אושר בקריאה ראשונה: הגברת האכיפה על זיהום מקורות מים

16.06.08 קטגוריית: ירוק

הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה את הצעת חוק המים (תיקון – אמצעי אכיפה), התשס"ו-2006 פ/ 17 / 911, שיזם דב (7 בעד, 0 מתנגדים). החוק קובע כי עבירות של זיהום מים יהיו מעתה עבירות של אחריות מוחלטת, והעבריינים ישאו באחריות גם לזיהומים שגרמו ללא כוונה או ללא זדון.

החוק מאמץ מנגנון מודרני של דיווח עצמי של כל גורם זיהום מים פוטנציאלי. הדיווח יועבר למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים הממלכתית ויועמד לעיון הציבור. החוק מאמץ הסדרים מוצלחים מסוג זה הפועלים בעולם.

דב: "הניסיון העולמי מוכיח שמנגנוני דיווח עצמי משפרים במידה ניכרת את ההתמודדות עם זיהומים. משבר המים מחייב מלחמה במזהמים. במאה ה-21 חייבת התעשייה להימנע מזיהום מים גם בישראל. אסור לאפשר לאינטרסים של בעלי הון לתקוע מקלות בגלגלי ההתמודדות עם זיהומי המים". 

להצעת החוק.