אושר בקריאה טרומית: נהיגה בחוף הים – חצי שנת מאסר

18.06.08 קטגוריית: ירוק

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק של דב ושל ח"כ מיכאל מלכיאור (העבודה-מימ"ד) לפיה תהודק האכיפה ותוחמר הענישה על מפריו של חוק איסור נהיגה בחופי הים. 

התיקון לחוק נועד להתמודד עם התגברות תופעת הנהיגה בחופים ולתקן ליקויים הקיימים בחוק, בין היתר, באמצעות –

א. ייעול האכיפה – הגדרת תחומים האסורים בנהיגה באופן ברור, הטלת חובת סימון התחום המוגן, יצירת מנגנון לשינוי התחומים האסורים ויצירת האפשרות להטיל קנס על פי מספר הרישוי של הרכב.

ב. תיקון מדרג הענישה.

עיקרי הוראות החוק המוצע:

א. הגדרת התחום המוגן כשטח אסור בנהיגה.

ב. יצירת חזקה משפטית לפיה בעל הרכב שנמצא נוהג או חונה בתחום המוגן הוא שעבר את העבירה, כל עוד לא הוכח אחרת.

ג. הוספת סמכות עיכוב חשוד למפקח על פי חוק.

ד. תיקון מערך העבירות הפליליות.

ה. הרחבת סמכויות שיפוטיות להטיל הוצאות תיקון הנזק עקב ביצוע עבירה.   

דב: "הנהיגה הפרועה של טרקטורונים וג'יפים בחופי הים מסכנת חיים והורסת שטחים מיוחדים. הצעת החוק שעברה היום בכנסת תבטיח מנגנון יעיל ומודרני שייתן מענה לבעיה ויאפשר להחזיר את החופים למתרחצים ולמטיילים".

ח"כ מלכיאור: "אנו מנהלים מדי יום מלחמה חסרת פשרות בגזל המרחב הציבורי אם ע"י בעלי הון, גופים מסחריים, בריונים ועוד. הצעת החוק באה להפקיע את החוף מצמיגיהם של רכבי שטח ולהגן על ציבור הרוחצים אשר חוף הים שלו הופך למגרש חנייה מלא סכנות."

להצעת החוק.