דיון בועדת הכלכלה ביוזמת דב: סכנת הקריסה של משק החשמל בישראל

07.08.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, כללי, שלום ודמוקרטיה

ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בסכנת הקריסה של מערכת החשמל בישראל, בעקבות הצעה לסדר של דב בנושא.

דב:
"הנתונים מצביעים על כך שבכל יום אפשרית קריסה של מערכת החשמל בישראל.
הצעת האוצר להמשך הפרטת משק החשמל היא מתכון בטוח לקריסת המערכת. בעניין זה חיוני ללמוד מניסיונם של אחרים, למשל בכל הנוגע לדוגמא של הידרדרות מערכת החשמל בקליפורניה בעקבות ההפרטה. המחקרים מצביעים על קשר בין הפרטת מערכות החשמל בארצות הברית לבין הפסקת החשמל הגדולה בחוף המזרחי לפני שנים ספורות.
הצעת משרד התשתיות להקים תחנת כוח גרעינית היא הזויה. הניסיון בעולם מלמד שתקלות בתחנות גרעיניות מתרחשות – וכאשר הן מתרחשות התוצאות הן קשות. תחנת כוח גרעינית בישראל תהיה גם תרומה קשה נוספת לתהליך גירעון המזרח התיכון.
במרכז ההתמודדות עם המשבר במשק החשמל צריכה להיות התייעלות השימוש בחשמל, ושימור אנרגיה. אני מברך על קמפיין החיסכון בחשמל של חברת החשמל – מהלך שיכול להתאפשר רק בתנאים של היעדר הפרטה. התייעלות משמעה מערכת אינטגרטיבית מתוכננת היטב – ההפך הגמור מהפרטה ומפיצול המערכת. צריך לאמץ תכנית לאומית של חסכון באנרגיה ובכללה לעודד בנייה ירוקה.
צריך לעודד פיתוח אנרגיות מתחדשות: חוות סולריות, אנרגיית רוח וכיוב'. צריך לעודד הרחבה של המתקנים הסולריים הביתיים.
בפועל מדיניות הממשלה היא בכיוון ההפוך – תקציבי שימור האנרגיה ועידוד האנרגיה המתחדשת רק הולכים ומצטמצמים בתקציב המדינה."

דב הניח את הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשת במערכת ייצור החשמל (פ' 958/17), ואת הצעת חוק שימור אנרגיה במוסדות ציבור (פ' 936/17).