דוח סיכום פעילות – שליש כהונה

04.09.07 קטגוריית: כללי

لقراءة التقرير بالعربية

גירסת הדפסה

בתום המושב השני של הכנסת ה-17, אני מתכבד להציג בפניכם, דיווח קצר על חלקי בפעילות חד"ש בכנסת בשמכם. הדוח שלפניכם כולל רק את חלקי בפעילות הסיעה. בימים הקרובים ייתפרסמו גם דיווחיהם של חבריי לסיעה, ח"כ מחמד ברכה, וח"כ חנא סוויד, אשר יתארו את פעילותם הנרחבת והחשובה. שלושת הדוחות יקובצו לגירסא מודפסת ויועלו לאתר חד"ש, וכן יופיעו כאן. עם פרסום הדוח הסיעתי ניתן יהיה להזמינו על ידי משלוח של בקשה קצרה בצירוף כתובתכם ל- dhanin@knesset.gov.il.

בפעילותי בכנסת אני מתרכז בארבעה תחומי פעילות עיקריים: [א] המישור המדיני – שלום, מלחמה והכיבוש; [ב] דמוקרטיה, זכויות אדם והגנה על מעמדם של האזרחים הערבים בישראל; [ג] הגנת העובדים בישראל, בדגש על עובדי הקבלן וקורבנות תכנית וויסקונסין; ו-[ד] קשרי הגומלין שבין תחומי הסביבה, החברה ובריאות הציבור.
בכל אחד ממישורי הפעילות האלה אפשר להצביע על פעילות ממשית שלנו בחודשים החולפים:

בתחום המדיני היינו כמעט קול יחידי בתוך הכנסת נגד היציאה למלחמת לבנון השנייה ונגד הסכנות שבהתדרדרות המצב ההומניטרי ברצועת עזה. עבודתנו, לצד עבודת השטח של מק"י, חד"ש וארגוני השלום והמחאה, עזרה להקים חזית ציבורית אפקטיבית וקולנית נגד המלחמה, חזית אשר הלכה והתרחבה לקראת ימי המלחמה האחרונים.
בתחום זכויות האדם, לאחר פניות מצידנו, החל מבקר המדינה בבחינת הסוגייה של אי העסקת ערבים בשירות הציבורי. בעקבות שאילתא שלנו, החליט שר המשפטים לבדוק תלונות על עינויים במתקני השב"כ. כך גם התחלתי בקידום שורה של הצעות חוק המתקנות את הדין הפלילי בהגנה על נאשמים ובמיוחד על קטינים. בהגנה על עובדים הצלחנו להביא להקטנה מסוימת של היקף תכנית וויסקונסין וכיום מבוגרים מעל גיל 45 כבר אינם כלולים בה. כמו כן הצלחנו להאריך את חופשת הלידה בשבועיים. בנוסף, יזמתי שלוש הצעות חוק המגינות על עובדי הקבלן אשר נמצאות כעת בשלבי חקיקה מתקדמים. לפי אחת מהצעות החוק, תוטל האחריות לתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן לא רק על הקבלן הישיר שלהם, אלא גם על המוסד שבו הם מועסקים (משרדי הממשלה השונים, האוניברסיטאות כו'). בנוסף הייתי פעיל בהמשך המאבק הציבורי נגד הקמתם של בתי כלא פרטיים בישראל, מאבק שעבר מהזירה הפרלמנטארית לזירה המשפטית ולטיפולו של בג"ץ.
גם בתחומים הסביבתיים-חברתיים אפשר להצביע על מספר הצלחות. אני מכהן, יחד עם ח"כ הרב מיכאל מלכיאור, כיושב ראש של השדולה הסביבתית-חברתית, המונה למעלה מארבעים חברי כנסת. לאורך החודשים האחרונים קיימה השדולה מספר סיורים בקישון, במפרץ חיפה ובשפך נחל נאמן ליד עכו, סיור נוסף אל חומת ההפרדה שסביב מעלה אדומים וסיור באיזור ים המלח ומפעל המים בעין גדי. כמו כן קיימה השדולה שורה ארוכה של דיונים מיוחדים בכנסת. הסיורים והדיונים הללו מסייעים ברתימת חברי הכנסת למאבקים ציבוריים חשובים, והדוגמה הבולטת לכך היא התגייסות הכנסת לעצירת תכנית הבנייה ביער ירושלים (תכנית ספדי) שאיימה, מתוך צירוף של אינטרסים נדל"ניים עם שיקולים גזעניים של "ייהוד" העיר, לא רק על היער עצמו אלא גם על שכונות ירושלים הותיקות ותושביהן. במקביל לפעילותי בשדולה הסביבתית-חברתית, פעלתי גם באופן עצמאי בתחומים הללו. כך למשל אפשר להזכיר את הצעות חוק "המזהם משלם" ו"אוויר נקי" אשר נמצאות בהליכי חקיקה מתקדמים, ואשר צפויות לחולל מהפכה של ממש בכל הנוגע למשטר הזיהום הסביבתי בישראל.
לצד הפעילות הפרלמנטרית מן הסוג הזה, לשכתי מטפלת בפניות ציבור רבות המגיעות אלינו ובהן קריאות לעזרה במאבקים מקומיים ובקשות לסיוע במקרים פרטניים. דרך פניות הציבור האלה אנחנו זוכים להכיר טוב יותר את המצוקות והקשיים איתם מתמודדים באופן יומיומי אזרחי המדינה, ובמידה רבה, הפניות האלה מכתיבות גם את אופי העבודה הפרלמנטרית שלנו. אנחנו משתדלים להשיב לכל הפניות, ללמוד לעומק נושאים שמתגלים כתופעות רחבות היקף ולסייע כמידת יכולתנו, אם בפניות למשרדי הממשלה ואם בקידום הצעות חוק מתקנות.
עם זאת, תמונת המצב הכוללת היא קודרת למדי. לצד המאבקים המוצלחים לקידום מטרותינו, אנחנו מנהלים כל העת קרבות בלימה קשים נגד יוזמות גזעניות, קפיטליסטיות ואנטי-סביבתיות, אשר רק את חלקן אנחנו מצליחים לחסום. די להזכיר את התמשכות המצור על עזה, את סרבנות השלום העקבית של ממשלת קדימה-עבודה, את ועדת שוחט, את חוק קרקעות הקק"ל והרשימה ארוכה. בפעילותנו בכנסת אנו משתדלים לרתום את כלל הכוחות המתקדמים בכנסת ומחוצה לה למאבק ציבורי ופרלמנטרי נגד מדיניות הממשלה. גם כאשר הקרבות אבודים אנחנו מקפידים להימצא בכל צומת החלטות, במליאת הכנסת או בועדות השונות, כדי להשמיע את עמדותינו בזכות השלום, בזכות השיוויון ובזכות הדמוקרטיה.
הצעות החוק והפעילות הפרלמנטרית שלנו וודאי אינן יכולות להביא לבדן לשינוי העמוק שמוכרח להתחולל בחברה הישראלית. ובכל זאת, השנה האחרונה לימדה אותנו שבשילוב כוחות נכון בין מאבקים ציבוריים מקומיים לבין העזרה הפרלמנטרית שיש בכוחנו להציע מתוך הכנסת, יש כדי להשיג הישגים משמעותיים לחייהם של תושבי הארץ, ויש גם כדי לקדם שינויים ממשיים במדיניות בנקודות מסוימות. אפשר להדגים זאת בהצעת החוק למניעת הפרטת טיפות החלב ושירותי הבריאות לתלמיד: ישראל דוהרת כבר שנים לכיוון של הפרטת כלל השירותים החברתיים במדינה, ופוגעת בדרך בעובדי השירות הציבורי מצד אחד, ובמקבלי השירותים החברתיים מצד שני. והנה, גם אל מול ממשלה שמקדמת את עקרונות ההפרטה כקודמותיה, הצלחנו, בשיתוף פעולה עם קשת רחבה של ארגונים, לקדם חוק שקובע שיש לשים גבול להפרטה – לא הכל ראוי למכירה ולא הכל מתאים להתנהלות בשוק החופשי.
אני מביא את הדוגמא הזו כדי להדגים עד כמה חשובה המעורבות שלנו, אנשי השמאל, בפעילות הציבורית ברחוב ובכנסת, כדי לקדם את סדר היום השמאלי שלנו. כשאנחנו מגיעים למערכה נחושים ומאוחדים וכשברור לנו היעד שאליו אנחנו חותרים, יש באפשרותנו להוביל צעדים משמעותיים בכיווננו – גם כשהמציאות הסובבת שחורה מתמיד. אני מקווה שהדוח המובא בפניכם יעזור לחזק אצלכם את האמונה כי עולם חדש אמנם אפשרי, וכי נוכל להציג הישגים טובים אף יותר בשנה הבאה.
בברכה, דב חנין.

הצעות חוק שעברו בקריאה שניה ושלישית והפכו לחוק
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור גביית דמי כניסה לגנים ציבוריים), (6.2.07): החוק בא כתגובה למדיניות של מספר עיריות למנוע כניסה של תושבי ישובי הסביבה לגנים העירוניים על ידי קביעת דמי כניסה גבוהים. החוק שלל מהעיריות את האפשרות לגבות דמי כניסה בגנים הציבוריים.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 37), (7.5.07), הארכת חופשת הלידה: החוק האריך את חופשת הלידה בשבועיים, וכיום משכה עומד על 14 שבועות.
הודעה לעיתונות בעניין

הצעות חוק שעברו בקריאה ראשונה
הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון) (12.3.07): הצעת החוק מחילה את חוק הפיקדון על כלל מכלי המשקה עד חמישה ליטרים ומטילה אחריות על יצרני ויבואני המשקאות לאיסוף מכלי המשקה הריקים, תוך קביעת יעדים כמותיים שיחולו ישירות עליהם. כמו כן מוגדל סכום הפיקדון, על מנת להגביר את התמריץ למחזר ולהגדיל את הכספים המושקעים בשיפור מערך האיסוף, הדורש שיפור רב. ההצעה עברה קריאה טרומית ב-12.3.07 אך מקודמת במקביל להצעת חוק ממשלתית דומה שעברה באותו היום בקריאה ראשונה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים (11.6.07): הצעת החוק קובעת שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן לא מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את שירותי הקבלן. מטרת הצעת החוק לשפר את ההגנה על עובדי הקבלן ולהילחם בתופעת "מכרזי ההפסד" בהם מוסדות גדולים מוציאים מכרזים לקבלני שירותים אשר ברור מהם כי קבלן השירותים לא יוכל להעסיק את עובדיו לפי דרישות החוק. הצעת החוק עברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), (19.6.07): מטרתה של הצעת החוק היא להשוות את המעמד החוקי של חופי אילת למעמדם של שאר חופי הארץ, ובמיוחד בכל הנוגע לחוקי התכנון והבנייה. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (דרכי ענישה) (10.7.07): מטרתה של הצעת החוק היא לשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, באמצעות פסיקת קנס תוך התחשבות בשווי הנזק הסביבתי שנגרם או בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירה, בשמונה חוקים שעניינם הגנה על הסביבה. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון) (חוזה שבו נקבעו תנאי העבודה של העובד) (16.7.07): הצעת החוק באה להגן על עובדי קבלן, שהקבלן אצלו הם מועסקים התחייב בפני המוסד המזמין (למשל לאוניברסיטה או למוסד הממשלתי) מה יהיו תנאי העבודה שבו יועסקו העובדים, אך נמנע מלדווח זאת לעובדים, ולעתים אף נמנע מלקיים את מחויבותו כלפי מזמין השירות. הצעת החוק מחייבת את הקבלן למסור לעובדים את תנאי ההעסקה עליהם התחייב בפני המזמין. הצעת החוק עברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק איסור מכירת כרטיסי הגרלה לקטינים (17.7.07): מטרתה של הצעת החוק היא לאסור על מכירת כרטיסים וטפסים להשתתפות בהגרלות והימורים, ובכלל זה הגרלות והימורים חוקיים, למי שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנים. הצעת החוק עברה לועדת החוקה, חוק ומשפט.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעות חוק שעברו בקריאה הטרומית
הצעת חוק חובת אריזה בשקית נייר (29.11.06): ההצעה ביקשה לאסור בחוק על הרשתות לשיווק מזון לעשות שימוש בשקיות אריזה שאינן מנייר. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים) (13.12.06): מטרת הצעת החוק היא להטמיע את תהליך הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התכנוני מראשיתו. הצעת החוק מחייבת הכללת הוראות המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקדה על ידי מוסד התכנון. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים) (14.3.07): מטרת הצעת החוק לחייב את קופות החולים לפרסם בכל מרפאה את רשימת התרופות, הטיפולים והשירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, ולאפשר לציבור המבוטחים לעיין ברשימה זו בכל עת סבירה, להעתיקה או לצלמה. הצעת החוק הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק המים (אמצעי אכיפה) (15.5.07): הצעת החוק באה ליצור מנגנוני דיווח עצמי של מפעלים וגורמים מזהמים אחרים על היקף הזיהום שהם פולטים, ובכך לשפר את יכולת הפיקוח הציבורי עליהם. כמו-כן, מוצע להפוך עבירות מסוימות בחוק המים לעבירות של ברירת משפט, דבר שייעל ויאיץ את תהליך האכיפה. הצעת החוק הועברה לועדת הכלכלה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – קבלני שירותים) (20.6.07): הצעת החוק באה להכיל על קבלני השירותים (למשל בתחום האבטחה, הניקיון או הסיעוד) את כל החובות החלות על קבלני כוח אדם רגילים. הצעת החוק הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
הודעה לעיתונות בעניין

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – הזכות להליכים חלופיים) (27.6.07): ההצעה באה לעגן בחוק את זכותם של קטינים המואשמים בביצוע עבירה להליך שיקומי של "צדק מאחה" על פני ההליך העונשי הרגיל. הצעת החוק הועברה לועדת החוקה, חוק ומשפט.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) (17.7.07): הצעת החוק באה לאפשר לראשי הרשויות המקומיות להסמיך מפקחים מבין עובדי הרשויות, לצורך אכיפת מגוון חוקים בתחום איכות הסביבה. הצעת החוק הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד) (25.7.07): הצעת החוק באה למנוע את האפשרות להפריט את שירותי הרפואה המונעת בישראל, את טיפות החלב והבריאות לתלמיד. הצעת החוק הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעות חוק שהועלו ונומקו וממתינות לתשובה והצבעה
הצעת חוק המים (הזכות למים וייעודם) (15.5.07): מוצע לקבוע כי לכל אדם תהא זכות לגישה למים בכמות ובאיכות הנחוצים לדרישות החיים הבסיסיות. כמו-כן, מוצע לקבוע כי מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לניהולה של המדינה, ומיועדים לצרכי כל אדם שבתחום שיפוטה, לשמירה על הסביבה ולפיתוח הארץ.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק סביבה חינוכית בריאה (17.7.07): הצעת החוק קובעת את זכותם של ילדים ללמוד בסביבה חינוכית בריאה ומציעה סטנדרטים והסדרים מפורטים להבטחת זכות זו.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (יחידות סביבתיות) (17.7.07): הצעת החוק באה להסדיר את מעמד היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות ולקבוע את סמכויותיהן וחובותיהן.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק ביטול פטור למתקן גישה אלחוטית (17.7.07): הצעת החוק באה לבטל את הפטור מהליכים תכנוניים הקיים בחוק כיום בנוגע להתקנת אנטנות שידור אלחוטיות ובכללן גם אנטנות סלולאריות.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה) (17.7.07): מוצע כי על מגיש בקשה למענק מן המדינה, על פי חוק לעידוד השקעות הון, יהיה להגיש התחייבות בכתב על כך שאין בתכנית, במפעל או בכל גורם אחר בכדי לפגוע באיכות הסביבה. כן מוצע לקבוע סנקציה בדמות אי-מתן תקציבי עידוד ואף ביטול מענקים, במקרה שמפעל מסוים פוגע באיכות הסביבה.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק איסור הנהיגה בחוף הים (תיקון) (17.7.07): הצעת החוק מגדירה תחום מוגן כשטח אסור בנהיגה, מוסיפה סמכות עיכוב חשוד למפקח, ויוצרת מנגנון לשינוי התחומים האסורים לנהיגה. כן מוצע כי יוטל קנס על בעלי הרכב ולא רק לנהג.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום) (18.7.07): מוצע להגביל באופן מידתי את משך הזמן בו יכולה להימשך חקירה משטרתית ואת משך הזמן בו ניתן להגיש כתב אישום.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעת חוק שנפלה בקריאה טרומית
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (ביטול הפרטה) (31.1.07): הצעת החוק ביקשה לחסום את תהליך הפרטת בתי הסהר בישראל.
נאום בעניין הצעת החוק

הצעות רגילות לסדר היום
31.5.06 – הצעה חלופית למדיניות החברתית העכשווית. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
5.7.06 – החמרת הפגיעות הסביבתיות בבריאות. ההצעה הועברה לועדת הפנים ואיכות הסביבה.
28.11.06 – ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. ההצעה הועברה לוועדה לקידום מעמד האישה.
5.12.06 – ציון היום הבינלאומי למען אנשים עם מוגבלות. ההצעה הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
5.2.07 – דו"ח משבר האקלים. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.

הצעות דחופות לסדר היום
10.5.06 – העלייה במחיר הלחם. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
28.5.06 – פגישתם של פרס-לבני ואבו מאזן בשארם א-שיח'. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
5.6.06 – ההסלמה בגבול הצפון. הועבר לדיון בועדת החוץ והביטחון.
28.6.06 – תכנית ספדי לבנייה בירושלים המערבית. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת. דיון מיוחד התקיים במליאת הכנסת ביום 30.1.07 ובסיכומו התקבלה החלטה במליאה בדבר התנגדות הכנסת לתכנית ספדי.
5.7.06 – פיטורי אחיות בתי הספר. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
17.10.06 – הסיכונים הסביבתיים לחיים ולבריאות סביב מפרץ חיפה. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
25.10.06 – פתיחת שנת הלימודים האקדמית ומצב ההשכלה הגבוהה. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
8.11.06 – אלימות שוטרים כנגד אזרחים. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
22.11.06 – פינוי תושבי שדרות על-ידי גורם פרטי. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
29.11.06 – בריחתו של האנס הסדרתי ומחדלי המשטרה. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
6.12.06 – התבטאויות ראש עיריית רמלה בגנות ערביי עירו. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
13.12.06 – סכנת מגפות עקב זיהום מקורות המים בצפון. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.
26.12.06 – סכנה חמורה לבריאות עובדים ואזרחים סביב מפעל "חוד מתכת" במפרץ חיפה. ההצעה הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
10.1.07 – בניית גדר ההפרדה במדבר יהודה. הוחלט לכלול את ההצעה בסדר יומה של הכנסת.
17.1.07 – התרחבות הפערים החברתיים בישראל ושחיקת המעמד הבינוני. ההצעה הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
24.1.07 – המגעים בין ישראל לסוריה. ההצעה הוסרה מסדר היום.
29.1.07 – הפרטת שירותי הרווחה על ידי הממשלה. הוחלט לכלול את הנושא בסדר יומה של הכנסת.
26.2.07 – גל השביתות במשק. ההצעה הועברה לועדת הכספים.
7.3.07 – פערי השכר בין נשים וגברים. ההצעה הועברה לועדת לקידום מעמד האישה.
14.3.07 – הימצאות חיידקים עמידים בפני אנטיביוטיקה ומותם של חולים. ההצעה הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
30.5.07 – ההחלטה לקלוט מספר מצומצם של פליטי דרפור. ההצעה הועברה לוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים.
30.5.07 – הכוונה להרחיב את תכנית ויסקונסין. הוחלט לכלול את הנושא בסדר יומה של הכנסת.
20.6.07 – הסכנה לאי עמידה בעומס לביקוש חשמל. ההצעה הועברה לועדת הכלכלה.
27.6.07 – העיצומים בדואר. הוחלט לכלול את הנושא בסדר יומה של הכנסת.
11.7.07 – חומרי הדברה אסורים לשימוש בעשבי תיבול ברשתות השיווק. ההצעה הועברה לועדת הכלכלה.
17.7.07 – זיהום חמור בחופה הרחצה. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.

הצעות שהועברו ישירות לוועדות השונות
19.6.06 – חשיפת שמות שותפי קבוצת סרברוס בגרעין השליטה בבנק לאומי. ההצעה הועברה לועדת הכספים. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
17.7.06 – התכנית להפרטת בתי הזיקוק באשדוד. ההצעה הועברה לועדת הכספים. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
16.10.06 – הכוונה להפסיק את שידורי הערוץ השני בלווין. ההצעה הועברה לועדת הכלכלה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
6.11.07 – שביתת העובדים הארעיים בנמל תעופה בן-גוריון. ההצעה הועברה לוועדת הכלכלה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
13.11.06 – סגירת מעון יום שיקומי בבית החולים בנהריה. ההצעה הועברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
27.11.06 – הפרטת המרכז לטיפול בנפגעי סמים בחיפה וטמרה. ההצעה עברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
11.12.06 – הזנחה קשה בהוסטל לאנשים עם פיגור שכלי בראשון לציון. ההצעה עברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
19.2.07 – עשרות מוקדי זיהום של מי תהום בגוש דן. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
6.3.07 – הביטוח הלאומי הפסיק מתן מענה טלפוני אנושי. ההצעה הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
20.3.07 – הפעלת המתקן הראשון מסוגו בעולם לשריפת פסולת רדיו אקטיבית באעבלין. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
21.5.07 – מענקי הפרישה לעובדי בנק ישראל. ההצעה הועברה לועדת הכספים. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
28.5.07 – גילוי של חריגות בבדיקת פתע של המשרד להגנת הסביבה בפליטת זיהום של מפעלים. ההצעה הועברה לועדת הפנים והגנת הסביבה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.
11.6.07 – אי שילובם של ערבים בשירות הציבורי. ההצעה הועברה לוועדה לענייני ביקורת המדינה. הועדה קיימה דיון מיוחד ובסיכומו הורתה למבקר המדינה להכין דוח ביקורת מיוחד בנושא.
22.07.07 – מאהל המחאה של מחוסרי הדיור בירושלים. ההצעה הועברה לועדת הכלכלה. הועדה קיימה דיון מיוחד בנושא וקיבלה החלטות.

שאילתות

שאילתה בעל פה
מייצג מערכת הביטחון בדיוני בג"ץ הביטחון (למשרד הביטחון, נענתה ב-7.2.07)

שאילתות ישירות
מעצר מאהר חליל ג'בר חמאדה (למשרד לבטחון פנים, נענתה ב-10.4.06)
מצב הרישום של תרופה למחלת פומפה- מחלה קטלנית (למשרד הבריאות, נענתה ב-28.6.06)
הקשר בין עמותת אלעד (לייהוד העיר העתיקה בירושלים) ומשטרת ישראל (למשרד לבטחון פנים, נענתה ב-28.6.06)
קביעת קריטריונים כללים להקמת מרפאות בישראל (למשרד הבריאות, נענתה ב-18.7.06)
מציאת פתרון למצוקת בתי-הספר בקרב הכפרים הבדואים בנגב (למשרד החינוך, נענתה ב-19.7.06)
אכיפת ההחלטה על תוספת התקציב מביטוח הלאומי למחלקות תינוקות ופגים (למשרד הבריאות, נענתה ב-23.7.06)
הבטחת זכויותיהם עצירים מינהליים במתקני השב"ס (למשרד לבטחון פנים, נענתה ב-30.8.06)
מגמת האוצר לתקציב 2007 בנוגע לשכר הלימוד (למשרד האוצר, נענתה ב-4.10.06)
הוועדה להקצאת מי שתייה של המנהלה לקידום האוכלוסייה הבדואית (למשרד הבינוי והשיכון, נענתה ב-30.10.06)
תקנות לחוק חופש המידע (תיקון מס' 3) (מידע על איכות הסביבה) (למשרד להגנת הסביבה, נענתה ב-1.11.06)
עלות קילומטר של גדר ההפרדה (למשרד הביטחון, נענתה ב-13.11.06)
ניסיון הצתה והכאה של פלסטיני (למשרד הביטחון, נענתה ב-13.11.06)
משרפת הפסולת באעבלין (למשרד להגנת הסביבה, 15.11.06)
בתי-ספר במועצה האזורית אבו-בסמה (למשרד החינוך, נענתה ב-26.11.06)
מחסור חמור בכיתות לימוד קבועות ברשויות הבדואיות בנגב (למשרד החינוך, נענתה ב-26.11.06)
רישום תושבים בדואים כתושבים במועצות המקומיות (למשרד הפנים, נענתה ב-13.12.06)
הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה לודים (למשרד הפנים, נענתה ב-15.1.07)
מזבלות פיראטיות בשטח עיר הכרמל (למשרד להגנת הסביבה, נענתה ב-21.1.07)
מתן ויזות לבעלי דרכון זר לביקור בגדה המערבית או ברצועת עזה (למשרד הביטחון, נענתה ב-28.1.07)
תשטיפי כביש 6 (למשרד להגנת הסביבה, נענתה ב-20.2.07)
האוצר יעדים חברתיים בתקציב 2007 (למשרד האוצר, נענתה ב-20.3.07)
בתים המיועדים להריסה באיזורי C של הגדה המערבית (למשרד הביטחון, נענתה ב-15.4.07)
הערכות המגזר החקלאי להתחממות כדור הארץ (למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, נענתה ב-19.4.07)
הביטחון חומת ההפרדה ובג"ץ (למשרד הביטחון, נענתה ב-21.5.07)
חיפה כימיקלים (למשרד להגנת הסביבה, נענתה ב-24.5.07)
שחיתות בעיריית חדרה (למשרד הפנים, נענתה ב-30.5.07)
חקיקה בנושא מרוצי סוסים למטרות הימורים (למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, נענתה ב-31.5.07)
אי הגשת עזרה ראשונה בבתי ספר יסודיים (למשרד החינוך, נענתה ב-13.6.07)
פרשת המחתרת היהודית בשטחים (למשרד ראש הממשלה, לא נענתה)
היעדר שירותי בריאות נפש לעצורי המשטרה (למשרד לביטחון פנים, לא נענתה)
מניעת כניסתם לישראל של פעילים זרים (למשרד לביטחון פניםף לא נענתה)
השלכות ביטחוניות של משבר האקלים (למשרד הביטחון, לא נענתה)
הערכות רשות המים להתחממות כדור הארץ (למשרד התשתיות הלאומיות, לא נענתה)
השפעת התחממות כדור הארץ על התיירות (למשרד התיירות, לא נענתה)
השפעת התחממות כדור הארץ על קו החוף (למשרד הפנים, לא נענתה)
הסרת שמה של רהט מתחנת הרכבת "רהט-להבים" (למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לא נענתה)
פגיעה במרקם החיים של תושבי הכפר קפין (למשרד הביטחון, לא נענתה)
העדר שמות ערביים לרחובות בשכונות רמלה הערביות (למשרד הפנים, לא נענתה)
מחלף רשפון-כפר שמריהו (למשרד הפנים, לא נענתה)
טיפול המשטרה במקרים של התעללות בבעלי חיים (למשרד לביטחון פנים, לא נענתה)

שאילתות רגילות
חשד בדבר הוצאה להורג של שני פלסטינים פצועים (למשרד הביטחון, נענתה ב-29.1.07)
הפעלת אנטנות שידור בעוצמה העולה על התקן (למשרד ראש הממשלה, נענתה ב-31.1.07)
שירות למשלמי אגרה בנגב (למשרד ראש הממשלה, נענתה ב-31.1.07)
חקירת תלונות נחקרי שב"כ (למשרד המשפטים, נענתה ב-20.3.07)
פגיעה בטיילת תל-אביב (למשרד לביטחון פנים, נענתה ב-21.3.07)
אכיפת חוק נגד מתנחלים (למשרד לביטחון פנים, נענתה ב-21.3.07)
פרסום חומר הדרכה בערבית (למשרד לביטחון פנים, נענתה ב-21.3.07)
מחצבת נשר (למשרד התשתיות הלאומיות, נענתה ב-27.6.07)
הערכות ישראל להתחממות כדור הארץ (למשרד להגנת הסביבה, נענתה ב-25.7.07)
הבידוק הביטחוני בנתב"ג (למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לא נענתה)
הערכות למשבר המים ברשות הפלסטינית (למשרד התשתיות הלאומיות, לא נענתה)
פיתוח במזרח לכיש (למשרד ראש הממשלה, לא נענתה)
אי הקמת רשות סטטוטורית לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים (למשרד ראש הממשלה, לא נענתה)
בניית נמל צבאי בחיפה (למשרד הביטחון, לא נענתה)