הצעת חוק של דב אשר באה להגביר את האכיפה הסביבתית בישראל, אושרה היום לקריאה ראשונה על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה

24.12.07 קטגוריית: ירוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכות פקחים), של דב, אשר מיועדת לשחרר את צוואר הבקבוק בנושאי אכיפת החוקים הסביבתיים.
על פי הצעת החוק תקבלנה הרשויות המקומיות סמכות להכשיר פקחים שיקבלו סמכויות אכיפה במגוון גדול של חוקים סביבתיים. הקנסות שיגבו עבור העברות יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות.
דב: "החוק יוצר מנגנון כלכלי שמאפשר לרשויות המקומיות לאכוף חקיקה סביבתית. החוק יוצר בתחום הסביבה מנגנון דומה לזה הקיים היום בתחום החנייה. החוק גם יסייע להגן על הסביבה ועל הבריאות כמו גם יאפשר לרשויות המקומיות להעשיר את קופותיהן".
דו"ח של עמותת "אדם טבע ודין" אשר התפרסם היום בדבר אי אכיפה סביבתית הולמת מחדד את הצורך המהותי בשינוי מקיף של מהלך האכיפה הסביבתית בארץ וחיזוק סמכויות הפקחים.