למה להתנגד לחוק ההסדרים ולתקציב?

26.12.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

קטע פרוטוקול מתוך מליאת הכנסת בה אושר חוק ההסדדרים:

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, יש לי תשע דקות, ובהן לא אוכל לנמק את כל הסיבות למה צריך להתנגד לחוק ההסדרים. עמיתיי חברי הכנסת, אני אציג שמונה סיבות למה צריך להתנגד לחוק ההסדרים.

אריה אלדד (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

למה צריך כל כך הרבה?

דב חנין (חד"ש):

הסיבה הראשונה היא כמובן דמוקרטיה. חוק ההסדרים חוץ מהמלה "חוק" הוא לא באמת חוק. יש בפנינו חוברת של חוקים שבעצם מכוּונת נגד ההליך הפרלמנטרי, נגד הכנסת, כי היא באה לכופף את ידה של הכנסת, להכריח את חברי הכנסת לאמץ בהליך מזורז, ללא דיון ענייני, דברים שאנחנו לא מעוניינים לקדם אותם ואנחנו לא מעוניינים להעביר אותם.

החוק הזה הוא חוק שיצר בכנסת הנוכחית מצב בעייתי וקשה. הממשלה התרגלה למתכונת נוחה מאד של עבודה. הממשלה הזאת לא מגישה לכנסת חקיקה. אני חושב שכולנו, חברי הכנסת, שמים לב לתופעה המוזרה הזאת. ישנם נושאים שלמים בסדר היום הציבורי שהממשלה משאירה אותם לחקיקה פרטית של חברי כנסת. אנחנו כמובן משתדלים ככל יכולתנו למלא את הפער בחקיקה בנושאים סביבתיים, בנושאים חברתיים, בענייני בריאות ובענייני רווחה, אבל זה תפקידה של הממשלה. הממשלה צריכה להביא לנו הצעות חוק בכל הנושאים האלה. הממשלה קיבלה לעצמה פטור גורף מהגשת חקיקה לכנסת באמצעות השימוש במכשיר הפלא המופלא הזה שנקרא: חוק ההסדרים. למה להביא לכנסת חקיקה ולנהל דיון ענייני אם אפשר לקבץ את כל הדברים מן הגורן ומן היקב, לאגד את כולם לדבר חקיקה אחד גדול ומפלצתי, ולהעביר את הכל בלי דיון רציני ובלי דיון ענייני?

חוק ההסדרים הוא חוק שנועד לקדם שינויים מבניים. אנחנו צריכים שינויים מבניים. אנחנו צריכים הרבה שינויים מבניים במשק הישראלי, בחברה הישראלית. אבל, עמיתיי חברי הכנסת, השינויים המבניים שאנחנו צריכים נמצאים בכיוון ההפוך לזה שממשלת ישראל הנוכחית מציעה לנו.

כאן אני מגיע לסיבה השניה למה להתנגד לחוק ההסדרים ולתקציב המוצע. הסיבה השניה במלה אחת היא: חינוך. מערכת החינוך בישראל נמצאת במשבר. שכר המורים, גם אחרי השביתה, הוא שכר נמוך ושכר נמוך מדי. יש תמרוץ שלילי לאנשים מוכשרים להימנע מלהגיע למערכת החינוך. גודל הכיתות גדול מדי. הישגי התלמידים יורדים בהתמדה בכל תחרות בין-לאומית מקובלת. מערכת האוניבסיטאות שלנו במשבר. המרצים חוגגים כבר למעלה מחודשיים של שביתה. השביתה הזאת עוברת בשקט יחסי, אבל השקט לא צריך להטעות אותנו. האוניברסיטאות ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמצאים במשבר עמוק. המשבר הזה מאיים על עצם קיומה של השכלה גבוהה ציבורית פתוחה לכל ואפשרית לכל.

עמיתיי חברי הכנסת, הסיבה השלישית היא רווחה. מערכת הרווחה במדינת ישראל הולכת ומתקפלת. המדינה מסירה את אחריותה משאלות חברתיות ומאחריות חברתית למצבם של האנשים החלשים ביותר בחברה. אנחנו ממשיכים את ההפרטה. עכשיו למשל מציעים לנו להפריט שני מעונות למפגרים. אנחנו יודעים מה משמעותה של הפרטה כזו. משמעותה הסרת אחריות, הסרת פיקוח בסופו של דבר. זו לא רק פגיעה בתנאי השכר של העובדים אלא בסופו של דבר גם פגיעה בתנאים ובזכויות הבסיסיות של האנשים במעונות האלה. אני אמרתי כאן מעל במת הכנסת, ואני לא חוזר בי מדבריי, שהפרטת המעונות למפגרים היא ניסוי בבני אדם, ולא סתם ניסוי בבני אדם – זה ניסוי שכבר נכשל, ואנחנו  יודעים שהוא נכשל ובכל זאת אנחנו ממשיכים אותו.

סיבה רביעית למה להתנגד לתקציב המוצע היא: בריאות. אני יודע שהצלחנו להשיג הישגים מסויימים. חבר הכנסת חיים אורון נמצא פה, ואני מברך אותו על ההישגים האלה בהעלאת גובה סל התרופות. אבל, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו עדיין בפיגור גדול. אנחנו עדיין נמצאים במערכת בריאות דו-קומתית שבה בקומה הראשונה יש שירותי בריאות לכל אבל הם לא מספקים את כל התשובות ואת כל השירותים ורק מי שיש לו כסף קונה באמצעותו את המפתח לקומה השניה שבה אפשר לקבל שירותי בריאות טובים יותר.

אביגדור יצחקי (קדימה):

– – -מערכת בריאות טובה. במדינות – – –

דב חנין (חד"ש):

אנחנו עדיין נמצאים במשבר של הרפואה המונעת, משבר שהולך ומעמיק. טיפות החלב מיובשות. מערכת בריאות הנפש הציבורית עוברת תהליכי ייבוש דרמטיים. אחר באים ובטענות ואומרים: הנה, אתם רואים? מערכת בריאות הנפש הציבורית לא עובדת. צריך גם אותה להעביר רפורמה שבעצם תפגע בה פגיעה קשה נוספת.

סיבה חמישית למה צריך להתנגד לחוק ההסדרים וחוק התקציב הנוכחי – סביבה. כולם מדברים היום על סביבה. דרך אגב, יש קשר הדוק בין סביבה לבין בריאות. מי שלא מבין את זה יכול לפתוח את דו"ח הסרטן האחרון שפרסם משרד הבריאות. אבל, שימו לב מה קורה בתקציב שלנו. יש פחות השקעה בניטור אויר, פחות התמודדות עם סכנות חומרים מסוכנים, אפילו אחרי מלחמת לבנון השניה. כולם מדברים על אנרגיה מתחדשת, ומה מבטיח לנו התקציב הזה? – פחות השקעה באנרגיה מתחדשת. כולם מדברים על שימור אנרגיה, ובתקציב? – פחות השקעה בשימור אנרגיה.

סיבה שישית להתנגד לתקציב – שויון. הפערים בחברה הישראלית הולכים ומעמיקים. דו"ח מרכז אדוה שהוגש לנו לא מזמן מראה שהצמיחה פועלת לטובת העשירים. העניים ממשיכים לרדת למטה. שכבות הביניים הולכות ונשחקות. האוכלוסיה הערבית שצריך היה לבצע תכנית כוללת ומאירה של השוואת המצב שלה, השוואת התנאים שלה, בכל המישורים, הולכת ונשארת מאחור גם בתקציב הזה. דיברו על כך חבריי לפני.

עמיתיי חברי הכנסת, אני חושב שאתמול מצב החברה הישראלית היה ברור לנו במקרה הקשה והנורא של כפר שלם. איזה סיפור נורא. אנשים שחיים בבתיהם עשרות שנים מפונים בוקר אחד בהיר בלי שהם מקבלים אפילו את הפיצוי המינימלי. הורסים את בתים ואומרים להם: "לכו ותסתדרו. תמצאו עכשיו אצל קרובי משפחה, אצל חברים, מכרים וידידים, תמצאו אצלם פתרון". זוהי חברה אכזרית. זוהי חברה שאיבדה צלם אנוש.

סיבה שביעית למה להתנגד לתקציב ולחוק ההסדרים – השקפת עולם. עמיתיי חברי הכנסת, חוק ההסדרים והתקציב הזה אינם טפשות ואינם טעות. מאחוריהם עומדת השקפת עולם, אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שתומכת בהעשרת העשירים ואומרת שנעשיר את העשירים ואחר כך יקבלו האחרים. זה לא עבד בשום מקום בעולם, זה לא עבד אצלנו בעבר, זה לא עובד אצלנו בהווה וזה לא יעבוד אצלנו בעתיד, כי מאחורי האידיאולוגיה הזאת עומדים אינטרסים של בעלי ההון. השקפת העולם שמייצג התקציב הזה היא השקפת עולם שמעדיפה התנחלויות ושטחים על פני השקעה בחברה צודקת ובשינוי חברתי.

סיבה שמינית למה להתנגד לתקציב הזה – הגינות. פה אני מגיע באמת לדבר שהוא אולי העצוב מכולם. הרי סדר היום הזה שהתקציב הזה מבטא הוא סדר יום שהציבור הישראלי דחה אותו. הציבור הישראלי העניש את הליכוד בראשות נתניהו שמכר לציבור את הפוליטיקה הזאת.

היו"ר אמנון כהן:

אדוני, אתה צריך לסיים.

דב חנין (חד"ש):

אני מסיים.

יש לנו בעיה עם הממשלה הזאת. אדוני היושב ראש, הממשלה הזאת מזכירה לי את הסיפור המפורסם על אלכסנדר ינאי שאמר לאשתו שלומציון על ערש הדווי: אל תתייראי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. זו ממשלה שהבטיחה לנו סדר-יום חברתי ומביאה לנו סדר-יום אנטי-חברתי.

היו"ר אמנון כהן:

אדוני, תודה רבה.

דב חנין (חד"ש):

משפט אחרון, אדוני. הנחמה שלי היא בדברים המיוחסים לנשיא המנוח לינקולן, הוא אמר: אפשר לרמות חלק מהאנשים כל הזמן ואפשר לרמות את כל האנשים חלק מהזמן, אבל אי אפשר, אדוני היושב-ראש, לרמות את כל האנשים כל הזמן. ולכן אני מקווה שזמן פירעון יגיע, והציבור הישראלי ידע מי בגד באמונו ומי לא קיים את ההבטחות שהובטחו לו.