בעקבות הצעת החוק של דב ושל ח"כ כחלון – מינהל מקרקעי ישראל ידון בפרסום החלטותיו

25.06.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

כיום נשמרות כמעט כל החלטות מינהל מקרקעי ישראל הרחק מעיני הציבור. על פי הצעת חוק שיזמו דב וח"כ כחלון, יידרש מינהל מקרקעי ישראל לפרסם באינטרנט את החלטות המינהל. ההצעה עלתה היום לקריאה טרומית, וטרם ההצבעה התחייב שר הבינוי והשיכון כי מועצת המינהל תשקול לאמץ את הצעת החוק. לאור התחייבותו זו הסכימו היוזמים לדחות את ההצבעה לעת עתה.

דב: "היום עשינו צעד נוסף לעבר ניהול תקין ונקי יותר של נכסי הציבור וקרקעותיו. שקיפות במינהל הייתה מונעת שערוריות רבות של העברת נכסי המדינה לידיים פרטיות במכירת חיסול. אם חוק כזה היה כבר בתוקף היו נמנעות שערוריות כפר שלם, חוף פלמחים ועוד רבות נוספות, ולכן זהו חוק חיוני גם מבחינה סביבתית וגם מבחינה חברתית. מצער מאוד שעד כה נמנע המינהל מלאמץ נורמה כל כך בסיסית בהתנהלותו כלפי הציבור."

היום הובאה בפני מליאת הכנסת הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון – פרסום החלטות), פ' 3329/17, של דב ושל חבר הכנסת משה כחלון (הליכוד). כיום קיימת בעיה חריפה של חוסר שקיפות בכל הנוגע להחלטות ההנהלה של מינהל מקרקעי ישראל. בבדיקת האגודה לצדק חלוקתי הסתבר למשל שרק 62 החלטות הנהלה מתוך למעלה מ- 2100 החלטות שהתקבלו עד כה, מפורסמות באתר האינטרנט של המינהל. מבין ההחלטות אשר לא זוכות לפרסום ניתן למצוא החלטות בעלות השלכות מרחיקות לכת במישורים החברתיים והסביבתיים בישראל (כך למשל בכל הנוגע להחלטות שהתקבלו בעבר ואשר נוגעות להטבות לישובי קו עימות, לחסרי דיור או לנכים).
על פי הצעת החוק של דב וכחלון, יידרש המינהל לפרסם באינטרנט וברשומות את החלטותיה של מועצת המינהל, של הועדות השונות בה ושל הנהלת המינהל. עם זאת, אין החוק מבקש להתנות את יישום ההחלטות בכך שהן תפורסמנה קודם לכן, וזאת על מנת שלא לסרבל את עבודת המינהל. ההצעה נתמכת על ידי האגודה לצדק חלוקתי, התנועה לחופש המידע ועמותת "במקום".
טרם ההצבעה על הצעת החוק, התחייב שר הבינוי והשיכון כי יתקיים בהקדם דיון במועצת מינהל מקרקעי ישראל באם לאמץ את הצעת החוק ולהתחיל בפרסום ההחלטות באינטרנט. בעקבות התחייבותו זו הסכימו היוזמים לדחות את מועד ההצבעה על הצעת החוק ולאפשר למועצת המינהל לדון בנושא לגופו.
לקריאת הצעת החוק.