אסור להפקיר את עובדי הקבלן – דב מנמק את הימנעותו בהצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק ממשלתית להגברת אכיפת זכויות עובדים

12.02.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

היום הובאה בקריאה ראשונה הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשס"ח-2008, מ/363. בהצעת החוק תמכו 16 ח"כים, דב היה נמנע יחיד.

 

דב: "זו לכאורה הצעת חוק ראויה, אבל אלוהים והשטן נמצאים בפרטים הקטנים. רשימת הפטורים שנותנת הצעת החוק למעסיקים בעצם שוללת מעובדים את היכולת לקבל את המגיע להם ממזמיני שירותי הקבלן. מאחורי הכותרות היפות של הטלת אחריות על מזמיני שירותי קבלן, מסתתרים סעיפים שכל תכליתם הסרת האחריות ממזמיני שירותי הקבלן. הצעת החוק גם חלה רק במספר תחומים מצומצם ומשאירה בחוץ עובדי קבלן רבים בענפים גדולים במשק כמו הוראה, סיעוד, גינון, שירותי בריאות ועוד. פרטיה של הצעת החוק הממשלתית מעוררים השתוממות – אסור להסתדרות ולכנסת לתת את ידן להפקרה של עובדי הקבלן וזכויותיהם".

 

במקביל להצעת החוק הזו מקדמים דב, וח"כ שמטוב ויחימוביץ את הצעת חוק אחריות מזמין שרותי קבלן לזכויות עובדים. הצעת חוק זו עברה בשבועות האחרונים הכנה לקריאה שניה ושלישית בועדת העבודה והרווחה ונמצאת לקראת הצבעה בועדה ובמליאת הכנסת. לעומת הצעת החוק הממשלתית שהתקבלה היום בכנסת בקריאה ראשונה, הצעת החוק של דב, שמטוב ויחימוביץ' מציעה פתרונות כוללים לפגיעה בזכויות עובדי הקבלן, היא חלה ברשימה ארוכה של ענפים במשק, ומטילה אחריות מקיפה על מזמיני שירותי הקבלן.

 

לקריאת הצעת החוק של דב, שמטוב ויחימוביץ'.

לקריאת הצעת החוק הממשלתית.

לכתבה ומאמר של רותי סיני ("הארץ") בנושא. 

לנייר עמדה של הפורום לאכיפת זכויות עובדים בנושא. 

 

דבריו של דב במליאה: 

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא לכאורה הצעה ראויה וטובה. אני אומר "לכאורה". חבר הכנסת אורלב, אני רוצה לשכנע אותך דווקא להתלבט בתמיכה שלך בהצעת החוק. אלוהים והשטן נמצאים בפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים של הצעת החוק הזאת, שבסך הכול מדברת על נושא ראוי וחשוב, נמצאים ברשימת הפטורים שניתנת למזמיני השירות ובעצם מקשה על עובדי קבלן לתבוע את מזמיני השירות בגין הפרת זכויותיהם לפי דיני העבודה. הצעת החוק הזאת, למשל, פוטרת את המזמין מכל אחריות אם הוא הוכיח, אני מצטט, ש"הוא הסתמך על בדיקות תקופתיות" של גורם מקצועי. הצעת החוק הזאת פוטרת את המזמין מכל אחריות אם הוא הוכיח שההפרה איננה מקרה שכיח בקרב העובדים נשואי ההתקשרות עם הקבלן. הצעת החוק הממשלתית פוטרת את המזמין מכל אחריות אם הוא הוכיח כי ביטל את חוזה ההתקשרות עם הקבלן. מה קל מזה? ברגע שיש תביעה של עובד קבלן הוא יבטל את חוזה ההתקשרות ואז הוא פטור מכל אחריות. הדבר הכי קצר, הכי פשוט והכי קל.

הצעת החוק הממשלתית פוטרת את המזמין מכל אחריות אם הוא הראה שההפרה תוקנה. הצעת החוק הממשלתית פוטרת את המזמין מכל אחריות כלפי עובדי קבלן שההתקשרות עמם נמשכה פחות משישה חודשים. חבר הכנסת אורלב, אלה בדיוק המצבים השכיחים. העובדים שמועסקים שלושה וארבעה וחמישה חודשים, ואלה הם המצבים שבהם המזמין פטור מכל אחריות.

הצעת החוק הממשלתית פוטרת את המזמין מכל אחריות כלפי עובדי קבלן המועסקים במשרות חלקיות ובמשרות משתנות. רוב עובדי הקבלן עובדים במשרות חלקיות ומשרות משתנות. זאת אומרת, הצעת החוק הזאת היא הצעה של פטור למזמין מאחריות על זכויות עובדי הקבלן.

יותר מזה, הצעת החוק הזאת מצמצת בצורה מאוד משמעותית את מספרם של עובדי הקבלן שיוכלו ליהנות מההצעה. היא לא חלה למשל על תחומי הניקיון, תחומי השמירה, אבטחה, סדרנות, שליחויות, הסעדה, סיעוד, תחזוקה, גינון, מזכירנות, קלדנות, הוראה, הדרכה, שירותי בריאות, עבודה סוציאלית. כל הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, נמצאים בהצעת חוק פרטית, שכבר סוכמה בוועדת העבודה והרווחה, ורק ממתינה להבאה למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. במקום הצעת חוק מלאה, שנותנת תשובה על הבעיה החברתית הנוראה הזאת של עובדי קבלן, או עבדי קבלן, באה הממשלה עם מין מנגנוני אכיפה, שבחלקם הם טובים וראויים, אבל יש בהם חורים עצומים, בעייתיים וקשים ביותר.

נקודה אחרונה: הצעת החוק הממשלתית מצמצמת משמעותית את היקף הזכויות שלגביהן עובדי הקבלן יוכלו להטיל אחריות על המזמין. לכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר לכל חברי הכנסת, צריכה להיות פה לכל אחד ואחד מאתנו התלבטות אמיתית אם בכלל לתמוך בהצעת חוק כזו.  למרות המטרה הראויה ולמרות הערכים הראויים שנמצאים מאחוריה. כי אם הצעת החוק הזאת לא תתוקן באופן יסודי ומהפכני – – –

זבולון אורלב (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

אז בקריאה שנייה ושלישית אצביע נגד.

דב חנין (חד"ש):

אני מקווה שבקריאה שנייה ושלישית כל חברי הכנסת יצביעו נגדה, תודה.
לפרוטוקול המלא.