ממנים עשרות ועדות קרואות, אך יעילותן לא נבדקה מעולם

08.04.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב מציע להגביל את תקופת הכהונה של הוועדות שמחליפות נבחרי ציבור ברשויות, כי התברר שמשרד הפנים לא יודע אם הן מצליחות.

לכתבתו של יגאל חי ב"הארץ".

למסמך מחלקת המחקר בכנסת העומד במרכזה של הכתבה (PDF).

להצעת החוק של דב.