הצעת חוק, ביוזמת דב, המונעת את הפרטת המעונות לאנשים עם פיגור שכלי, הוגשה בתמיכת 68 ח"כים

01.01.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

הצעת חוק המונעת הפרטת מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, הוגשה היום בכנסת ביוזמת דב והח"כים רן כהן, שלי יחימוביץ' ויעקב מרגי. להצעת החוק הצטרפו 64 ח"כים נוספים. הצ"ח זו הוגשה כדי למנוע את יישום התוכנית הממשלתית, ולפיה יופרטו שני מעונות.
דב: "התמיכה הנרחבת בהצעת החוק משקפת את רצונה של הכנסת להילחם במדיניות ההפרטה של השירותים החברתיים ובהתנערות המדינה מאחריותה החברתית למצבם של האנשים החלשים ביותר בחברה. הפרטת המעונות תהווה פגיעה, לא רק בתנאי השכר של העובדים אלא גם בתנאים ובזכויות הבסיסיות של האנשים במעונות האלה. זהו ניסוי בבני אדם, ולא סתם ניסוי בבני אדם, אלא ניסוי שכבר נכשל בעבר. במוסדות שהופרטו מכל הסוגים אנו עדים לתוצאות קשות הנגרמות עקב רצונם של הזכיינים לחסוך בעלויות על חשבון הדיירים והיעדר הפיקוח מצד משרדי הממשלה."

בדברי ההסבר של ההצ"ח נכתב כי: במדינת ישראל קיימים 9 מעונות לאנשים עם פיגור שכלי המופעלים על ידי המדינה, בהם מתגוררים כ- 1,800 דיירים. מעונות הפנימייה לאנשים עם פיגור שכלי, מספקים שירותים, המקיפים את כל תחומי חייהם של הדיירים ובכלל זה: מגורים, הזנה, בריאות, תעסוקה, ושירותים פרא-רפואיים. ההחלטה על הפרטה של מעון לאנשים עם פיגור שכלי, הינה בעלת משמעות רבה מעבר לכל שיקול כלכלי. הפרטת מעון, מלווה באופן בלתי נמנע בשינויים פיזיים, ארגוניים וניהוליים. שינויים אלו צפויים לפגוע באיכות ובאורח חייהם של הדיירים ובתנאי העבודה של העובדים במעונות.
עמדת מבקר המדינה בעניין הפרטת השירותים החברתיים, המוצגת בדוחות מס' 55ב', 57ב' ומקבלת משנה תוקף בדו"ח המבקר האחרון הדן ב"היערכות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לעתות חירום ותפקודו בעת המלחמה". מעלים כשלים מהותיים בהתנהלות משרד הרווחה אל מול המעונות הלא ממשלתיים.