הסכם עבודה חדש לסגל הזוטר באוניברסיטאות

28.05.08 קטגוריית: חברה וכלכלה

נאום של דב במסגרת הצעה לסדר היום.

לכתבת ynet על ההסכם באוניברסיטאות. 

לקריאת מסמך ההבנות בין הסגל הזוטר לועד ראשי האוניברסיטאות (PDF).

הצעות לסדר-היום: שביתת הסגל הזוטר באוניברסיטאות

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: שביתת הסגל הזוטר באוניברסיטאות, הצעות לסדר-היום שמספרן 5274, 5289 ו-5294. השרה יולי תמיר אמורה להשיב. אינני יודע איפה היא. אומר סגן המזכיר שקראו לה. חבר הכנסת דב חנין, אתה יכול לעלות לדוכן ולהתחיל לדבר. השעון יופעל כשיגיע נציג הממשלה. השרה יולי תמיר זה עתה הגיעה, ולכן חבר הכנסת חנין יוכל לדבר.

שרת החינוך יולי תמיר:

רציתי לשאול את עצתך ואת חבר הכנסת חנין. מה שנחתם אתמול – –

היו"ר יולי יואל אדלשטיין:

שמעתי על זה בכלי התקשורת, אבל אם חברי הכנסת מבקשים לדבר, יש להם אישור הנשיאות. בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להתחיל בברכה לך השרה – –

שרת החינוך יולי תמיר:

– – –

דב חנין (חד"ש):

– – בדרך כלל בכנסת אנחנו עוסקים רק בביקורות. פעם אחת צריך לומר גם מלה טובה. אני אומר את המלה הטובה הזאת ברצון, גם כמי שקרא את ההסכם, ואני חושב שהוא הסכם טוב, וגם כמי שמתוך מעורבות בפרשה הזאת יודע, גברתי השרה, את תרומתך ומעורבותך בעניין הזה ובפתרון העניין ובהגעה להסכם הזה.

ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר כמה דברים על הסוגיה ועל החשיבות שלה, כי אני חושב שזו אכן סוגיה חשובה מאוד. המורים מן החוץ, הסגל האקדמי הזוטר, ניהלו מאבק – ואני אומר את זה כמי שבעצמו היה קשור באקדמיה – מוצדק ממעלה ראשונה. אנחנו נמצאנו במצב אבסורדי, שבו דווקא המורים הצעירים יותר, הסגל הפחות בכיר, אנשי האקדמיה שהועסקו במתכונות לא קבועות, דווקא הם היו חסרי כל הגנות והועסקו במתכונות אבסורדיות. הם היו מפוטרים כל שנה, עבדו שמונה חודשים בשנה ללא תנאים סוציאליים, ללא זכויות וכדומה. הדבר הזה הוא דבר מאוד מזיק ובעייתי, ולכן הסגל הזוטר ניהל מאבק חשוב וצודק, ואני מאוד מברך על ההסכם שהושג, שאכן קובע מערכת חדשה של עמיתי הוראה, עוזרי הוראה, קובע את המסגרת, את התנאים, את מתכונת ההעסקה, ולא אכנס לפרטי העניין. אני חושב שזה חשוב שהמאבק הזה יסתיים בהצלחה. הוא בעצם היה מאבק לא רק של הסגל האקדמי הזוטר, אלא במידה רבה מאבק על קיומה והתפתחותה הנכונה של האקדמיה בכלל.

בהקשר הזה אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לומר שעתידה של האקדמיה, לצערנו הגדול, איננו מובטח. נושאים רבים עדיין עומדים על סדר-היום ודורשים התמודדות ופעילות נחרצת, גם של השרה, גם של משרדי הממשלה בכלל – אם מדובר על תקציבי ההשכלה הגבוהה בישראל, אם מדובר על הבטחת היותה של ההשכלה הגבוהה פתוחה לכול ועל הימנעות מהעלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות, בניגוד לדוח וינוגרד – אני מתכוון לוועדת-וינוגרד הראשונה, לא השנייה.

אני מנצל את ההזדמנות שהשרה נמצאת כאן כדי לפנות אליה. אני יודע שביום ראשון עומדת הממשלה לדון בהמלצות ועדת-שוחט, אני מבין שבלי הסעיף של שכר הלימוד. אני מברך, קודם כול, שהנושא של שכר הלימוד לא מובא לממשלה, כדי לאפשר המשך הידברות עם ארגוני הסטודנטים, ואני מנצל את ההזדמנות כדי לפנות לשרה ולממשלה – להבין שהאקדמיה, האוניברסיטאות שייכות לא רק לאלה שכרגע במקרה נמצאים בהם. הן שייכות לציבור הישראלי, שייכות לחברה הישראלית, חשובות לכולנו, וכולנו צריכים להתגייס ולעשות מעשה, כדי שהאקדמיה אכן תוכל להמשיך לתפקד ולפעול בצורה ראויה ותקינה. תודה רבה.