דיון בסוגיית הפגיעה בחופש הביטוי וההתארגנות באוניברסיטת חיפה נערך ביוזמתו של ח"כ דב חנין

09.01.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, שלום ודמוקרטיה

ביום רביעי (9/1) נערכה בועדת החינוך של הכנסת ישיבה ביוזמת חברי הכנסת זהבה גלאון ודב חנין אשר עסקה בסוגיית חופש הביטוי וההתארגנות באוניברסיטת חיפה. במהלך הדיון נערכו חילופי דברים קשים בין נציגי הסטודנטים לבין נציגי הנהלת האוניברסיטה.

הסטודנטים העלו טענות כלפי נוהל הפעילות הציבורית הנהוג באוניברסיטה המטיל מגבלות שרירותיות על זכותם של סטודנטים להפגין ולהתבטא בקמפוס. דיקאן הסטודנטים, פרופ' יואב לביא הגיב לטענות והסביר כי המצב באוניברסיטת חיפה מורכב "באוניברסיטה ישנם סטודנטים רבים מלאומים שונים".

ח"כ חנין טען כלפי פרופ' לביא כי "אוניברסיטת חיפה חייבת להבין כי היא חלק ממדינת ישראל, והחוקים והנורמות הדמוקרטיות הנהוגות בחברה הישראלית חלים גם עליה". חנין קרא לאוניברסיטה "לעודד סטודנטים ליטול חלק בפעילות הפוליטית, על מנת שהאוניברסיטה תהפוך לחממה לגידול מנהיגים לעתיד".

ח"כ הרב מיכאל מלכיאור (העבודה-מימד), יו"ר וועדת החינוך של הכנסת, סיכם את הדיון ואמר כי "המעשים שתוארו פה היו מעשים בלתי נסבלים. הכול מנוגד בניגוד מוחלט לערכי הדמוקרטיה וחופש הדיבור, ומנוגד לחוק זכויות הסטודנט. אני רוצה להביע מחאה חמורה מאוד כלפי ההתנהלות של אוניברסיטת חיפה בעניין זה". עוד הוסיף מלכיאור כי "הכנסת לא תאפשר סתימת פיות. יכול להיות שנצטרך לתקן את חוק זכויות הסטודנט כדי לוודא שמצב כזה לא יתאפשר".