהצעת החוק ובעקרונות שעומדים מאחוריה.

הצעת החוק נתמכת על-ידי ההסתדרות הרפואית בישראל, על-ידי המועצה הלאומית לשלום הילד, על-ידי ארגוני האחיות, על-ידי פורום נשים לתקצוב הוגן ועל-ידי שורה ארוכה של ארגונים חברתיים וגופים מקצועיים.

בוועדת השרים שדנה בחוק לפני כחודשיים, כך אני שומע, קרתה תקלה, ומשום-מה, למרות ההידברות שהיתה, ועדת השרים החליטה להתנגד לחוק. הדבר הזה הציב אותנו בפני קושי מסוים. הסיכום הברור ביני לבין הממשלה היה שהחוק עובר במסגרת המושב הזה של הכנסת, כלומר הוא לא יידחה אל מעבר לפגרה. בכוונתי, ואני מבין שגם בכוונת הממשלה, לעמוד בסיכום הזה.

פנתה אלי השרה המקשרת, חברת הכנסת רוחמה אברהם, והציעה לי, שמכיוון שביום ראשון מתכנסת הממשלה – ואני מבין שמתכנסת גם ועדת השרים, והכוונה היא להביא שם לאישור את ההסכמה של הממשלה להעברת הצעת החוק בקריאה טרומית במסגרת הסיכום שעליו דיברתי – היא ביקשה שההצבעה לא תיעשה היום, אלא ביום שני. אני מבקש שהדבר יירשם גם בפרוטוקול. הסכמתי לבקשה הזאת, מכיוון שהיא עומדת במסגרת הסיכום שהיה ביני לבין הממשלה בתחילת ההתדיינות ולכל אורכה של ההתדיינות, שהחוק אכן יעבור במסגרת המושב הזה של הכנסת.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, לא נקיים את ההצבעה היום. אני אאפשר לממשלה לדון בנושא ביום ראשון ואני בטוח שאותה תמיכה רחבה שהיתה לחוק הזה בכנסת תתבטא גם סביב שולחן הממשלה. אני משוכנע שהממשלה תתמוך בחוק וכך, כאשר נביא אותו לתשובה ולהצבעה ביום שני, נוכל לעשות את זה בהסכמה כללית. זו תקוותי ואני מקווה שכך אכן יהיה. תודה רבה אדוני היושב-ראש.