נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח הרשויות המקומיות (יחידות סביבתיות)

17.07.07 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת. כמה מלים על יום הסביבה המוצלח שאנחנו מסיימים היום בכנסת, יום שבאמת עורר הרבה תשומת לב, כנס מאוד מוצלח, פגישה מאוד מוצלחת עם הארגונים – מפגש שדולה, מפגשים בוועדות בבוקר. אני רוצה להודות לכל אלה שהשתתפו. אני רוצה להודות במיוחד ליושבת-ראש הכנסת ולצוות הכנסת – מזכיר הכנסת וסגני המזכיר – על עזרתם הרבה בקידום היום הזה, שהוא בוודאי מורכב ולא פשוט.

עמיתי חברי הכנסת, אומר לכם את האמת. אני לא תכננתי בכלל בחלק של החקיקה לעלות לדוכן, כי אני אוהב לנמק חוקים מהמקום. לצערי הרב, בגלל כל מיני ערעורים והתנגדויות, אנחנו נאלצים לנמק. אנחנו נעשה את זה בקיצור, כי אנחנו מקווים שכל החוקים האלה, שהם חוקים שבאמת נועדו לטובת הציבור הישראלי – שגם ממשלת ישראל תבין שהיא מחויבת במשהו לציבור הזה, שגם ממשלת ישראל תבין שהיא צריכה לתת לציבור הזה תשובות בענייני בריאות, בענייני סביבה ובענייני איכות החיים של כולנו.

החוק הראשון שאני אציג כאן הוא חוק היחידות הסביבתיות. חלק גדול מאוד מהפעילות הסביבתית נעשה היום במישור של השלטון המקומי. בפועל, ברבות מהרשויות המקומיות זה נעשה באמצעות יחידות סביבתיות, אבל היחידות הסביבתיות האלה אינן מוסדרות היום בחוק. למעשה, המעמד המשפטי שלהן איננו מוגדר. הסמכויות שלהן, התפקידים שלהן, הכוחות שלהן – אינם מוגדרים בחוק. יש אזורים ויש רשויות מקומיות שאין בהם בכלל יחידות סביבתיות, וכמובן, האוכלוסייה מופקרת לאיומים סביבתיים שהשלטון המקומי אמור להיות זה שמטפל בהן.

החוק שלפניכם, עמיתי חברי הכנסת, מסדיר את מעמד היחידות הסביבתיות כך שכל רשות מקומית בארץ תהיה קשורה ליחידה סביבתית. החוק מגדיר את סמכויות היחידה הסביבתית ואת חובות היחידה הסביבתית, מגדיר את חובות מנהל היחידה הסביבתית, מגדיר את התפקידים של היחידה הסביבתית במתן ייעוץ סביבתי לרשות המקומית, במניעת מפגעים, בקידום מודעות, בפרסום דין-וחשבון שנתי וכדומה.

אני מבין שמשרד האוצר התנגד לחוק הזה מטעמים תקציביים. צר לי לומר לכם, עמיתי, חברי הכנסת – זו התנגדות שמלמדת על כך שכנראה שר האוצר לא בקיא בתקציבים.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

זה לא משרד האוצר, זה משרד הפנים.

דב חנין (חד"ש):

זה לא משרד האוצר, זה משרד הפנים? זה אפילו עוד יותר מפתיע. משרד הפנים היה צריך להיות ראשון הלוחמים בעד החוק הזה, כי החוק הזה נותן כלים לרשויות מקומיות לפעול במסגרת יחידות סביבתיות.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

בגלל מצבן הקשה של הרשויות הוא ל – – –

דב חנין (חד"ש):

טוב, אז הפעם ה"רע" הוא משרד הפנים, אז אני צריך להגיד שאת כל הביקורת שהפניתי למשרד האוצר אני מפנה לשר הפנים, לקצה השני של השולחן. ועדיין, טענתי, ובזה אני מסיים, שזו איננה עמדה ראויה למשרד פנים רציני, שצריך להבין שזו גם אחריותו, ולא רק אחריות המשרד להגנת הסביבה, לטפל בעניינים סביבתיים ולתת תשובות סביבתיות טובות ואפשרויות. תודה רבה.