התקבלה יוזמת סיעת חד"ש להאריך את פעילות הקרן לילדים ונוער בסיכון בשנה נוספת

26.12.07 קטגוריית: חברה וכלכלה

ועדת הכספים ומליאת הכנסת אישרו את הסתייגויות סיעת חד"ש לחוק ההסדרים ובה הוצע להאריך בשנה נוספת את פעילותה של הקרן לילדים ונוער בסיכון שבמוסד לביטוח לאומי. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (העבודה) הגישה הסתייגות דומה.

הקרן לילדים ונוער בסיכון הוקמה לפני מספר שנים באמצעות תיקון בחוק הביטוח הלאומי במסגרת של הוראת
שעה. תוקפה של הוראת השעה עמדה לפוג בסוף שנת 2007 , וכוונת משרד האוצר היתה להפסיק את פעילותה של הקרן. כעת, בעקבות התערבות חברי הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הגיעו משרד האוצר ומשרד
הרווחה והשירותים החברתיים להסכמה כי יתמכו בהסתייגות חברי סיעת חד"ש להמשיך לעת עתה את פעילות
הקרן בשנה נוספת.

במהלך שנות פעילותה, פותחו בסיוע הקרן כמאה פרויקטים בהיקף של כמאה וחמישים מליון ₪, מהם כשישים
מליון ₪ מתקציב הקרן, בתוספת איגום משאבים עם גופים נוספים. ללא התקציב המיועד של הקרן, רוב
הפרוייקטים הללו לא היו באים לעולם. בין היתר הביאה הקרן לפתיחתן של תכניות קהילתיות לילדים ולבני נוער
בסיכון גבוה ובתהליכי נשירה גלויה וסמויה; תכניות לחיזוק משפחות צעירות והדרכת הורים לילדים בסיכון;
תכניות לילדים, נערות ונערים שנפגעו מינית; תכניות למניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער; ומיזמים להשקעה
בכישורי חיים בתחום ההכנה לחיי תעסוקה ויזמות עסקית.

דב: "במיוחד במציאות שבה העוני, המצוקה והסיכון בקרב הילדים והנוער מתגברים – המשך קיומה ופעילותה העצמאית של הקרן לילדים ונוער בסיכון הוא חיוני."

הנושא נדון לפני כחודש בועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובעקבותיו הניחו דב וחברי הכנסת רן כהן (מר"צ), נדיה חילו (העבודה), יו"ר הועדה לזכויות הילד, ויצחק גלנטי (גיל), יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק אשר תבטיח את המשך פעילות הקרן גם בעתיד. הצעת החוק באה להפוך את מעמד סעיף החוק שמתוקפו פועלת כיום הקרן ממעמדה כהוראת שעה למעמד של הוראת חוק קבועה.

דב: "אין להסתפק בהארכת פעילות הקרן בשנה בלבד . בכוונתנו להביא בהקדם את הצעת החוק שלנו לאישור".