הצעת חוק הודעה לעובד של דב עברה הערב בקריאה שניה ושלישית והפכה לחוק

16.10.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הצעת החוק מבטיחה לעובדי קבלן מידע על תנאי החוזה שבו הם מועסקים (8 בעד, 0 מתנגדים).

בשוק עובדי הקבלן ועובדי חברות השירותים מקובל במקומות מסוימים שהקבלן יתחייב בפני המעסיק בדבר תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן. כך למשל בענף האבטחה יכול המוסד המעסיק לשלם לקבלן 50 שקלים לשעה עבור כל עובד, והקבלן יתחייב לשלם 25 שקלים לשעה לעובד עצמו. כיום, במרבית מקומות העבודה, העובד לא מיודע באשר לתנאים שבהם התחייב הקבלן כלפי המעסיק. החוק בא לתקן מצב זה ולהבטיח כי עם תחילת ההעסקה יימסרו לעובד תנאי ההעסקה שבהם מחויב הקבלן כלפי המעסיק בפועל. החוק דורש כי יימסר לעובד המידע הדרוש לו כדי לדאוג למימוש זכויותיו.

דב: "זוהי תרופה נוספת בהתמודדות הציבורית עם מחלת העסקת עובדי הקבלן שהשתלטה על שוק התעסוקה הישראלי. צריך לשים סוף למצב שבו קבלנים ציניים גורפים שלא כדין רווחים מעובדיהם."

החוק נתמך על ידי הפורום לאכיפת זכויות עובדים (האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, הקליניקה למשפט ולרווחה באוניברסיטת תל אביב, איתך – משפטניות למען צדק חברתי, שדולת הנשים ועמותת מען). הצעת החוק הונחה ביוזמת ח"כ דב חנין (חד"ש). הצטרפו להצעת החוק חברי הכנסת יורם מרציאנו, יעקב מרגי, ליה שמטוב, רן כהן, שלי יחימוביץ, מחמד ברכה וחיים אורון. ח"כ משה שרוני סייע בקידום יעיל של הצעת החוק בועדת העבודה, הרווחה והבריאות שבראשותו.