דב מנמק את חוק עידוד תחבורת אפניים

04.06.08 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

למידע נוסף על חוק עידוד תחבורת אפניים.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק עידוד תחבורת האופניים בישראל, חוק חשוב ומערכתי שנותן תשובה לצורך שלנו לעודד תחבורת אופניים בישראל.

עמיתיי חברי הכנסת, אופניים הם חלק משמעותי בפתרון של בעיות העולם הצפוף והבעייתי של המאה ה-21. אופניים הם פתרון תחבורתי מצויין. בעיר שהולכת ונעשית יותר ויותר פקוקה אופניים הם אמצעי ממדרגה ראשונה להבטיח תנועה יחסית מהירה בתחומי העיר ולא במסגרת של פקקים.

אופניים הם פתרון סביבתי. בעיר שסובלת יותר ויותר מזיהום אויר אופניים הם אמצעי תחבורה נקי, נקי באמת – ולא נקי כפי שאצלנו לפעמים מקובל לכנות: אמצעי תחבורה מזהמים פחות – אופניים הם כלי תחבורה נקי.

אופניים הם אמצעי מצויין מבחינה בריאותית. כאשר אנחנו קוראים על מגיפת ההשמנה ועל הירידה בפעילות הספורטיבית של הציבור, ברור שאופניים הם כלי תחבורה שמעודד שימוש בגוף ולכן מקדם את בריאות הציבור.

בעולם אופניים זוכים למקום משמעותי, למקום מכובד, ומהווים חלק מרכזי מהתחבורה בעיר המודרנית של המאה ה-21. למרבית הצער, אצלנו המצב מדשדש ותקוע, וצריך שינוי רדיקאלי. אני אומר את זה בצער, כי דוקא אצלנו בישראל גם האקלים וגם הטופוגרפיה מאפשרים נסיעה נוחה באופניים ברוב הישובים במשך רוב ימות השנה. העומס בכבישים אצלנו רב מאד, והנסיעה באופניים יכולה להיות נתח משמעותי מכלל הנסועה ולסייע בהפחתת הגודש והזיהום.

אבל, עמיתיי חבר הכנסת, לשם כך נדרשת פעולה שלטונית מתואמת שתהפוך את השימוש באופניים לזמין ויעיל עבור כלל האזרחים בין היתר על ידי תיאום בין הגופים הרלוונטיים ובכללם הרשויות המקומיות, רשויות התכנון וגורמי התחבורה השונים. לשם כך, גיבשנו בהצעת החוק הזאת מערכת מקיפה של עקרונות. אדוני היושב ראש, על הצעת החוק חתומים 71 חברי כנסת, והיא נהנית מתמיכה רחבה ביותר בבית הזה מימין ומשמאל ומכל חלקי הבית, מפלגות של קואליציה ואופוזיציה כאחד. הצעת החוק נוסחה בסיוע של אנשי מקצוע. היו מעורבים בניסוח גם ארגונים סביבתיים, ואני רוצה לציין במיוחד את "ישראל בשביל אופניים" שזה ארגון הגג של רוכבי האופניים בישראל, עמותת "אדם, טבע ודין", וארגון הסטודנטים "מגמה ירוקה". אבל, יחד איתם שורה ארוכה ומגוונת של ארגונים סביבתיים וחברתיים שהביעו את תמיכתם בהצעת החוק.

הצעת החוק מנסה להתמודד עם כל המכשולים שמונעים מהציבור היום להשתמש הרבה באופניים, ומול כל  מכשול כזה לתת תשובה מערכתית שתעודד את השימוש באופניים. נתחיל בבטיחות. התנאי הראשון להגברת השימוש באופניים הוא כמובן יצירת רשת שבילי אופניים בטוחים ונוחים לשימוש שניתן להגיע באמצעותם באופניים לכל נקודה ביישוב. לשם כך, הצעת החוק קובעת הוראה המחייבת כל תכנית מקומית חדשה, הכוללת ייעודים לְדרך, לכלול בתוכה גם הוראות לסלילת שבילי אופניים כחלק אינטגרלי מהכביש ובאופן שתיווצר רשת שבילים רציפה.

בנוסף הצעת החוק מטילה על שר התחבורה לקבוע הוראות שיבטיחו כי השביל ייסלל באופן שיבטיח את נוחות ובטיחות השימוש בשביל האופניים. העניין של שבילי האופניים הוא קריטי, חשובה לא פחות הרשתיות של שבילי האופניים, כדי שבאמת שבילי האופניים לא יובילו משום מקום לשום מקום, אלא באמת יאפשרו לאנשים להגיע באופן יעיל ונוח למקומות הייעוד שלהם.

לצורך עידוד הרשויות המקומיות לקדם סלילת שבילי אופניים בתחומיהן, אנחנו מציעים לתקן את חוק התכנון והבנייה כך שיקבע כי תוכנית ליצירת שבילי אופניים בתחומי רשות מקומית תהיה תוכנית בסמכות ועדה מקומית, ובכך אנחנו חושבים שאפשר יהיה להקל ולזרז באופן משמעותי את קידומה. לצד התמריץ הזה, אנחנו מציעים להטיל חובה על כל רשות מקומית שבתחומה מעל 5,000 תושבים להכין תוכנית מתאר לשבילי אופניים בתחומה. שילוב השימושים בין אופניים לבין אמצעי תחבורה נוספים הוא חיוני לעידוד השימוש באופניים, שכן הוא מאפשר למבקשים להיכנס לעיר לשלב בין אמצעים להסעת המונים לבין האופניים הפרטיים, ובכך לחסוך את השימוש ברכב הפרטי. לשם כך הצעת החוק קובעת הוראות שיאפשרו הסעת אופניים באוטובוסים וברכבות, כמו גם הוראות בדבר הסדרי חנייה נוחים בתחנות.

בכדי לעודד את הרכיבה על אופניים יש להסיר כל מחסומים או מחסומים לכאורה המפריעים לרוכבים בכוח להפוך לרוכבים בפועל. לפיכך הצעת החוק מציעה לתקן את פקודת התעבורה ולהחיל חובת חבישת קסדה רק על אוכלוסייה הנתונה בסיכון גבוה יותר לנפילה עצמית, שלה נועדה הקסדה, הכוונה היא לילדים ולבני-נוער עד גיל 16, ובנוסף להותיר את חובת חבישת הקסדה בעבור רוכבים המשתמשים באופניים בנסיעה ספורטיבית, תחרותית או אתגרית. כל יתר רוכבי האופניים – חבישת הקסדה תישאר לשיקול דעתם כדבר מומלץ, אבל לא כחלק מאיסור פלילי.

אדוני היושב-ראש, בנושא הזה הכנסת כבר הביעה את דעתה כאשר היא אישרה בשבוע שעבר הצעת חוק ברוח הזאת, שבנקודה הזאת אכן הולכת בכיוון של צמצום ורציונאליזציה של ההסדר ביחס לחובת חבישת הקסדות.

אלמנט חשוב מאוד בחוק שאנחנו מציעים, אדוני היושב-ראש, הוא התמריצים הכלכליים שאנחנו מציעים לקבוע גם למעסיקים וגם למועסקים על-מנת לעודד רכיבה על אופניים למקומות העבודה. היום אנחנו מעודדים אנשים להגיע למקומות העבודה שלהם בכלי-רכב, אנחנו מעודדים אנשים לעשות את הפעולה המזהמת והבעייתית מבחינה סביבתית. לעומת זאת מי שבוחר להגיע למקום עבודתו באופניים לא מקבל עידוד כלכלי בכלל. אני חושב שזה מצב אבסורדי, לא נכון, לא ראוי, צריך לתקן אותו, ואנחנו מציעים לתקן אותו בהצעת החוק הזאת. גם מי שיגיע למקום עבודתו באופניים יזכה בתמריץ כלכלי כפי שהחוק קובע.

אנחנו מציעים גם לחייב מקומות עבודה בהיקף מסוים, וגם מקומות לימוד בהיקף מסוים, כמו למשל אוניברסיטאות, להתקין בתחומיהם מקלחות כך שאותם אנשים שבוחרים להגיע למקום העבודה או הלימודים באופניים יוכלו גם להתרענן. לפעמים בקיץ, אם אתה מגיע באופניים, אתה יכול להגיע מיוזע, וקשה להעביר את יתרת היום בצורה נוחה. אנחנו מציעים בחוק הזה מערכת מדודה, מאוזנת, שמחייבת מקומות עבודה ומקומות ציבוריים אחרים החל מהיקף מסוים לקבוע בתחומיהם מקלחות ושירותים לרוכבי אופניים, כדי שיוכלו אחרי הרכיבה להתרענן ולהתחיל את יום העבודה או הלימודים בצורה תקינה.

אנחנו מציעים בהצעת החוק גם להוסיף לתפקידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים את החינוך לרכיבה על אופניים. אנחנו חושבים שהמדינה איננה ניטראלית בשאלת האופניים, אלא צריכה לעשות הכול בכדי לעודד ולהרחיב את מספרם של האנשים הצעירים והמבוגרים שבוחרים להשתמש באופניים.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא מאוזנת ושקולה. אנחנו מציעים בה מנגנונים בדוקים של איזונים בין האינטרסים החברתיים, התחבורתיים והסביבתיים השונים. אנחנו מאפשרים לגורמי הממשלה מנגנוני איזון שיאפשרו להם להכניס את החוק לתוקף באופן מעשי בהדרגתיות מסוימת.

אני רוצה להביע הערכה לדיון הענייני והרציני שקיימה, כך אני מבין, ועדת השרים לענייני חקיקה בחוק הזה. תשובה והצבעה תיעשה במועד אחר לא כמו במקרים אחרים מכיוון שהממשלה  מתנגדת. כאן הממשלה איננה מתנגדת. הממשלה ביקשה זמן נוסף בכדי לתאם אתנו כמה פרטים שנוגעים להצעת החוק. אני מתכוון להיכנס לתיאום הזה גם עם שר האוצר, גם עם שר הפנים וגם עם שר התחבורה בימים הקרובים. אני אומר בצורה ברורה: אני בהחלט מוכן לתיאום עם הממשלה, אעשה את זה ברצון ובשאיפה להגיע לסיכומים חיוביים, אבל מבחינתי ברור שהצעת החוק הזאת צריכה לעבור קריאה טרומית, ואני מקווה שגם קריאה ראשונה, במסגרת כנס הקיץ הנוכחי. תודה רבה. 

הצעת החוק נומקה וממתינה לתשובת הממשלה ולהצבעה.