נאום ח"כ חנין בעניין הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים):

17.07.07 קטגוריית: ירוק

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני. החוק הזה שאנחנו מעבירים היום בכנסת הוא חוק חשוב, הייתי אומר אפילו חוק מהפכני. החוק הזה נותן לרשות המקומית סמכות לאכוף חקיקה סביבתית ולפעול נגד עבריינים סביבתיים. החוק הזה גם נותן לרשות המקומית תמריץ לעשות את הדברים האלה, כיוון שהוא קובע במפורש שהקנסות שגובים הפקחים שהרשות המקומית תסמיך ותכשיר כדי לטפל בעבירות סביבתיות – הקנסות האלה שייגבו ילכו לקופתה של הרשות המקומית. כך אנחנו עושים במכה אחת שני מהלכים. מהלך ראשון – אנחנו מעודדים את האכיפה הסביבתית. מהלך שני – אנחנו מסייעים לרשויות המקומיות.


עד היום הרשויות המקומיות היו תמיד באות בטענות: אין לנו כוחות, אין לנו תקציבים לאכיפה הסביבתית. היום יהיה להם אינטרס לבצע אכיפה סביבתית בדיוק כמו שהם עושים בעבירות חנייה. לכן, החוק הזה הוא מהפכני, הוא חשוב, ואני שמח שאנחנו מאשרים אותו היום בקריאה טרומית.