דב יוזם חוק עידוד תחבורת אופניים

29.08.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, תקשורת

פיתוח שבילי אופניים, הסעת אופניים ברכבת ובאוטובוסים, החזר הוצאות וניכוי ממס…
דב יוזם הצעת חוק לעידוד תחבורת האופניים, בשיתוף עם התנועה הסביבתית, ארגון ישראל בשביל אופניים וארגונים חברתיים.
הצעת החוק החדשה תתבסס על העקרונות הבאים: חיוב רשויות מקומיות להציג תכניות לפיתוח שבילי אופניים, תוך הקצאת תקציבים מיוחדים לנושא; חיוב משרד התחבורה להציג תכנית לאומית לעידוד השימוש באופנים ומשרד החינוך להפעיל תכנית חינוכית לעידוד הרכיבה באופניים בבתי הספר; הטלת חובה להקצאת מקומות מיוחדים להסעת אופניים בתחבורה הציבורית על ידי רכבת ישראל וחברות האוטובוסים העירוניים; חיוב עיריות גדולות להפעיל מערכות להשכרת אופניים לטווח קצר (דוגמת המודל של פאריס); חיוב מקומות עבודה ובתי עסק לתגמל עובדים אשר מגיעים לעבודה באופניים דרך החזר הוצאות נסיעה וזיכוי מס.
בנוסף, החוק החדש יחייב חבישת קסדה במצבים מסוים בהם הסכנה להיפגע ממכת ראש גדולה יותר כגון: רכיבה תחרותית, רכיבת שטח, רכיבה בכבישים בין עירוניים ורכיבה של ילדים מתחת לגיל 14.
בהתייחסו לחוק הקסדה של ח"כ גלעד ארדן, שעבר לפני מספר שבועות ומחייב חבישת קסדה בכל רכיבה על אופניים (אבל בפועל מוותר על האכיפה לגבי קטינים), דב התבטא כי: "במקום לעודד רכיבה על אופניים, בחר המחוקק לסמן ציבור שלם כמטרה ניידת ולחייב אותו להתמגן בקסדה בכל עת ובכל מצב. כידוע, נסיעה באופניים היא הפתרון הטוב ביותר לתחבורה בתוך הערים: היא נקייה מבחינה סביבתית, בריאה לרוכב, מקילה על עומס התנועה, מקטינה את הצורך בפינוי שטחים לחנייה. לכן חשוב לעודד רכיבה על אופניים וליצור לצורך כך תשתיות מתאימות. ואולם, למרות כל זאת, ממשלת ישראל ורוב העיריות אינן עושות דבר כדי להגביר את השימוש באופניים בערים". 

דב - חוק עידוד אופנים