הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק להגברת האכיפה של חוקים סביבתיים

15.01.08 קטגוריית: ירוק

היום התקבלה בקריאה ראשונה הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) של דב.

על פי הצעת החוק תוכלנה הרשויות המקומיות להכשיר פקחים שיאכפו מגוון רחב של חוקים סביבתיים. הקנסות שייגבו בגין העבירות הסביבתיות יופנו לקופתן של הרשויות המקומיות, בדומה להסדר הקיים היום בתחום החניה.

בכך תושגנה שתי מטרות – האחת, שחרור צוואר הבקבוק בתחום האכיפה הסביבתית בישראל כך שעומס האכיפה לא יוטל רק על המשרד להגנת הסביבה אלא גם על הרשויות המקומיות; והשניה, הפניית כספים ממזהמים סביבתיים הישר לקופות הרשויות שתושביהן הם הנפגעים העיקריים מן הזיהום.

דב: "מדובר בהצעת חוק בעלת חשיבות סביבתית רבה, ובעלת חשיבות חברתית רבה: היא תביא להגברה משמעותית של האכיפה הסביבתית, ותחזק מאוד את השלטון המקומי בישראל ובעיקר רשויות מקומיות חלשות."

"אם הסביבה הייתה חניה" – כתבת NRG בנושא.

לדוח עמותת "אדם, טבע ודין" בנוגע לאי אכיפת חוקים סביבתיים בישראל.