הצעת חוק האוסרת על מעבידים לדרוש מעובדיהם ביטחונות כספיים התקבלה בכנסת בקריאה טרומית

03.01.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד (פ' 1230/17) מציעה לאסור על מעביד לדרוש ביטחונות מעובדים, כדוגמת הדרישה של סכומי כסף כפיקדון שיוחזר לעובד רק אם יתמיד בעבודתו מעבר לתקופה נקובה. בשנים האחרונות נפוצה התופעה של מעבידים הדורשים מעובדיהם בטחונות שונים להבטחת הישארותם בעבודה. תופעה זו מהווה תשתית פורייה לניצול העובדים ולפגיעה בזכויותיהם, ומחליפה, למעשה, נורמות ראויות יותר כמו העלאה של השכר, קידום בעבודה, הטבות, דיבידנדים וכיוצא באלה.דרישת הביטחונות מעובדים (לעתים עד כדי אלפים רבים של שקלים) מצמצמת ולעיתים אף שוללת את אחת מזכויות האדם הבסיסיות והיא חופש העיסוק, ויוצרת בעיה חברתית קשה בה העובד, למעשה, משועבד למקום עבודתו. לפי נתוני קו לעובד, תופעה זו רווחת מאוד דווקא במקומות עבודה בהן השכר נמוך, ותנאי העבודה ירודים.

 ח"כ דב חנין, יוזם הצעת החוק: "באופן הדרגתי הפכה גביית הביטחונות למכת מדינה של ממש. במקום לתגמל את העובדים באופן ראוי, נעשה שימוש ציני בפיקדונות כספיים כדי לכפות על העובדים את המשך עבודתם לאורך תקופות ארוכות. היום צעדנו צעד משמעותי נוסף בדרך להגנה על זכויותיהם של העובדים העניים בישראל".הצעת החוק נתמכת על ידי הפורום להגנה על זכויות העובדים (האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד, התכנית הקלינית למשפט ורווחה באוניברסיטת ת"א, מען, איתך, ושדולת הנשים בישראל).מוקדם יותר השבוע, זכתה הצעת החוק לתמיכת הממשלה, וזאת בזכות התייצבותם של השרים יצחק הרצוג ואלי ישי לימין הצעת החוק ומאמציהם להביא לתמיכת ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעה.

לנאום של דב במליאת הכנסת בעניין הצעת החוק.

לכתבתה של רותי סיני ב"הארץ" בנושא.