דיבורי השלום ומדיניות המלחמה – דב מנמק אי אמון בממשלת אולמרט-מופז

26.05.08 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

עמיתי חברי הכנסת, הממשלה הזאת מציגה לנו הצדקה אחת להמשך הקיום שלה. הם אומרים: אנחנו מתחילים לנהל משא-ומתן לשלום עם סוריה, אנחנו עושים הידברות לרגיעה בדרום,  זאת הצדקה לקיומנו. היום אני פותח את הרדיו ואני שומע את סגן ראש הממשלה, שר התחבורה, רב-אלוף במילואים מופז, שהוא, כך אני קורא, המועמד המועדף על אהוד אולמרט להחליף אותו, מבחינת אהוד אולמרט הוא האיש שצריך לבוא אחריו. ומה אומר לנו מר מופז? הוא אומר לנו: משא-ומתן לשלום עם סוריה זה קטסטרופה, בשום פנים ואופן אסור לוותר על רמת-הגולן. לגבי הדרום? חס וחלילה, איזו הידברות, איזו רגיעה? אנחנו צריכים להכות במלוא הכוח.

אני שואל אתכם, עמיתי חברי הכנסת, האם כאשר כך מדבר האיש שאולמרט רוצה, כך טוענים, שיחליף אותו אם וכאשר הוא ייאלץ להתפטר, האם כאשר כך מדבר האיש הזה, כך הוא מבטא את עמדתה של הממשלה, אפשר באמת להאמין לממשלת ישראל הנוכחית שהיא מתכוונת ברצינות למשא-ומתן לשלום עם סוריה? האם אפשר באמת להאמין לממשלת ישראל הנוכחית שהיא רוצה להתקדם להסכם רגיעה? אני חושש, עמיתי חברי הכנסת, שכמו לאורך השנתיים האחרונות,  דיבורי השלום היפים הם רק כיסוי להמשך מעשים הפוכים לחלוטין, כמו בזירה הפלסטינית – המשך בניית התנחלויות, הרחבת התנחלויות, הכשרת מאחזים, בניית הגדר באופן שמפצל את הגדה המערבית לשני אזורים נפרדים – כל הדברים האלה הם שמתרחשים בשטח והם שמבטאים את המדיניות האמיתית של ממשלת ישראל. בתחום החברתי והכלכלי לא צריך להאריך, אנחנו נמצאים  במצב שבו המעמד הבינוני והשכבות העניות הולכים ונשחקים יום-יום. בתחום השוויון לאוכלוסייה הערבית, אנחנו מדברים על זה פעם אחר פעם, אבל לא קורה שום דבר. בתחום הסביבתי התנהגות קטסטרופלית של ממשלת ישראל.

עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לומר עוד סיבה אחת למה הממשלה הזאת ראויה לאי-אמון. החוקים המוזרים שהממשלה הזאת תומכת בהם, למשל שני החוקים שנדון בהם בהמשך היום, חוק שאומר שלא חייבים לתעד חקירה של חשוד בעבירות ביטחון. לא חייבים תיעוד קולי, לא חייבים תיעוד חזותי. קודם זאת היתה הוראת שעה, עכשיו הופכים את זה להוראת קבע – לא חייבים לתעד חקירה של חשוד בעבירות ביטחון. למה? כי ככה החליטו. או החוק השני, שאותו קידמו חברי הכנסת אורלב וטרטמן, אותו חוק שקובע את החזקה המוזרה שאומרת שמי ששהה במדינת אויב, יראו אותו כמי שתומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, וככזה ישללו ממנו את הזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר. לכן יש סיבות רבות להצביע אי-אמון בממשלה הזאת, וזאת אחת הסיבות. תודה רבה.