דב מתנגד יחיד להצעת החוק הממשלתית למאסר פליטים ומסתננים

19.05.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי, שלום ודמוקרטיה

הכנסת אישרה אתמול לקריאה ראשונה את הצעת החוק למניעת הסתננות. על פי ההצעה, יהיה כל מסתנן לישראל צפוי לעד חמש שנות מאסר, גם אם הוא פליט או מהגר עבודה. מסתנן ממדינת אויב, ביניהן סודאן (שבה חבל דרפור), יהיה צפוי לשבע שנות מאסר. ההצעה אושרה ברוב של 21 ח"כים מול מתנגד יחיד (דב).

לכתבתו המלאה של שחר אילן ב"הארץ".

להצעת החוק הממשלתית (PDF).

לדיון בועדת הפנים על מבצע המעצרים של פליטים ולקישורים נוספים.

נאומו של דב בעת אישור הצעת החוק הממשלתית:

דב חנין (חד"ש):

 אדוני היושב ראש, רבותי השרים, אדוני סגן השר, עמיתי חברי הכנסת. יש משהו אחד בהצעת החוק הזו שמאוד מטריד ומדאיג אותי, ואני מפנה אתכם, עמיתי חברי הכנסת לשני סעיפים שהם במידה רבה מרכזו של החוק.

אומר סעיף 2 של החוק: "מסתנן דינו מאסר חמש שנים". "אם המסתנן – – – " – אומר סעיף 3 – "היה אזרח, נתין או תושב של מדינה שמנויה בתוספת והוא מסתנן לישראל, דינו מאסר שבע שנים". מיהו מסתנן? בואו נקרא את ההגדרה בחוק: "מי שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים". נקרא את התוספת ונראה: בין המדינות שמנויות בתוספת גם סודאן, למשל. מה אנחנו עושים בחוק הזה? אנחנו שולחים את פליטי דרפור, למשל, שמגיעים אלינו כתוצאה משואה אנושית, מפשע של ניסיון השמדת עם, בורחים על נפשם ומגיעים אלינו, אנחנו הופכים אותם לעבריינים פליליים שעוברים עבירה מסוג פשע. אנחנו הופכים את אותו פליט דרפורי שעבר את הגבול – נכון, הוא לא עבר בתחנת גבול מורשית. ברח על נפשו, ברח על חייו והגיע אלינו, אנחנו הופכים אותו לפושע. אנחנו הופכים אותו לפושע שדינו שבע שנות מאסר.

עמיתיי חברי הכנסת, הכנסת הזאת כבר דנה כמה וכמה פעמים בנושא הפליטים, ואכן יש שאלה של סגירת גבולות. בוודאי. אבל אין שום ספק שהפליטים שמגיעים אלינו ראויים וזכאים ליחס שונה לחלוטין. אסור לנו להתייחס לפליטים כאל פושעים. אסור להתייחס לפליטים כאל פושעים כי זוהי הנורמה הבין לאומית. אבל אסור לנו להתייחס לפליטים כאל פושעים גם מכיוון שאנחנו בעצמנו, קמנו הרי כמדינה של פליטים. מדינת ישראל קמה כמדינה של פליטים יהודיים בעקבות מלחמת העולם השנייה. אני חושב שהחוק הזה קובע הוראות נוראות בתחום ההתייחסות לפליטים.

אני חייב לומר, שאני גם לא מבין את עמדת הממשלה. לכאורה שמענו פה מפי הממשלה עמדות שאומרות שאנחנו צריכים לקלוט פליטים, לתת מענה לפליטים, לתת תשובות אנושיות לפליטים, והקביעה שישנה בחוק הזה, עמיתיי חברי הכנסת, לא רק שאיננה עולה בקנה אחד עם האמירות האלה אלא היא מנוגדת להם בתכלית. אנחנו צריכים חוק אחר לחלוטין, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו צריכים חוק שיכיר בפליטים, בזכויותיהם של פליטים, במעמדם של פליטים, ואנחנו צריכים חוק שיתאים לחברה אנושית ומתקדמת במאה ה- 21. תודה רבה.