נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח לתיקון פקודת בתי הסוהר (ביטול הפרטה)

17.07.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מצטער על תשובת הממשלה על הצעות החוק שלנו. הפרטת בתי-הסוהר היא למעשה ביטוי קיצוני במיוחד של מדיניות ההפרטה. אנחנו בכנסת כבר מתלבטים בשורה ארוכה של נושאים על גבולות ההפרטות, ומשתכנעים יותר ויותר שבתחומים רבים ומגוונים הפרטה לא רק שאינה מנגנון חיובי, אלא היא מנגנון שלילי שבסופו של דבר פוגע קשות בציבור.

הפרטת בתי-הסוהר, רבותי חברי הכנסת, היא דוגמה בוטה במיוחד של הפרטה. הפרטת בתי-הסוהר, כפי שהונהגה בישראל בכנסת הקודמת, מעבירה לידי זכיינים פרטיים כוחות שלטוניים, כוחות אכיפה, סמכויות הענשה, ולכן זוהי הפרטה קיצונית גם כאשר משווים אותה – בקנה מידה השוואתי – לנהוג במקומות אחרים בעולם.

אני קורא לכם, עמיתי חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה טרומית, כדי לאפשר לנו לקיים בכנסת הזאת דיון מעמיק ורציני בשאלת הפרטת בתי-הסוהר. כמה מהשאלות לא עלו לדיון בכנסת הקודמת. מסתבר שהמודל הכלכלי שהוצג לכנסת מעורר שאלות בתחומים רבים. היבטים אחרים של תוצאות ההפרטה לא נדונו כראוי בכנסת הקודמת. לא נדונה, למשל, שאלת ההשפעה של יצירת אינטרסים פרטיים בקיומם של בתי-סוהר ובקיומה של אוכלוסייה גדולה של אסירים על כל מערכת הענישה במדינת ישראל.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שהצעות החוק ראויות לתמיכה לפחות בשלב הזה, של קריאה טרומית, כדי שנוכל לקיים דיון רציני ומעמיק בכנסת הזאת בכל השאלות האלה ולהגיע למנגנונים טובים יותר, ולא כל כך קיצוניים כאלה שהושגו בכנסת הקודמת.

אדוני היושב-ראש, ברשותך, משפט אחרון. הסוגיה שלפנינו הגיעה גם לבית-המשפט העליון, אבל אני לא מציע לכם היום, עמיתי חברי הכנסת, לעסוק בשאלה אם הפרטת בתי-הסוהר היתה חוקתית או לא. אני משוכנע שזו שאלה שתחזור ותתברר בבית-המשפט העליון. לא זו השאלה שנמצאת לפנינו היום בדיון הזה. חבר הכנסת הנדל, יש שאלות חוקתיות אמיתיות – – –

גדעון סער (הליכוד):

תגיד שאתם רוצים לתת רוח גבית לבג"ץ, כדי לחזק את בג"ץ בפסילת חוקי – – –

דב חנין (חד"ש):

לא, אני לא אומר זה.

גדעון סער (הליכוד):

זאת המטרה של זה.

דב חנין (חד"ש):

לא, אני ממש לא אומר את זה, חבר הכנסת סער. ידון בשאלה – אם הוא יצטרך, הוא ידון בשאלה אם החוק הזה חוקתי, אם בחוק הזה הממשלה לא מתנערת מסמכויות שלטוניות.

גדעון סער (הליכוד):

אז למה אתם לא פונים לבג"ץ?

דב חנין (חד"ש):

אני לא פניתי לבג"ץ, אבל אני, כחבר הכנסת, מנהל פה דיון בשאלה אחרת; לא בשאלה אם זה חוקתי או לא, שהיא שאלה שתידון בבג"ץ, אלא בשאלה אם זה ראוי, אם זה נכון, מבחינה ציבורית, ואם זה מה שאנחנו, כמחוקקים, רוצים לעשות כמדיניות. השאלה הזאת היא שאלה נפרדת. לכן, חבר הכנסת סער, אני לא רואה בתוצאות הדיון הזה כל השפעה לכאן או לכאן על מה שבג"ץ צריך להחליט כאשר הוא יחליט בשאלה החוקתית שעומדת לפניו.

גדעון סער (הליכוד):

אתה יודע שבג"ץ מחכה להכרעה בנושא החקיקה. בדיון האחרון שהיה הם ביקשו להמתין לתוצאות החקיקה. לכן יש לזה משמעות.

דב חנין (חד"ש):

ודאי שיש לזה משמעות, מבחינה זו שבג"ץ לא רוצה לעסוק בשאלה החוקתית כל עוד יכול להיות שהכנסת עצמה, משיקולים אחרים – לא מהשיקולים המשפטיים, אלא משיקולים של מדיניות, משיקולים ציבוריים – תחליט שהיא רוצה ממילא לבטל את החוק. ודאי שבג"ץ לא שש להגיע למצב של ביטול חוקים, אבל ברור שאם הכנסת תימנע בכל זאת מבחינה נוספת של הסוגיה הזאת, יש סיכוי סביר שהנושא יחזור לבג"ץ, ואז תידון בבג"ץ השאלה האחרת, שאינה נמצאת לפנינו היום, כלומר השאלה החוקתית – אם המהלך הזה, של הפרטת בתי-הסוהר, אינו נוגד את חוקי-היסוד של מדינת ישראל מבחינת סמכויותיה הבסיסיות של הממשלה, שהיא אינה רשאית להתנער מהם. תודה רבה.