סעיף קליטת העובדים שבחוק חברות כוח האדם נכנס לתוקפו

01.01.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום, ה-1 בינואר 2008, נכנס לתוקפו סעיף מרכזי בחוק חברות כוח האדם שהתקבל בכנסת כבר לפני מספר שנים, סעיף אשר קובע שעובדי חברות כוח האדם יתקבלו במקומות העבודה שלהם כעובדים מן המניין לאחר תקופת עבודה רציפה של תשעה חודשים. מאז חקיקת החוק, הקפיאו ממשלות ישראל את יישומו של סעיף זה מדי שנה באמצעות חוק ההסדרים. השנה לא נכללה הקפאת יישום הסעיף בחוק ההסדרים, ועל כן הוא ייכנס לתוקף מחר, לראשונה מאז חקיקת החוק.

ח"כ דב חנין (חד"ש) ברך על תחילת יישום החוק בתחום זה: "העסקת עובדים דרך קבלני כוח אדם וקבלני שירותים היא מחלה קשה שפוגעת בכל העובדים במשק. אמנם סעיף קליטת העובדים, אשר מוחל היום, עושה צעד משמעותי לשיפור תנאיהם של העובדים האלה אבל הדרך שלפנינו עוד ארוכה. זהו מרכיב חיוני בסל רחב של תיקוני חקיקה שעל הכנסת לקדם כדי להבריא את שוק התעסוקה הישראלי, שמטרתם צריכה להיות בראש ובראשונה הטלה של יותר אחריות על מזמיני שירותי הקבלן לזכויות העובדים שלהם."מראשית כהונתו מקדם ח"כ חנין מספר רב של הצעות חוק בתחום זכויות העובדים העניים בישראל וביניהן: תיקון להצעת חוק הודעה לעובד (התקבל בקריאה שניה ושלישית), הצעת חוק אחריות מזמין שרותי קבלן לזכויות העובדים (נמצא בימים אלה בהכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת העבודה, הרווח והבריאות), הצעת חוק רישוי קבלני שירותים (נמצא בהכנה לקריאה ראשונה בועדת העבודה, הרווחה והבריאות), והצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד (נמצא לפני הצבעה בקריאה טרומית).