הצעת חוק של דב המגנה על חופי מפרץ אילת עברה הערב בקריאה שניה ושלישית

15.10.07 קטגוריית: ירוק

הערב עברה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון) (מפרץ אילת), התשס"ז – 2007 (פ' 1289/17) של דב, ושל קבוצת חברי כנסת נוספים (15 תמכו, לא היו מתנגדים). החוק מחיל לראשונה את חוק החופים, החל על חופי הים התיכון, גם על מפרץ אילת. החוק מגן על הסביבה החופית במפרץ, מונע את הפגיעה בה, קובע זכות למעבר חופשי של הציבור בחופים וקובע איסורים והגבלות על הפגיעה בסביבה החופית. 

דב: "מפרץ אילת הוא נכס סביבתי ייחודי שחובתנו לשמור עליו למען הציבור בישראל ולמען הדורות הבאים. החוק סוגר פרצה שהיתה קיימת עד כה בחקיקה הסביבתית. חשיבות החוק ברורה במיוחד על רקע האירוע החמור שארע לפני מספר שבועות בו הוזרמו מי שפכים למי מפרץ אילת".